Wat burgers kunnen doen tegen een onbetaalbare zorg

DOESBURG – Het was een gemêleerd gezelschap, vrijdagmiddag in de Buurtacademie in Doesburg. Ruim twintig mensen spraken daar over het thema ‘Ook burgers in beweging’. Aanleiding was de ook in Doesburg groeiende ongerustheid over de problemen die op ons af komen, als het gaat om het betaalbaar houden van de zorg. Doel was om te komen tot een aantal actiepunten waarmee burgers zelf aan de slag kunnen.

Het gezelschap bestond uit verschillende professionals en vertegenwoordigers van instanties en groepringen, die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij dat thema. Ook de leden van het Doesburgerinitiatief waren aanwezig. Op initiatief van Ben Kruk zwengelde die groepring de discussie begin dit jaar aan. Er werd een reeks artikelen over het onderwerp in Regiobode geplaatst – na te lezen op regiobodeonline.nl – en vlak voor de zomer verstuurde het Doesburgerinitiatief naar zo’n honderd verenigingen, stichtingen en andere groeperingen in Doesburg een oproep om binnen eigen gelederen eens na te denken over het onderwerp. Want dat de onbetaalbare zorg een steeds groter probleem wordt, dringt steeds meer door.

“Waar wij niet de pretentie hebben om de problemen op landelijk of politiek terrein op te kunnen lossen, proberen wij op Doesburgse schaal te komen tot bruikbare voorbeelden van initiatieven, die een deel van die zorg weg kan halen bij professionals. Die hebben dan hun handen en budget vrij voor zaken die ook bij professionals moeten blijven. Maar ik ben er van overtuigd dat we als burgers zelf heel veel kunnen doen en ook zullen moéten gaan doen”, aldus Kruk.

Volgens Kees Luesink, vrijdag nadrukkelijk niet als burgemeester van Doesburg maar als betrokken ‘burgervader’ aanwezig in de rol van gespreksleider, heeft Doesburg de juiste schaal voor praktische oplossingen. Compact en met minder dan tienduizend inwoners. Het woord ‘noaberschap’ viel dan ook regelmatig als een pluspunt voor de kracht van kleinere gemeenschappen, al werd door aanwezigen ook gewezen op het gevaar van te ver doorgevoerd noaberschap, wat beklemmend kan werken.

Eén van de gasten was Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, die vooral in het zuiden en in Zeeland miljoenen verzekerden heeft. Hij had gehoord van het Doesburgerinitiatief en wilde graag eens nader kennismaken met de mensen achter dat initiatief. Bovendien was hij als specialist in staat de omvang van de problemen in de zorg in de toekomst te duiden. “Mensen die nu zo’n 1200 euro per jaar zorgpremie betalen, denken dat we daar alles van doen. Maar dat is beslist niet zo. Momenteel kost de zorg ons al 5000 euro per jaar. Voor íedere inwoner van dit land. Dat is een bedrag van tachtig miljard euro en de kosten stijgen snel.”
Alleen op demografische gronden al leert een simpele rekensom dat er binnen niet al te lange tijd te weinig werkenden over zijn om de toenemende kosten op te kunnen hoesten. En in Doesburg gaat dat nog wat sneller, omdat veel jongeren de stad verlaten omdat ze geen woning kunnen vinden.

In grote lijnen werden de volgende onderwerpen behandeld:
– Geef burgers de ruimte om zich te kunnen ontplooien. Overheden en instanties zullen regels moeten versoepelen of meer flexibel moeten toepassen om creatieve oplossingen mogelijk te maken. De overheid zal meer moeten loslaten en meer facilitator moeten worden.
– Het bewust maken van burgers wat betreft de kosten in de zorg, zou zwaarder ingezet moeten worden. Als voorbeeld: een bezoek aan de huisarts tijdens een regulier spreekuur kost 9 euro, een bezoek aan de dokterspost in het weekend kost liefst 200 euro.
– Voorlichting moet worden ingezet om burgers meer bewust te maken van het feit dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor hun leven en welzijn. Je daar niet om bekommeren en vervolgens ‘de zorg’ jouw fysieke problemen maar op laten lossen, is niet de juiste weg.
– Verschillende aanwezige professionals in de zorg wezen op het feit dat de zorg te veel versnipperd is. Zeker op Doesburgse schaal moet meer samenwerking en uitwisselingen kosten kunnen besparen, terwijl het voor de burgers ook prettiger is.
– In Doesburg kunnen de wijkraden worden ingezet bij voorlichting en het enthousiast maken van de inwoners. Laat de burgers eens zélf aan het woord.
– Niet proberen voor alles en iedereen vooraf al een oplossing te vinden. Gewoon beginnen!

De deelnemers

Aan de bijeenkomst in de Buurtacademie deden vrijdag verschillende groeperingen en instanties mee, die gezamenlijk een brede afspiegeling vormen van de mensen die bezig zijn in de zorg in Doesburg.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van: de zorgverzekaars, de gemeente Doesburg, de Buurtacademie, de wijkraden, SoosSiaal 21+, Thuiszorg, Woonservice IJsselland, Zorgbelang, de kerken, de provincie Gelderland, Caleidoz Welzijn, VIT mantelzorg, het maatschappelijk werk, de eerstelijnszorg, de wijkverpleging, de ouderenbonden, de BSMR en het Doesburgerinitiatief.

De politiek

Niet uitgenodigd voor de bijeenkomst was de Doesburgse politiek. Het Doesburgerinitiatief wil de discussie in eerste instantie buiten de (partij)politiek om voeren.
Maar dat neemt niet weg dat de partijen in de gemeenteraad wel al bezig zijn met het onderwerp. In een gezamenlijke brief (zie elders in deze krant) verklaren GroenLinks, VVD, PvdA, Stadspartij en D66 dat ze de missie van Doesburgerinitiatief onderstrepen en spreken ze de wil uit bij te dragen aan oplossingen. Zónder te verzanden in partijpolitieke discussies. Een constructieve opstellingen van een groot deel van de gemeenteraad derhalve.

De eerste resultaten

Initiatiefnemer Ben Kruk had zich bij aanvang van de bijeenkomst ten doel gesteld een aantal concrete plannen op het bord te krijgen. Dit leverde het onder meer op:

– De Buurtacademie zal een ‘Inspiratieboek’ maken. Daarin voorbeelden van initiatieven waarmee mensen al aan gang zijn, ter inspiratie voor anderen. Regiobode zal die met regelmaat publiceren.
– De wijkraden Binnenstad en Noordelijk Molenveld en welzijnsorganisatie Caleidoz gaan intensiever samenwerken.
– Het aanbod van sociale huurwoningen door Woonservice IJsselland in Doesburg zal tot 2025 naadloos aansluiten op de veranderde vraag, beloven ze.
– De gemeente Doesburg belooft ‘te leren loslaten’ en schept ruimte voor burgerinitiatieven, voor zover dat binnen wettelijke kaders mogelijk is. De gemeente gaat burgers ook informeren hoe ze daar aan werkt.
– Alle professionals gaan burgers vrijwillige hulp leren vragen in hun eigen omgeving en zullen burgers laten voelen en ervaren dat vragen best mág.
– Er zal inzichtelijk worden gemaakt wat burgers nodig hebben om beter voor zichzelf te kunnen zorgen en om hun eigen kracht te benutten.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.