Ontwerp-vergunningbesluiten Traverse ter inzage

DIEREN – Provinciale Staten van Gelderland hebben op 26 juni 2013 het Inpassingsplan Traverse Dieren vastgesteld. In dit plan wordt de reconstructie van de N348 / N786 tussen Ellecom en Spankeren mogelijk gemaakt, tot Traverse Dieren. De reconstructie omvat onder andere een aanpassing in het wegtracé en een gedeeltelijke bundeling met de spoorlijn, een tunnel, een verbreding van de weg en spoorwegovergangen en kruisingen worden aangepast. Volgens de huidige planning start de realisatie eind 2014 en zijn de werkzaamheden, in fasen, in 2017 afgerond.

Drie ontwerpbesluiten zijn vastgesteld en liggen van 29 augustus tot en met 9 oktober ter inzage. Het ontwerpbesluit van Economische Zaken ligt ter inzage en omvat voor de bovengenoemde handelingen met betrekking tot de beschermde soorten rosse watervleermuis; ook omvat het ontwerpbesluit een beoordeling van de effecten van het project op de beschermde soorten das en gewone dwergvleermuis. Het ontwerpbesluit van de Provincie Gelderland is een verlening van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en omvat en beoordeling van de effecten van Tr4averse Dieren op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden Veluwe, uiterwaarden IJssel en Landgoederen Brummen. Het ontwerpbesluit van de gemeente Rheden is een verlening van een omgevingsverguunning voor de activiteiten wijzigen monument en vellen van houtopstanden binnen rijksmonument Hof te Dieren.
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen bij de provincie in het informatiecentrum in het Huis der Provincie aan de markt 11 in Arnhem ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. In het gemeentehuis van Rheden in De Steeg liggen de stukken bij de afdeling Inwonerszaken ter inzage, van maandag tot en met donderdag 08.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Bij het Gemeentelijk Servicecentrum in Dieren aan het Ericaplein 5A, liggen de stukken op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur ter inzage. De stukken zijn ook te downloaden via www.gelderland.nl/traversedieren of coordinatiegelderland.nl.
Tot 9 oktober kan iedereen een zienswijze indienen, bij voorkeur schriftelijk. Vermeld op de zienswijze het zaaknummer 2008-004398 en het kenmerk van het specifieke ontwerpbesluit. Dit kan via e-mail. post@gelderland.nl of per brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. de heer F.A.H. Montanus, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Voor mondelinge zienswijzen dient men een afspraak te maken met de heer Montanus via tel. 026 – 3598154. Zenswijzen met betrekking tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen ook bij de gemeente Rheden mondeling worden gedaan , van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis in De Steeg.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.