Burgemeester Rozendaal blikt vooruit

ROZENDAAL – “De jaarwisseling is in Rozendaal weer rustig verlopen. Ik hoop dat u gezellige dagen heeft gehad en wens u een heel goed en gezond 2014”, aldus burgemeester Klein Molekamp in zijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari in het gemeentehuis in Rozendaal.

"Alvorens in te gaan op het komend jaar wil ik nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Hoogtepunt was natuurlijk dat Rozendaal het afgelopen jaar in de Elsevier werd aangeduid als de mooiste woonlocatie in Nederland. U wist dat allang, maar nu weet ook de rest van Nederland het. En je ziet ook uit de reacties van de inwoners van Rozendaal dat ze deze gemeente ongewijzigd willen laten, en het groene karakter willen behouden. En ook het college wil dit.
Toch is dit soms niet mogelijk. Bijvoorbeeld als de oude school teveel mankementen vertoont, en de ouders en opa’s en oma’s het beste voor hun kinderen willen.
De discussie rond de locatie van de nieuwe school heeft de gemoederen dan ook fors bezig gehouden. En dat zal ongetwijfeld ook het komende jaar het geval zijn.
De verschillende belangen moeten dan door de gemeenteraad worden gewogen en de besluitvorming gerespecteerd.

In het afgelopen jaar leek het in Rozendaal negen maanden lang een veilig jaar te worden met weinig inbraken. Helaas werd deze ogenschijnlijke rust in korte tijd verstoord. Vijf inbraken in twee weken tijd zorgden voor veel onrust. Toch merk je dat de samenwerking tussen politie en inwoners om alert te zijn op ongewenste bezoekers, zijn vruchten begint af te werpen. Het buurtpreventieteam is het afgelopen jaar met veel elan aan het werk getogen en heeft de onderlinge bewustwording in onze gemeente versterkt. Alle hulde voor Kees Smoorenburg en zijn mensen. We rekenen ook op hun inzet het komende jaar. Ook bij mij sloegen de dieven hun slag. Mijn auto werd van eigen terrein gestolen, en werd enkele uren later in Duitsland gesignaleerd. Ik hoef u dan niet te vertellen dat hij in Oost Europa een nieuwe bestemming heeft gekregen.

Met zijn allen zullen we trachten Rozendaal in 2014 nog veiliger te maken. Ik als burgemeester en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ben daarop aanspreekbaar.

En dan het komende jaar.
Vandaag heb ik borden mogen onthullen die aandacht vragen voor het feit dat kasteel Rosendael voor het eerst genoemd werd in 1314. Dit betekent dat dit jaar kasteel Rosendael 700 jaar bestaat. En hoewel de gemeente nog geen 200 jaar oud is, is de gemeenschap Rozendaal dus veel ouder. Daar willen we dit jaar uitvoerig aandacht aan besteden. Officieel gebeurt dit op 16 mei.
Het zou goed zijn als ik namens de Rozendaalse gemeenschap een cadeau kan aanbieden. Niet betaald door de gemeente, maar door een vrijwillige bijdrage van onze inwoners. Via In de Roos zullen we aandacht hiervoor vragen. Ik hoop dat elke inwoner een bedrag wil overmaken, zodat we namens de gemeenschap van Rozendaal, de eigenaar van het kasteel “de Stichting Gelderse Kasteelen” de restauratie van een paar tuinvazen kunnen aanbieden. Zelf zullen we als college bezien of we de begraafplaats, die zo nauw verbonden is met het kasteel, een opknapbeurt kunnen geven.

In maart zullen we met zijn allen naar de stembus gaan om een nieuwe raad te kiezen. Een aantal partijen hebben hun kandidatenlijst en hun programma al klaar. En dat betekent dat we nieuwe en bekende gezichten in de nieuwe gemeenteraad zullen tegenkomen. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag zal een nieuw college van B&W worden gevormd. En dat zal zeker van samenstelling veranderen.
Na 8 jaar heeft Arno Adema te kennen gegeven met zijn wethouderschap te willen stoppen. Ik moet daar gezien zijn leeftijd begrip voor hebben. Ik kan u verklappen dat hij aanzienlijk ouder is dan dat hij eruit ziet. Voor Rozendaal een heel gemis, gezien zijn inzet en bestuurlijke ervaring.
Ook de raadsleden Jan Maarten van der Torren en Martin Tuit hebben te kennen gegeven er na respectievelijk 16 jaar en 8 jaar mee te stoppen.
Wat er verder zal gebeuren is nog onzeker en afhankelijk van de keuzes die u in maart maakt.

Op gemeentelijk gebied zal de decentralisatie van de zorg van Rijk naar gemeenten veel aandacht vragen. Dit is een miljardenoperatie die de gemeentelijke taken aanzienlijk zal verzwaren. De grote moeilijkheid is dat deze decentralisatie met veel onzekerheden gepaard gaat, omdat de wetgeving in Tweede en Eerste Kamer nog lang niet is afgerond, en dit terwijl de decentralisatie in januari 2015 moet ingaan.
Dit betekent voor de gemeente veel financiële onzekerheid. Zo is het nog steeds niet mogelijk om een verantwoorde meerjarenbegroting op te stellen.
Deze zogenaamde decentralisatieopgave kan alleen maar worden uitgevoerd in groter verband.
Niet alleen de gemeente Rozendaal is hier te klein voor, maar dit geldt ook voor de gemeenten Renkum, Rheden en Overbetuwe, en zelfs Arnhem. Het is daarom goed dat twaalf gemeenten rond Arnhem gaan samenwerken om zo goed mogelijk tegen deze nieuwe taak opgewassen te zijn. Ze moeten daarmee een volwaardig onderhandelingspartner zijn tegenover de grote zorginstellingen. Alles met het doel de zorggelden voor de burger zo goed mogelijk te besteden en creatieve oplossingen te vinden.
We mogen in al dit financiële geweld niet vergeten dat het er uiteindelijk om gaat de inwoners zo goed mogelijk te bedienen. En dat is een hele opgave, omdat het juist hier om de meest kwetsbaren in onze samenleving gaat.

Niet alleen in de zorg zal door de gemeenten goed moeten worden samengewerkt. Ook om onze regio in vergelijking met andere regio’s meer concurrerend te maken, zijn nieuwe samenwerkingsverbanden noodzakelijk.
De afgelopen periode hebben de gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen gekeken hoe ze hun samenwerking kunnen vernieuwen. Het komend jaar zullen hierover besluiten moeten worden genomen. Samenwerken is voor alle gemeenten van belang, maar voor een kleine gemeente als Rozendaal in het bijzonder. Het is daarom verheugend dat de band met de ons omringende gemeenten goed tot zeer goed is.
Voor mij als burgemeester een belangrijke taak. In het bijzonder wil ik hier natuurlijk noemen de samenwerking die we met de gemeente Rheden hebben, die een aantal belangrijke taken voor ons uitvoert. Juist door die goede samenwerking kan Rozendaal als zelfstandige gemeente goed functioneren.
Samenwerken geldt voor gemeenten maar ook voor mensen. Een gemeenschap als Rozendaal is overzichtelijk. Je weet wat er in je omgeving gebeurt, en juist dat geeft een mogelijkheid tot meer (sociale) veiligheid.

Die kracht moet de inwoners van Rozendaal samen sterk maken.
Dit is een uitdaging voor het komend jaar die ik graag met u aanga.
Ik wens u een fantastisch nieuw jaar 2014 toe."
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.