Apeldoorn heeft beheersing grote projecten beter op orde

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn heeft de aansturing van grote projecten beter op orde. De rekenkamer-commissie stelt dat vast in een vervolgonderzoek op haar rapport ‘Tussen ambitie en realiteit’ van eind 2009. De twee belangrijkste punten van verbetering: de gemeenteraad bemoeit zich vanaf het begin intensiever met grote projecten en zware dossiers en spant zich meer in om de stad actief te betrekken; en door de interne reorganisatie van de gemeente is er nu een strakke en duidelijke sturing op grote projecten en zware onderwerpen.

De rekenkamercommissie onderzocht in 2009 de besluitvorming en uitvoering van 13 grote projecten in de gemeente. Conclusies en aanbevelingen waren toen: als projecten uit de hand lopen, is dat meestal een gevolg van een gebrekkige aanpak bij de start. De gemeente moet de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een project in het beginstadium beter onderzoeken. Bij grote projecten moet de gemeenteraad vooraf scherper afspraken maken (kaderstellen) en tijdens de uitvoering beter controleren. Conclusies van het rekenkameronderzoek zijn door de raad in 2012 opnieuw bevestigd met het onderzoek naar het grondbedrijf.

Door de zwakke financiële positie van de gemeente Apeldoorn is het aantal grote projecten fors afgenomen. Dat neemt niet weg dat in de beheersing van grote projecten en zware dossiers veel is verbeterd.
Bij zware onderwerpen, zoals de detailhandelsvisie en de decentralisatie van de zorgtaak ‘begeleiding’, heeft de gemeente ruim de tijd genomen voor een dialoog met de stad. Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders doen veel meer aan verkenning vooraf voordat zij ergens besluiten over nemen. Dat geeft extra zekerheid over de uitvoerbaarheid van de plannen. Er is meer draagvlak. Kosten zijn beter beheersbaar en de kans op vertraging wordt minder groot. Ook is de interne organisatie van het projectmanagement bij de gemeente nu veel beter op orde.

In het vervolgonderzoek heeft de Rekenkamercommissie een deelstudie verricht naar de besluitvorming en uitvoering van het plan Slim huisvesten. Dit plan betreft het samenvoegen van verschillende werklocaties van het gemeentelijke beheer en onderhoud op één hoofdlocatie, de realisatie van post Zuid aan de Aruba. Het besluit tot uitvoering van dit plan was al bijna een feit op het moment dat de rekenkamercommissie haar rapport eind 2009 uitbracht.
Uit deze deelstudie komt naar voren dat het college de gemeenteraad in de aanloop naar het kredietbesluit van april 2010 niet voldoende heeft geïnformeerd. Er is te weinig gedacht in alternatieven. De gemeenteraad kon, met wat hij op dat moment wist, geen goede kosten-baten afweging van het voorstel maken.

Het project Post Zuid is na het raadsbesluit binnen de afgesproken kaders uitgevoerd. Het resultaat, het nieuwe werkgebouw post Zuid aan de Aruba, krijgt zowel van buitenstaanders (architectuur) als van gebruikers veel waardering.
De commissie adviseert de gemeenteraad om dit project over 1 á 2 jaar goed te evalueren, omdat dan de voordelen van samenwerking en efficiency pas geheel zichtbaar zijn.

Het rapport “Beheersing grote projecten – onderzoek naar de doorwerking van het rapport ’Tussen ambitie en realiteit’ wordt op 6 januari 2014 aan de gemeenteraad aangeboden en via de gemeentelijke website gepubliceerd. Het volledige rapport is te raadplegen en te downloaden vanaf de gemeentelijke website: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad, button ‘Rekenkamercommissie’.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.