Rheden stemt in met begroting Presikhaaf Bedrijven

DE STEEG – De gemeente Rheden stemt in met de begroting 2014 van Presikhaaf Bedrijven. Daarmee krijgt Presikhaaf, de sociale werkvoorziening van een aantal samenwerkende gemeenten, een extra jaar de tijd om zich goed voor te bereiden op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook het belang van mensen die op dit moment in de sociale werkvoorziening zitten is met dit besluit veilig gesteld: voor hen blijft de huidige regeling gehandhaafd.

Tot slot is er extra tijd om samen met de andere gemeenten in de regio een gezamenlijke koers te bepalen voor de langere termijn. Dit is de kern van het besluit dat de gemeenteraad van Rheden in meerderheid genomen heeft.

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe participatiewet. De gemeente Rheden maakt het volgende onderscheid in de verschillende groepen:
Mensen die nu in de sociale werkvoorziening zitten (beschut werken): het gaat hier om mensen die op langere termijn niet in aanmerking komen voor regulier werk. Zij krijgen extra begeleiding en aangepast werk; Nieuwe klanten voor beschut werken en ten derde: mensen die in aanmerking komen voor een participatietraject: het gaat hier om het begeleiden van mensen om in hun eigen onderhoud te voorzien en regulier werk te vinden.

De gemeente Rheden kiest ervoor om voor de eerste doelgroep (de huidige wsw-ers) de bestaande regeling te handhaven. Hun situatie blijft dus ongewijzigd.
Voor de andere twee doelgroepen gaat Rheden uit van keuzevrijheid bij de inkoop van arbeidstrajecten: aanbieders die het meeste rendement halen krijgen de voorkeur boven organisaties die lager scoren. De begroting die Presikhaaf Bedrijven nu heeft gepresenteerd, is daarentegen gebaseerd op het uitgangspunt dat gemeenten in de regio Arnhem trajecten voor alle drie de doelgroepen afnemen bij Presikhaaf Bedrijven.

Wethouder Tjebbe Vugts ziet de veranderingen als noodzakelijk: ”Voor onze inwoners willen we kwalitatief goede en betaalbare re-integratiediensten inkopen. Budgetten lopen de komende jaren terug en het aantal cliënten neemt toe. We moeten méér met minder doen. Keuzevrijheid en marktwerking zijn dan onmisbaar. Dit neemt niet weg dat Presikhaaf Bedrijven op dit moment een grote omslag maakt in hun werkwijze. Gaan zij door op de ingeslagen weg, dan zijn ook zij in de toekomst, naast andere partijen, gegadigde om een deel van de benodigde trajecten uit te voeren”.

De verschillende gemeenteraden kunnen volgens de huidige regeling alleen hun ‘gevoelen’ kenbaar maken over de conceptbegroting van Presikhaaf Bedrijven. Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf neemt uiteindelijk het definitieve besluit.
Begin volgend jaar moeten alle gemeenten hun strategie rond de participatiewet en Presikhaaf Bedrijven bepalen. Dan ontstaat ook meer zicht op mogelijke scenario’s en de financiële gevolgen voor Presikhaaf Bedrijven en de deelnemende gemeenten.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.