Home / Bronkhorst / College Brummen verder zonder Verver

College Brummen verder zonder Verver

BRUMMEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen gaat per 1 september verder met vier personen. Na het vertrek van wethouder Verver wordt zij niet vervangen, haar taken worden verdeeld onder haar collega’s. Haar uren worden opgepakt door wethouders Elbers en Bruning. De coalitie van VVD en IPV zal dienovereenkomstig de raad voostellen de aanstellingsbesluiten aan te passen.

De portefeuilleverdeling, waarin staat welke bestuurder als eerste verantwoordelijk is voor welk thema/beleidsterrein, ziet er als volgt uit:
Burgemeester N.E. Joosten: Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Klachten en bezwaren, Wet op de lijkbezorging, Uitvoering Vreemdelingenwet, Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid, Brandweer en rampbestrijding, Regio Stedendriehoek, Coördinatie wijkraden, Voorlichting en communicatie, Handhaving, Internationale contacten.
Wethouder F. Bruning (1ste loco-burgemeester): Sociale Zaken, Sociale Werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Volwasseneneducatie, Leerplicht en leerlingenvervoer, Subsidiebeleid, Volkshuisvesting, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdbeleid (CJG), Jeugdgezondheid, Volksgezondheid, Inburgering, Welzijnsaccommodaties/Kulturhus, Kunst en cultuur, Muziekonderwijs, Bevolkingsparticipatie, Dierenwelzijn, Wijkraden: Dorpsraad Eerbeek/Hall, Kleine Kernen Kommissie Empe/Tonden, Leuvenheims Belang
Wethouder B. Elbers (2de loco-burgemeester): Financiën, Bouwgrondexploitatie, Personeel en organisatie, Huisvesting bestuursdienst, Informatievoorziening, archief en automatisering, Gemeentelijke dienstverlening, Verkeer en vervoer, Riolering, Wegen, Groen, begraafplaatsen en water, Afval, Economische zaken, Onderwijs (incl. IHP), Kinderopvang, Sport, IJsselsprong, Centrumplan Eerbeek, wijkraad Eerbeek Zuid, wijkraad Brummen Centraal
Wethouder H. Beelen (3de loco-burgemeester): Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening, Bouw- en woningtoezicht, Milieu, Plattelandsontwikkeling, Recreatie en toerisme, Centrumplan Brummen, wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek, wijkraad Rhienderen, wijkraad Oliemolen, Monumenten.
 

Lees ook

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.