Nieuwjaarstoespraak 2014 burgemeester Van Wingerden

Dit is de integrale tekst van de Nieuwjaarsrede die burgemeester Petra van Wingerden-Boers op maandag 6 januari 2014 uitsprak tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in De Steeg.

Geachte dames en heren,

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie!

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik wens u een gelukkig en gezond 2014 met iedereen die u lief is.

Een heel bijzonder welkom voor de drie vrouwen en negen mannen uit onze gemeente die in 2013 een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. Zij hebben zich allen op een bijzondere manier ingezet voor de Rhedense gemeenschap. Geheel vrijwillig. Ik heb daar veel waardering voor. Ze zijn allemaal uitgenodigd – en hopelijk aanwezig – dus ik heet ze graag persoonlijk welkom:

 Mevrouw Hengeveld – De Jong uit Velp
 Mevrouw Jacobs uit Dieren
 Mevrouw Kapel-Pauli uit Dieren
 De heer Kapel uit Dieren
 De heer Lammerink uit Dieren
 De heer Tangelder uit Ellecom
 De heer Van Ittersum uit Velp
 De heer Sanders uit Velp
 De heer Plasman uit Spankeren
 De heer Boer uit Dieren
 De heer Nieumeijer uit Velp
 De heer Leertouwer uit Velp

In dit rijtje hoort ook thuis de heer W. Holkamp uit Velp. In april ontving hij een Koninklijke Onderscheiding. Vele jaren was hij lid van de vrijwillige brandweer in Velp. De heer Holkamp was reeds ziek toen hij de onderscheiding ontving. Afgelopen september is hij overleden.

Naast onze gedecoreerden Verder heet ik van harte welkom:
– Marijke Tjoelker, onze talentvolle violiste uit Velp, tegenwoordig woonachtig in Bremen , en winnares van de Rabo-Burgemeester De Bruijnprijs 2013;
– Onze Rhedense Kanjers: Merel Zuijderwijk uit Velp; Myrca Alberts uit Velp; Britney Jurriëns uit Dieren en Jochem Pluim uit Velp;
– Medewerkers en directie van de beste wijnwinkel 2014: ‘by the grape winery’ uit Velp;
– Onze Carnegie Helden Thijmen Louk Kok uit Velp en Boy Bé Coene uit Velp.
– En natuurlijk alle aanwezige nieuwe inwoners en ondernemers.

Vorig jaar combineerden we deze nieuwjaarsreceptie voor het eerst met de Rhedense sportverkiezing. Dat bleek een schot in de roos. Vandaar dat we deze succesvolle formule in 2014 handhaven. De genomineerden voor de Rhedense sportverkiezing zijn hier vanavond aanwezig. Sportwethouder Ronald Haverkamp zal straks de winnaars bekendmaken. Wie worden de Rhedense sportman, sportvrouw en sportploeg van 2013?

Het is maandag 6 januari 2014. Oudejaarsavond ligt achter ons en de medewerkers van de gemeente hebben de jaarlijkse schade opgenomen. Deze bedraagt bijna 13.000 euro en is daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren (2012: 11.000 euro, 2011: 15.000 euro). De gemeente heeft aangifte gedaan. Wellicht kunnen we enkele schades nog verhalen. Want iedere euro die we aan herstelwerkzaamheden moeten uitgeven is er één te veel.

Al met al beleefde de gemeente Rheden een relatief rustige jaarwisseling. Vanaf deze plek wil ik graag alle hulpdiensten – politie, brandweer, ambulancepersoneel en toezichthouders – hartelijk danken voor hun inzet tijdens Oud & Nieuw.

Dan neem ik u nu graag even mee voor een terugblik op 2013.

Exact een jaar na de diefstal van het kunstwerk Simon en Tiny Carmiggelt worden de gerestaureerde beelden op 23 januari 2013 teruggeplaatst in De Steeg. Dankzij de inzet van dorpsbewoners, talrijke acties en donaties is voldoende geld ingezameld om de beelden te restaureren. Kunstenaar Wim Kuijl klaarde de klus niet alleen feilloos, maar ook binnen de tijd. Het kunstwerk is nu beveiligd tegen diefstal. Ook het Paard van Göbel en de Koningin op de fiets staan weer op de vertrouwde plekken in onze gemeente. Zoals het hoort.

Ook in januari. De rechtbank die het faillissement uitsprak over Welzijnsorganisatie Carion. Een aangrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen: cliënten, hun familieleden, het personeel en de vrijwilligers. De gemeente Rheden koos voor het splitsen van de huidige welzijnsdiensten in delen, waarbij meerdere aanbieders de gelegenheid kregen om mee te dingen.
Deze keuze is in lijn met de weg die Rheden al eerder was ingeslagen: verzakelijking van het welzijnswerk met behoud van kwaliteit én het invoeren van Welzijn Nieuwe Stijl. Verzakelijking betekent: meer risicospreiding en marktwerking door verschillende partijen een kans te bieden het welzijnswerk uit te voeren. Welzijn Nieuwe Stijl betekent dat meer wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners. Welzijnsactiviteiten moeten zoveel mogelijk vanuit de lokale gemeenschap vorm krijgen, met een grote rol voor vrijwilligers. De aanbestedingsprocedure voor de welzijnsdiensten werd in februari afgerond. Een viertal nieuwe partijen is gecontracteerd voor de uitvoering van welzijnsdiensten.

Om goed voorbereid te zijn op de bezuinigingen vanuit het rijk introduceerde de gemeente Rheden in 2011 een geheel eigen methodiek onder de noemer ‘Minderen met Beleid’. In 2013 werd ‘Minderen met Beleid’ geactualiseerd. Deze nieuwe rapportage beschrijft mogelijke, structurele besparingsmogelijkheden en was een hulpmiddel voor het maken van de begroting voor 2014.
De methode die Rheden heeft gebruikt voor ‘Minderen met beleid’ wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten benoemd als goed voorbeeld van slim bezuinigen. Bijzonder was vooral de keuze om in de takendiscussie de gehele begroting onder de loep te nemen, waarbij werkelijk alles in kaart is gebracht.

In februari kregen de gemeentelijke website en het Raads Informatie Systeem het Waarmerk Drempelvrij. Dit waarmerk is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites en is verplicht voor overheidswebsites. Een toegankelijke website sluit niemand uit. De website is toegankelijk voor iedereen: voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking, maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. De gemeente Rheden beseft dat met dit waarmerk de eindstreep nog niet is gehaald. Onze gemeente blijft streven de website nog toegankelijker en klantvriendelijker te maken om zo de digitale dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Maar we zijn een eind op weg in ons streven naar klantvriendelijke gemeente.

Op initiatief van Stichting Velp voor Oranje, werd in Velp het eerste straatnaambordje geplaatst dat is vernoemd naar Koning Willem-Alexander. Op woensdag 24 april kreeg het plantsoen aan de Biesdelselaan hoek Jan Steenlaan de naam Koning Willem-Alexanderplein. Dankzij de actieve Oranjevereniging Stichting Velp voor Oranje heeft het dorp Velp een traditie als het gaat om het als eerste plaatsen van Koninklijke straatnaambordjes. Ook na de geboorten van de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane was Velp het eerste dorp in Nederland.

In april benoemde het college van B&W de opvolger van Lex Roolvink. De nieuwe gemeentesecretaris, Hans Kettelerij, is een bekend gezicht in ons huis . Sinds 1986 is hij werkzaam bij de gemeente Rheden. In diverse functies. Sinds 2002 was hij aangewezen als eerste locosecretaris. Hans heeft de ambitie om samen met de medewerkers de dienstverlening de komende jaren verder te verbeteren. Ook zet hij actief in op samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Ik wens Hans heel veel succes met deze uitdagende missie.

In mei mocht ik het eerste buurtplan uitreiken aan de bewonersgroep Boterbloemstraat in Rheden. Ik buurt mee! is een werkwijze die staat voor het samen met bewoners en instanties – zoals Vivare, Stichting Viva, Politie – werken aan een sociale, prettige en veilige buurt. Bewoners kunnen op allerlei manieren laten weten wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Samen met de genoemde instanties en de gemeente resulteerde dit in het eerste buurtplan voor de bewoners van ‘Rheden Midden’.
Inmiddels zijn er negen buurtplannen in onze gemeente.

Onder het motto StopInbraak ging voor de zomervakantie een door vijf partijen gedragen campagne van start. Kern van de campagne is het tegengaan van woninginbraken in de gemeenten Rozendaal, Doesburg en Rheden in samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie. De gezamenlijke inspanning is nodig, omdat de gevolgen van woninginbraak voor de gedupeerden groot zijn. Mensen raken niet alleen hun waardevolle spullen kwijt, ook het gevoel van veiligheid in de eigen woning krijgt een enorme deuk. Iedere woninginbraak is in dat opzicht er één te veel. Overigens kunnen inwoners veel zelf doen om inbraken te voorkomen. Want in de meeste gevallen ‘wandelt’ de inbreker ongehinderd uw woning binnen omdat ramen en deuren niet zijn afgesloten.

In juli en augustus werden traditiegetrouw de drie vakantiekampen georganiseerd in de dorpen Rheden, Velp en Dieren: Rhevak. Bouwburg en Madierodam. Honderden kinderen uit onze dorpen beleefden een onvergetelijke tijd. Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel kinderen zich dankzij deze organisaties in hun eigen dorpen kunnen vermaken en kunnen spelen. Dit is alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Vaak al vele jaren achtereen. Wat mij betreft een heel groot compliment waard.

Groots was het ‘Ontzet van de Veluwezoom’. Op Landgoed Rhederoord werd deze eerste slag om Arnhem in het eerste weekend van december herdacht en nagespeeld, Exact 200 jaar na dato. Vierhonderd re-enactors uit zes landen sloegen hun kampementen op in De Steeg en verbeeldden gedurende drie dagen het leven in die tijd; van gegoede burgerij tot eenvoudig soldaat.
Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor met enthousiasme ingezet. Mede daardoor werd dit evenement zo’n groot succes. Iedereen hartelijk dank daarvoor.

In 2013 ontving de gemeente Rheden het predikaat ‘fairtrade’. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de bevolking heeft hard gewerkt om aan de gestelde eisen te voldoen. Veel instellingen en bedrijven in Rheden hebben inmiddels fairtrade producten in hun assortiment.

Van fairtrade naar fair play is maar een kleine stap. Fair play is het eerlijk en sportief spelen van een spel in de topsport. En u snapt het al, het bruggetje naar de sportverkiezing 2013 is gemaakt. Wie worden Rhedens sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Ik geef graag het woord aan onze wethouder van Sport, Ronald Haverkamp.

< BEKENDMAKING RHEDENSE SPORTERS 2013 >

 

En dan het nieuwe jaar….. Wat staat ons te wachten in 2014.

Ik wil beginnen de Rhedense brandweer van harte succes te wensen in de nieuwe regionale organisatie: Brandweer Gelderland Midden. Al het personeel, beroeps en vrijwilligers, gaat over naar de nieuwe organisatie. Voor onze inwoners verandert er niets: alle werkzaamheden ten aanzien van de dagelijkse brandweerzorg – het blussen van branden en de hulpverlening bij ongevallen – blijft de brandweer uitvoeren vanuit de kazernes in Velp, Rheden en Dieren. Binnen de nieuwe organisatie blijft de brandweer dicht bij de lokale gemeenschap staan. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de organisatie: nu en in de toekomst.

En dan de Traverse in Dieren. Ieder jaar besteed ik er vanaf deze plek aandacht aan. En ik kan u melden dat er dit jaar een bijzondere stap gemaakt gaat worden: ‘we’ gaan aanbesteden. Dit betekent dat we de markt opgaan en bedrijven gaan vragen om een offerte in te dienen. En dat betekent dat in 2015 de eerste schop de grond in zal gaan. En ik durf het nu harop te zeggen beste mensen: in 2018 is de Traverse in Dieren gereed! Een heel groot compliment aan alle betrokkenen.

Grote uitdagingen voor onze gemeente in 2014 vormen de decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg. Niet alleen komen er nieuwe taken op ons af, de bezuinigingen zijn fors. We moeten meer doen met minder geld. Kerngedachte van de decentralisaties is dat gemeenten dichter bij de burgers staan. Gemeenten moeten maatwerk leveren: specifieke situaties vragen om specifieke oplossingen. De nadruk ligt daarbij, meer dan voorheen, op de eigen kracht en zelfregie van inwoners en hun netwerken. Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het de gemeente mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

En dan dames en heren, de verkiezingen. Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de gemeenteraad.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 3 maart 2010. De komende verkiezingen staan gepland voor woensdag
19 maart 2014. Dit betekent dat ik over drie maanden een nieuwe raad zal voorzitten. Een raad met nieuwe en ongetwijfeld ook veel vertrouwde gezichten. Ik roep iedereen op om zijn of haar stem te laten horen en op die manier invloed uit te oefenen op het lokale beleid.

De aflopende raadsperiode heb ik ervaren als respectvol, constructief, resultaatgericht en bovenal stabiel. Het college haalt met elkaar de eindstreep en is erin geslaagd haar afspraken uit het coalitieakkoord te realiseren; de gemeenteraad is vrijwel geheel intact gebleven en heeft tussentijds maar één nieuw lid verwelkomd vanwege een verhuizing buiten de gemeente; de raadsleden en politieke partijen hebben elkaar respectvol bejegend en bestreden op inhoud. Met argumenten en feiten. En niet zelden geluisterd met de bereidheid om van standpunt te veranderen. Als burgemeester van Rheden dank ik zowel het college als de leden van de gemeenteraad voor deze vier fantastische jaren!
Dames en heren, het wordt hoog tijd dat we met elkaar het glas heffen. En dat we proosten op:
– alle echtparen in onze gemeente die het afgelopen jaar in de bijzondere omstandigheid waren om hun 50, 55, 60 of 65 jarig huwelijk te mogen vieren;
– alle inwoners van Rheden die de magische leeftijdsgrens van 100 zijn gepasseerd;
– de nieuwe inwoners én de nieuwe ondernemers die ik persoonlijk en zakelijk veel geluk en succes wil toewensen;
– de 27 vrouwen en 24 mannen die in de gemeente Rheden de Nederlandse nationaliteit mochten ontvangen;
– en op de 43.682 inwoners die van Rheden een prachtige plek maken om te wonen, werken en recreëren.

Proost en een fantastisch 2014 toegewenst!

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.