Home / De Steeg / Burgemeester Van Wingerden: ‘We staan voor grote uitdagingen’

Burgemeester Van Wingerden: ‘We staan voor grote uitdagingen’

DE STEEG – Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden, sprak burgemeester Petra van Wingerden haar nieuwjaarsrede uit. Naast een terugblik op het voorbije jaar, keek ze vooral naar de toekomst. Naar de decentralisaties in de zorg, de toenemende financiële druk, naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart en naar de Traverse Dieren, die volgens haar in 2018 klaar is. De aanbestedingen voor de werkzaamheden beginnen.

Maar ze begon met een bijzonder welkom voor de drie vrouwen en negen mannen uit de gemeente Rheden die in 2013 een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. “Zij hebben zich allen op een bijzondere manier ingezet voor de Rhedense gemeenschap. Geheel vrijwillig. Ik heb daar veel waardering voor.”

Voordat ze naar het nieuw jaar vooruitblikte, liet de burgemeester eerst nog een aantal zaken uit het voorbije jaar de revue passeren. Ze noemde het faillissement van Welzijnsorganisatie Carion. “Een aangrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen: cliënten, hun familieleden, het personeel en de vrijwilligers. De gemeente Rheden koos voor het splitsen van de huidige welzijnsdiensten in delen, waarbij meerdere aanbieders de gelegenheid kregen om mee te dingen. Deze keuze is in lijn met de weg die Rheden al eerder was ingeslagen: verzakelijking van het welzijnswerk met behoud van kwaliteit én het invoeren van Welzijn Nieuwe Stijl”, aldus Van Wingerden.

Om goed voorbereid te zijn op de bezuinigingen vanuit het rijk introduceerde de gemeente Rheden in 2011 een geheel eigen methodiek onder de noemer ‘Minderen met Beleid’. In 2013 werd ‘Minderen met Beleid’ geactualiseerd. Deze nieuwe rapportage beschrijft mogelijke, structurele besparingsmogelijkheden en was een hulpmiddel voor het maken van de begroting voor 2014. “De methode die Rheden heeft gebruikt voor ‘Minderen met beleid’, wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten benoemd als goed voorbeeld van slim bezuinigen. Bijzonder was vooral de keuze om in de takendiscussie de gehele begroting onder de loep te nemen, waarbij werkelijk alles in kaart is gebracht”, aldus de burgemeester in haar rede.

De gemeentelijke website en het Raads Informatie Systeem kregen het Waarmerk Drempelvrij. Dit waarmerk is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites en is verplicht voor overheidswebsites. Een toegankelijke website sluit niemand uit. De website is toegankelijk voor iedereen: voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking, maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. De gemeente Rheden beseft dat met dit waarmerk de eindstreep nog niet is gehaald.

Tot slot haalde de burgemeester nog één project uit 2013 aan: “In mei mocht ik het eerste buurtplan uitreiken aan de bewonersgroep Boterbloemstraat in Rheden. Ik buurt mee! is een werkwijze die staat voor het samen met bewoners en instanties – zoals Vivare, Stichting Viva, Politie – werken aan een sociale, prettige en veilige buurt. Bewoners kunnen op allerlei manieren laten weten wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Samen met de genoemde instanties en de gemeente resulteerde dit in het eerste buurtplan voor de bewoners van Rheden Midden.”

In haar vooruitblik op het nieuw jaar begon ze met de Rhedense brandweer van harte succes te wensen in de nieuwe regionale organisatie: Brandweer Gelderland Midden. Al het personeel, beroeps en vrijwilligers, gaat over naar de nieuwe organisatie. “Voor onze inwoners verandert er niets: alle werkzaamheden ten aanzien van de dagelijkse brandweerzorg – het blussen van branden en de hulpverlening bij ongevallen – blijft de brandweer uitvoeren vanuit de kazernes in Velp, Rheden en Dieren.”

Zoals altijd kwam ook de Traverse Dieren aan bod in de vooruitblik: “Ieder jaar besteed ik er vanaf deze plek aandacht aan. En ik kan u melden dat er dit jaar een bijzondere stap gemaakt gaat worden: ‘we’ gaan aanbesteden. Dit betekent dat we de markt opgaan en bedrijven gaan vragen een offerte in te dienen. En dat betekent dat in 2015 de eerste schop de grond in zal gaan. En ik durf het nu hardop te zeggen beste mensen: in 2018 is de Traverse in Dieren gereed! Een heel groot compliment aan alle betrokkenen.”

Grote uitdagingen voor de gemeente vormen volgens de Rhedense burgemeester de decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg. “Niet alleen komen er nieuwe taken op ons af, de bezuinigingen zijn fors. We moeten meer doen met minder geld. Kerngedachte van de decentralisaties is dat gemeenten dichter bij de burgers staan. Gemeenten moeten maatwerk leveren: specifieke situaties vragen om specifieke oplossingen. De nadruk ligt daarbij, meer dan voorheen, op de eigen kracht en zelfregie van inwoners en hun netwerken. Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het de gemeente mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.”

Natuurlijk haalde ze ook de verkiezingen in maart van dit jaar aan. “Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. De komende verkiezingen staan gepland voor woensdag 19 maart. Dit betekent dat ik over drie maanden een nieuwe raad zal voorzitten. Een raad met nieuwe en ongetwijfeld ook veel vertrouwde gezichten. Ik roep iedereen op om zijn of haar stem te laten horen en op die manier invloed uit te oefenen op het lokale beleid.” En over de bijna voorbije raadsperiode: “De aflopende periode heb ik ervaren als respectvol, constructief, resultaatgericht en bovenal stabiel. Het college haalt met elkaar de eindstreep en is erin geslaagd haar afspraken uit het coalitieakkoord te realiseren; de gemeenteraad is vrijwel geheel intact gebleven en heeft tussentijds maar één nieuw lid verwelkomd vanwege een verhuizing buiten de gemeente; de raadsleden en politieke partijen hebben elkaar respectvol bejegend en bestreden op inhoud. Met argumenten en feiten. En niet zelden geluisterd met de bereidheid om van standpunt te veranderen. Als burgemeester van Rheden dank ik zowel het college als de leden van de gemeenteraad voor deze vier fantastische jaren!”

Lees de complete tekst van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Petra van Wingerden-Boers: www.regiobodeonline.nl/nieuws/07-01-2014-08-49-de-steeg-nieuwjaarstoespraak-2014-burgemeester-van-wingerden/
 

Lees ook

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd … Met die woorden hebben donderdagmorgen weer vele burgemeesters in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.