Home / Dieren / Gemeente en provincie stemmen in met bestemming Traverse en station

Gemeente en provincie stemmen in met bestemming Traverse en station

DIEREN – Provinciale Staten van de provincie Gelderland stelden 26 juni het inpassingsplan voor het project Traverse Dieren vast. Twee dagen later besloot ook de Rhedense gemeenteraad in te stemmen met het bestemmingsplan voor de stationsomgeving in Dieren en het Verkeerscirculatieplan.

Het inpassingsplan Traverse Dieren maakt de reconstructie van de provinciale weg N348 en N786 door de kern Dieren mogelijk. Het inpassingsplan ligt met de bijbehorende stukken van 4 juli tot en met 15 augustus ter inzage. In deze periode kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Alleen de PVV van Provinciale Staten stemde tegen Traverse Dieren.
Nadat alle procedures zijn doorlopen, start de voorbereiding voor realisatie. Naar verwachting start de uitvoering in het eerste kwartaal van 2015.

Van de gemeenteraad stemde alleen Groep Pieper-Rook tegen het bestemmingsplan rond het Dierense station. Het bestemmingsplan omvat onder andere een parkeergarage die plek biedt voor 350 auto’s. De motie van D66 krijgt brede steun van de raad. In de motie wordt van het college gevraagd duidelijkheid te geven over de parkeergarage voordat de raad het aanbestedingskrediet beschikbaar moet stellen. Hetzelfde geldt voor de loopbrug over het station, de passerelle van Noord naar Zuid. Bij de verdere planning van het project worden direct omwonenden bij de ontwikkeling betrokken.
Over het Verkeerscirculatieplan was minder discussie. Hierin wordt de verkeersafwisseling in verband met Traverse Dieren omschreven. Wel wil de raad dat er nog eens beter gekeken wordt, in samenwerking met de provincie, naar een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein aan de Rinaldostraat en Zuiderparallelweg.
In september kiest het college hun voorkeursvariant, in oktober stelt de gemeenteraad deze vast, evenals het vrijgeven van het uitvoeringskrediet. In november stelt de gemeenteraad de ontwerphandleiding vast en start de aanbesteding. In juni 2014 is dan het bestemmingsplan onherroepelijk en in augustus van dat jaar start de voorbereiding voor de herinrichting van de stationsomgeving. Alle ontwikkelingen omtrent de traverse, de stationsomgeving en het verkeerscirculatieplan zijn te volgen op www.traversedieren.nl.
 

Lees ook

Grootse theaterdienst

DIEREN – Wat gebeurt er als je één genereuze generaal, twee stoere soldaten, twee invloedrijke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.