Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kees Luesink 2014

Dit is de integrale tekst van de nieuwjaarstoespraak 2014 van de Doesburgse burgemeester Kees Luesink, op maandag 6 januari uitgesproken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op het stadhuis in Desburg.

 

Ik wil 777 keer zeggen dat de gemeente Doesburg u een heel bijzonder en mooi 2014 toewenst.

Ik probeer het korter te houden dan voorgaande jaren. Doesburg TV in de persoon van Maarten Lindner heeft een mooie samenvatting van 2013 gemaakt van bijna 9 minuten die in de hal is te bewonderen.

Er is ruimte voor drie van de vele Doesburgse talenten die zich in de kijker hebben gespeeld. Daar kom ik na mijn verhaal op terug.

Ik wil stil staan bij de raadsverkiezingen op 19 maart (klaar voor de start)!

Een korte blik over onze schouders:
Voor Doesburg als geheel van belang:
o Singelproject na 15 jaar discussie geheel vernieuwd
o Opening Only for Men, met een actieve drive voor ondernemend Doesburg
o Verschillende sociale maatregelen om mensen in deze crisis bij te staan
o Veel geld van de Provincie en de Stadsregio voor de stad binnen gehaald
o Het Onafhankelijkheidsmonument terug op zijn plek
o Dremefa, een oud Doesburgs bedrijf, is failliet gegaan en gaat verder in Portugal
o De landelijk bekende Nieuwjaarsduik is helaas gestopt
o 4 Badmintonners DBV verbeterden het wereldrecord door ruim 37 uur ononderbroken te badmintonnen in de Sporthal Beumerskamp. Dit in het kader van het 40 jarige jubileum van de club.
o En zo zijn er nog veel meer.

Voor de stad en voor met name het bestuur ervan was het vertrek van wethouder Bouman in april van groot belang. Ik betreur het dat we geen afscheid hebben kunnen nemen van deze voor Doesburg betekenisvolle actievoerder, volksvertegenwoordiger en bestuurder die jarenlang veel voor de stad gegeven heeft.
Er werd een nieuwe coalitie gesmeed in heel korte tijd en er werden twee nieuwe wethouders door de gemeenteraad gekozen. Deze traden toe tot het college. Er wordt voortvarend gewerkt aan alle noodzakelijke zaken die Doesburg op de kaart houden en op de kaart zullen zetten.

Vooruit kijken is mooi
Er staat heel veel te gebeuren. Het jaar 2014 wordt een belangrijk jaar voor de stad.

o Het prachtige initiatief van Ton van Stiphout en Mano Dijkman voor Het Arsenaal gaat voort. Het licht staat nog steeds op groen en er wordt nu gewerkt aan het verwijderen van het verkeerslicht. Er blijft naar gestreefd worden om e.e.a. te realiseren in 2014. Eindelijk een mooie bestemming voor dit juweel van Gelderland. Een heel belangrijke ontwikkeling waar we met heel velen in de stad ontzettend hard aan getrokken hebben. De prachtige grote internationale ambitie van Para Limes werd het niet maar ik voorspel een grote nationale betekenis van dit project de komende jaren.
o Het project De Linies, waar deze verborgen schat van Doesburg wordt onthuld met behoud van de beide grote kernwaarden Natuur en Cultureel Erfgoed, zal een nieuwe stimulans voor bezoek en voor ‘bekendheid’ van Doesburg zijn. Hard werken in de komende jaren met een mooie start in 2014.
o Project Turfhaven/Durfhaven katalyseert op een belangrijk punt dat nog onvoldoende benut wordt in Doesburg, namelijk de verbinding tussen IJssel haven en stad. Met een accent op industrieel erfgoed. Een heel belangrijke toeristische aanvullende voorziening op het gebied van horeca en verblijfstoerisme.
o Dan nog de restauratie van de eeuwenoude Commanderije, waarmee een belangrijk deel van de geschiedenis in de stad weer in beeld komt en de betrokkenheid van de Duitse Ridderlijke Orde weer deel wordt van ons stedelijk samenleven.
o Zeker is De Gasthuiskerk die gerestaureerd en aangepast wordt door de Gestichten van Weldadigheid. Daarmee wordt een middelgrote culturele voorziening toegevoegd aan de stad. ‘Geeske van het Gasthuis’ heeft 400 honderd jaar gerust om haar geheim nu pas prijs te geven. We zullen haar in onze geschiedenis gedenken.
o Vrijwel zeker is ook dat Het Elizabeth aan de Kloosterstraat straks het voormalig Elizabeth zal heten. Ook daar word een grootse gebouwelijke verandering bewerkstelligd. We krijgen er in Doesburg weer verpleeghuisplaatsen bij. Een heel goede en noodzakelijke uitbreiding van wat de Hessengracht nu al enkele jaren biedt.
o De nieuwe taken voor de gemeente in het sociale domein, de jeugdzorg en de WMO/AWBZ, de wat ze in ons jargon noemen, decentralisaties worden onder besturing van de nieuwe wethouder voortvarend aangepakt. In samenwerking met 11 gemeenten in onze omgeving zullen we daar gezamenlijk goed uitvoering aan geven. Met toch ruimte voor een eigen Doesburgse invulling. Dat proces wordt gesteund door een spontaan Burgerinitiatief, waar Doesburgers en betrokken organisaties samen spreken over hoe die SAMENleving in te vullen. Op z’n Doesburgs zullen we dat doen, zeg ik!
o De Ruimtelijke structuurvisie kent een heel bijzondere start. Van wenskerstboom tot inspiratiecafé met nog een heel vervolg. Het gaat daar over de stad en zijn toekomst. Voor iedereen van belang. Pak uw kans om mee te denken en te spreken.
o Sportclub Doesburg viert zijn respectabele honderdjarige bestaan met een herlevende vereniging die de al oude allure weer op zoekt. Ze lijkt het te vinden. De plannen zijn ambitieus en ik wens ze toe dat te realiseren.

De particuliere bedrijven en ondernemers timmeren ook aan onze weg:
o Koninklijke Rotra bouwt nu al jaren voort aan de aanleg van de containerhaven. Het zit er nu echt aan te komen. Naast alle prijzen die ze voor hun duurzaam ondernemerschap winnen ontwikkelen ze door.
o Onze Binnenstad staat onder zware druk van de crisis maar ook van de veranderingen in de markt. Een forse slag is noodzakelijk waarbij de opwaardering in gezamenlijkheid met ondernemers en gemeente ter hand wordt genomen.
o Albert Heijn heeft een staaltje nieuwbouw en verfraaiing van de binnenstad geboden waar ik stil van wordt. Veel anderen ook hoor ik veelal. Samen met onze commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt hier een staaltje stadsschoon gepresteerd. Beter voor de Binnenstad is niet denkbaar.

Het gemeentebestuur staat voor een forse uitdaging om als zelfstandige gemeente alle gemeentelijke taken goed en adequaat uit te voeren. Dat is de opdracht van de gemeenteraad en daar gaan we voor. Tot op heden lukt dat goed. Wij zijn experts in samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dat doen we al jarenlang. We zullen dat nog verder uitbouwen. Daarbij moeten soms keuzen gemaakt worden door de gemeenteraad. Dat hoort bij de weg die wij verkiezen.
Doesburg kan zijn taken goed en zelfstandig aan. We blijven leren van wat fout gaat en we blijven verbeteren. We koesteren wat goed gaat en waar wij ons onderscheiden.

Veiligheid staat nog steeds voorop. Veiligheid voor al onze Doesburgers. Daarvoor wordt er ook in regionaal verband voortgaand gewerkt aan verbetering. Zo is de Brandweer per 1 januari j.l. overgegaan naar het regionale korps Gelderland Midden. Wij zijn tevreden over de wijze waarop dat de afgelopen drie jaar is gedaan en hoe onze brandweer daar bij betrokken is geweest. We houden ons korps binnen onze gemeente goed en betrokken overeind.

De politiezorg is ondanks de inrichting van de nationale politie met zijn eigen nationale ‘burgemeester’, in de persoon van de minister van Justitie, opnieuw beter, effectiever en meer bereikbaar geworden. Ook dat stemt tot tevredenheid.

Op 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep iedere stemgerechtigde Doesburger op om te komen stemmen. Bepaal mee hoe uw stad bestuurd wordt en door wie.
Deze keer besteden we extra aandacht aan de nieuwe kiezers. Al die jongeren die de afgelopen vier jaar 18, en dus stemgerechtigd zijn geworden roepen wij apart op. Ze kregen alle 478 jongeren die voor het eerst mogen stemmen een brief van mij. Zij worden met bijzondere acties uitgenodigd om kennis te nemen van het gemeentelijk bestuur en van de ideeën van de politieke partijen. En ze worden dringend uitgenodigd om te komen stemmen en nog mooier nog om actief te worden in onze democratie.

Dames en Heren,

Op 19 september wordt deze nieuwjaarstoespraak vervolgd. Op die dag gaat een jaar durend verjaardagsfeest van start.
777 jaar stadsrechten, we staan er bij stil, en zullen dat doen met 7 grote evenementen met en door Doesburgers voor Doesburgers en hun gasten. Gasten van onze stad waarmee we de schatten van onze stad zullen delen.
Ik roep u op om mee te doen in het organiseren.
Laten we er een onvergetelijk succes van maken.

Dank u wel.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.