Burgemeester Luesink: ‘decentralisaties een uitdaging’

DOESBURG – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op het stadhuis, sprak burgemeester Kees Luesink maandagavond zijn traditionele nieuwjaarsspeech uit. “Ik wil 777 keer zeggen dat de gemeente Doesburg u een heel bijzonder en mooi 2014 toewenst!”, begon hij met een verwijzing naar de viering van 777 jaar stadsrechten dit jaar.

Luesink begon met een korte terugblik op het voorbije jaar. “Voor de stad en voor met name het bestuur ervan, was het vertrek van wethouder Willem Bouman in april van groot belang. Ik betreur het dat we geen afscheid hebben kunnen nemen van deze voor Doesburg betekenisvolle actievoerder, volksvertegenwoordiger en bestuurder die jarenlang veel voor de stad gegeven heeft”, sprak hij. Het gevolg van het opstappen van de SP was dat een nieuwe coalitie gesmeed werd in heel korte tijd en er werden twee nieuwe wethouders door de gemeenteraad gekozen. “Deze traden toe tot het college. Er wordt voortvarend gewerkt aan alle noodzakelijke zaken die Doesburg op de kaart houden en op de kaart zullen zetten.”

Luesink noemde enkele gebeurtenissen uit 2013. Het Singelproject, dat na 15 jaar discussie werd uitgevoerd; de opening van Only for Men, met een actieve drive voor ondernemend Doesburg; de verschillende sociale maatregelen om mensen in deze crisis bij te staan; het vele geld van de Provincie en de Stadsregio voor de stad dat werd binnengehaald; het Onafhankelijkheids-monument dat terug op zijn plek kwam; Dremefa, een oud Doesburgs bedrijf, dat failliet is gegaan en verder gaat in Portugal; de landelijk bekende Nieuwjaarsduik die niet meer werd gehouden; de vier badmintonners van DBV die het wereldrecord verbeterden door ruim 37 uur ononderbroken te badmintonnen in de Sporthal Beumerskamp.

Luesink noemde ook de nieuwe taken voor de gemeente in het sociale domein, de jeugdzorg en de WMO/AWBZ. “De wat ze in ons jargon decentralisaties noemen, worden onder besturing van de nieuwe wethouder voortvarend aangepakt. In samenwerking met elf gemeenten in onze omgeving zullen we daar gezamenlijk goed uitvoering aan geven. Met toch ruimte voor een eigen Doesburgse invulling. Dat proces wordt gesteund door een spontaan Burgerinitiatief, waar Doesburgers en betrokken organisaties samen spreken over hoe die SAMENleving in te vullen. Op z’n Doesburgs zullen we dat doen, zeg ik!”

Zo’n nieuwjaarsspeech is ook het moment voor een blik richting de toekomst. “Vooruit kijken is mooi”, aldus Luesink. “Er staat heel veel te gebeuren. Het jaar 2014 wordt een belangrijk jaar voor de stad. Het prachtige initiatief van Ton van Stiphout en Mano Dijkman voor Het Arsenaal gaat bijvoorbeeld voort. Het licht staat nog steeds op groen en er wordt nu gewerkt aan het verwijderen van het verkeerslicht. Er blijft naar gestreefd worden om het te realiseren in 2014.” Hij noemde ook het project De Linies en de Turfhaven/Durfhavenen, een heel belangrijke toeristische aanvullende voorziening op het gebied van horeca en verblijfstoerisme. “En dan is er nog de restauratie van de eeuwenoude Commanderije, waarmee een belangrijk deel van de geschiedenis in de stad weer in beeld komt en de betrokkenheid van de Duitse Ridderlijke Orde weer deel wordt van ons stedelijk samenleven. Zeker is ook dat De Gasthuiskerk gerestaureerd en aangepast wordt door de Gestichten van Weldadigheid. Vrijwel zeker is ook dat Het Elizabeth aan de Kloosterstraat straks het voormalig Elizabeth zal heten.”

De Ruimtelijke structuurvisie kent volgens Luesink een heel bijzondere start. “Van wenskerstboom tot inspiratiecafé, met nog een heel vervolg. Het gaat daar over de stad en zijn toekomst. Voor iedereen van belang. Pak uw kans om mee te denken en te spreken!”

Het gemeentebestuur staat volgens Luesink voor een forse uitdaging om als zelfstandige gemeente alle gemeentelijke taken goed en adequaat uit te voeren. “Dat is de opdracht van de gemeenteraad en daar gaan we voor. Tot op heden lukt dat goed. Wij zijn experts in samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dat doen we al jarenlang. We zullen dat nog verder uitbouwen. Daarbij moeten soms keuzen gemaakt worden door de gemeenteraad. Dat hoort bij de weg die wij verkiezen. Doesburg kan zijn taken goed en zelfstandig aan. We blijven leren van wat fout gaat en we blijven verbeteren. We koesteren wat goed gaat en waar wij ons onderscheiden.

Op 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Luesink: “Ik roep iedere stemgerechtigde Doesburger op te komen stemmen. Bepaal mee hoe uw stad bestuurd wordt en door wie.”

Lees de complete tekst van de toespraak van burgemeester Kees Luesink op:
https://www.regiobodeonline.nl/nieuws/07-01-2014-08-59-doesburg-nieuwjaarstoespraak-burgemeester-kees-luesink-2014/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.