Sociale decentralisaties Brummen: samen goed voor elkaar

BRUMMEN – Iedereen het recht geven op fatsoenlijke participatie in de samenleving, dat is het doel van Brummen bij het uitvoeren van de sociale taken die per 1 januari 2015 vanuit het Rijk op de gemeente worden overgeheveld. Hierbij wordt in de toekomst een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners en de mensen om hen heen.

Dit staat omschreven in het nieuwe beleidskader voor de drie decentralisaties op gebied van maatschappelijke zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie, dat zorgwethouder Frans Bruning de titel Samen Goed Voor Elkaar zou willen meegeven. “Het slaat op het feit dat we alles goed voor elkaar willen hebben, maar ook op dat we dat samen met elkaar gaan doen.”
Het sociale beleid wordt in de toekomst anders ingericht, volgens Bruning krijgen mensen in de gemeente Brummen vanaf 2015 te maken met maatwerk. “Er wordt probleemgericht gewerkt. Iemand kaart een probleem aan en vervolgens wordt gekeken naar hoe dat kan worden opgelost. Kan iemand het niet zelf, dan kijken we naar de eerste kring van mensen om hem heen: familie, vrienden, buren. Lukt het niet met hen de vraag op te lossen, dan kijken we verder. Er is altijd een vangnet voor wie zelf geen zorg kan regelen, maar mensen kunnen meer dan ze denken.”
In de gemeente Brummen maken zo’n 2800 mensen gebruik van de sociale voorzieningen die nu vallen onder de wetten AWBZ, Wmo, WWB, Wajong, WSW en de Jeugdzorg. “Deze mensen merken in eerste instantie niets van de veranderingen in de wet, zij houden de voorzieningen die ze krijgen. De veranderingen gaan geleidelijk. Mensen met een zorgvraag krijgen minder snel een voorziening toegewezen, we doen eerst een beroep op eigen kunde.”

Het beleidskader is nog een redelijk abstract document, het geeft de kaders aan voor het nog op te stellen beleid. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het concept-beleidskader, wordt volgend jaar hard gewerkt aan de invulling van de praktische kant. “Ook dit doen we weer samen met inwoners en maatschappelijke organisaties”, aldus Bruning. Per 1 januari 2015 moet alles op orde zijn, vanaf dan liggen de sociale taken definitief bij de gemeente.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.