Begroting Zevenaar laat voordelig resultaat zien

ZEVENAAR – Door enkele grote meevallers toont de tussenbalans van de lopende begroting van Zevenaar een positief resultaat van € 660.000. De tussenbalans staat in de zogeheten Programma uitvoeringsrapportage. Deze rapportage beschrijft de voortgang en bijsturing van de activiteiten en projecten die in de begroting van 2013 zijn opgenomen.

Ook de financiële stand van zaken komt hierin aan de orde, net als de voortgang van de bezuinigingen waartoe de gemeenteraad vorig jaar heeft besloten.

Voortgang 2013
Uit de rapportage blijkt dat de meeste activiteiten en projecten in overeenstemming met de voornemens worden uitgevoerd. Wel laten de financiën een afwijking zien ten opzichte van de begroting.
In de begroting 2013, die eind 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, werd een inschatting gemaakt van het resultaat over 2013. Toen werd een voordeel verwacht van € 26.000. Nu blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een bijstelling naar boven van € 660.000. Dit wordt veroorzaakt door diverse mee- en tegenvallers en betekent dat het bijgestelde verwachte resultaat over 2013 uitkomt op € 686.000 voordelig (€ 26.000 + € 660.000).

De grootste meevaller (circa € 700.000) ontstaat binnen de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er wordt niet gedacht vanuit de vraag om een bepaalde voorziening, maar de situatie van de cliënt wordt breed bekeken. Dit kan leiden tot andere oplossingen dan het verstrekken van de gevraagde voorziening. Aanvragen worden minder, maar ze zijn complexer en er is meer maatwerk nodig. De meevaller wordt voor ruim € 400.000 veroorzaakt doordat de verwachte groei van uitgaven voor hulp bij het huishouden zich niet voordoet en de verhouding in soorten geleverde hulp anders uitkomt dan verwacht. Een kleine € 200.000 van het voordeel op de Wmo ontstaat door inkoopvoordeel en een dalende tendens bij de vervoersvoorzieningen, dit zijn ontwikkelingen die zich ook voordoen bij de verstrekking van rolstoelen.
Een andere grote meevaller (€ 255.000) is de lagere afrekening aan het Rijk met betrekking tot in het verleden ontvangen rijksbijdragen en de besteding daarvan.

Naast meevallers, zijn er ook tegenvallers te lezen in de rapportage. Zo valt de algemene uitkering van het Rijk € 268.000 lager uit en veroorzaken lagere bezoekersaantallen en minder doorstroming bij de zwemlessen een nadeel van in totaal € 70.000 bij het Lentebad.

Stand van zaken bezuinigingen 2013
In de begroting van 2013 zijn bezuinigingsmaatregelen opgenomen waartoe de raad in 2010, 2011 en 2012 heeft besloten. Het totaalbedrag van deze maatregelen in 2013 is circa € 6,4 miljoen. Uit de rapportage blijkt dat ruim 95% van de bezuinigingen volgens planning wordt uitgevoerd.

Raadsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de Programma uitvoeringsrapportage in de openbare vergadering van 23 oktober 2013. Deze begint om 19.30 uur.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.