Home / Doesburg / Veranderingen in de zorg: wat u zelf kunt doen

Veranderingen in de zorg: wat u zelf kunt doen

Als we niet oppassen, krijgt het praten over zorg een zorgelijk karakter over houdbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit . Kunnen we de zorg in de toekomst nog betalen? Moeten we de rem op de zorgvraag zetten? Is er voldoende personeel? Het is een puzzel geworden met vele stukjes. Wie dan leeft die dan zorgt. Maar in de nabije toekomst zal een groot gedeelte van de verzorgingsstaat gesloopt worden. Verworvenheden en zekerheden gaan op de helling. De overheid treedt terug en wijst naar de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De burger, op haar beurt, leeft nog vanuit de gedachte van de verzorgingsstaat en wijst naar de overheid om de problemen op te lossen. De professionele zorg wordt schaarser, terwijl de vraag zal stijgen. Recente ontwikkelingen bij IJsselzicht en St. Elisabeth spreken voor zich. In De Gelderlander stond recent nog de volgende krantenkop over de Achterhoekse Zorginstelling Sensire : ”…1.100 huishoudelijke hulpen raken baan kwijt…”.

Eerst thuis kijken
Wie dan leeft….die dan zorgt. Als het gaat om directe hulp valt het met de solidariteit van de persoonlijke en familiale relaties misschien nog wel mee, maar de solidariteit tussen generaties staat wel degelijk onder druk. Kinderen wonen soms ver van huis, hebben hun eigen bezigheden en kunnen vaak niet onmiddellijk de helpende hand bieden. De weg terug naar de jaren ‘50 van de vorige eeuw kan niet meer afgelegd worden. Nee, nu staat de “eigen verantwoordelijkheid” van de burger hoog in het vaandel van de politiek. De burger wordt geconfronteerd met hogere drempels tot de zorg. De senior van nu moet eerst naar de eigen leefsituatie en -omgeving kijken voordat de oplossing van zijn of haar zorgvraag in behandeling wordt genomen.

Gewetensvragen
Dit betekent voor senioren o.a. dat zij zelf zo lang mogelijk de regie over eigen leven moeten houden. En dan het liefst in de eigen, vertrouwde woonomgeving. Maar met het ouder worden kan er een moment komen dat dit niet meer zo goed lukt. Hoe bereid je je hierop voor en welke stappen kun je nu al nemen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je de regie niet uit handen hoeft te geven? Allemaal legitieme vragen. Soms zijn dit ook pijnlijke, angstige of vervelende vragen. We denken hier liever niet over na. Daarnaast, maar niet minder belangrijk, is het de vraag of binnen de samenleving mensen ook bereid zijn verregaande zorg te verlenen wanneer men niet door verwantschap met elkaar verbonden is. Een vraag die met name kwetsbare ouderen zal raken. Zij die geen familie in de buurt hebben wonen. Zij die alleenstaand zijn. Hun aantal zal alleen maar toenemen.

De bui zien aankomen
Bejaardenhuizen bestaan niet meer . Verzorgings- en verpleegtehuizen zijn alleen nog toegankelijk met een zware indicatiestelling. Uitgangspunt is daarmee geworden: het zo lang mogelijk op eigen benen blijven staan. Anno 2013 begint dat met een bewustwording van eigen woning en woonomgeving en de wetenschap dat onze kinderen veelal verder weg wonen, een eigen gezin hebben. Het is daarmee niet vanzelfsprekend dat die meteen klaar kunnen staan.
De conclusie lijkt dan ook dat we aan een praktische huisvesting voor onszelf moeten willen bouwen en dat we (nog meer) in onze sociale contacten moeten investeren .

De inrichting van de woning:
Hoe staat het met de bewustwording op het gebied van woningaanpassing? Het CSO (de gezamenlijke ouderenbonden in Doesburg) hanteert hiervoor een woontest. Zien de senioren de toekomst voldoende realistisch onder ogen en denken zij voldoende na over de praktische mogelijkheden die hen ter beschikking staan? Vooral over hun woonsituatie: kan ik blijven wonen? En zo ja, wat moet mogelijk anders? Bijstaand kader geeft een aantal aandachtspunten en suggesties die mogelijk kunnen helpen bij het duidelijk krijgen van die eigen situatie.

Domotica
Domotica (ook wel huisautomatisering genoemd) is de toepassing van elektronische hulpmiddelen in huis. Deze toepassing kan een bijdrage zijn aan een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het niet alleen om toepassing in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning, zoals b.v. contact met de wijkverpleegkundige, buren, mantelzorg e.d. De laatste jaren kent Domotica een snelle ontwikkeling. Om enig idee te krijgen van de mogelijkheden volgen hier enkele en willekeurige toepassingen.

Veiligheid
Het kunnen relatief eenvoudige opstellingen zijn, zoals de deur die automatisch opent en sluit als men ze nadert, of de verlichting van de hal die automatisch aanflitst als er aangebeld wordt.
Systeem van camera, beeldscherm en geluid dat doorschakelt naar de mobiele telefoon, de buren.
Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie. Brand- of rookalarm naar bewakingscentrale, bewakingscamera’s voor particulier gebruik, ramen automatisch laten openen bij CO-alarm, Mobiliteitsbewaking m.b.v. bewegingssensoren en/of camera’s; daarmee kan automatisch bepaald worden dat een bewoner hulp nodig heeft na bv. een ongeval in huis. Dit vindt vooral toepassing in woningen voor ouderen.

Verlichting
Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is. Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte. Als u het huis verlaat gaan alle lichten uit en de verwarming op nachtstand. Als u gaat slapen: met één schakelaar gaan alle lichten uit.

Sanitair
Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan. Dit biedt hygiënische voordelen: niemand hoeft met schoon gewassen handen een kraan dicht te draaien die voordien met vuile handen geopend is. Het voorkomt ook waterverspilling als een kraan zou blijven lopen. Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en eventueel reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan.

Hoewel de mogelijkheden van Domotica ruim zijn, is het aan te raden om vooral praktisch te blijven. Het is kostbaar. Met name in verpleegtehuizen ziet men reeds vele toepassingen. (zie b.v. www.domotica.uwpagina.nl). De conclusies die we tenslotte trekken zijn op de eerste plaats: ontwikkel enig bewustzijn van mogelijkheden en aanpassing van de huidige woning. Op de tweede plaats: overweeg eventuele verhuizing naar een kleiner optrekje (b.v. een o-tredenwoning). Op de derde plaats: het hebben van een breed sociaal netwerk is ongelooflijk belangrijk. Investeer in sociale contacten. (Familie, naoberschap, mantelzorg).

 

Woontest

Toegang van de woning
Kunt u in het donker gemakkelijke uw deurslot vinden?
Bevindt het slot zich boven de deurklink?
Komt u gemakkelijk de drempel bij voor- of achterdeur over?
Als er wordt aangebeld, kunt u de persoon voor de deur dan zien?

Bent u ingericht op eventueel rolstoelgebruik?
Zijn de deuropeningen breed genoeg?
Is uw toilet dan ruim genoeg?
Kunt u de drempel tussen hal en woonkamer gemakkelijk over komen?
Is uw woonkamer gevrijwaard van overbodige obstakels, c.q. ruim genoeg?
Komt u gemakkelijk de drempel naar de keuken over?

De keuken
Is het materiaal op de keukenvloer voldoende stroef ?
Kunt u gemakkelijk bij de bovenste kastjes in de keuken?
Kunt u gemakkelijk bij de onderste kastjes in de keuken?

De trap
Heeft de trap aan weerszijden leuningen?
Is de trap vrij van losse bekleding?
Is de trap vrij van ‘rommel’?
Is er een ruime doorgang vanuit de gang/overloop naar de slaapkamer?

De slaapkamer
Kunt u de drempel naar uw slaapkamer gemakkelijk overkomen?
Heeft u losse kleedjes op gladde ondergrond?
Is deze kamer gevrijwaard van overbodige obstakels, c.q. ruim genoeg?
Is er een tweede toilet op de verdieping aanwezig?

Badkamer
Is de badkamer vloer voldoende stroef?
Heeft u een geleidelijk aflopende douchevloer?
Is er een eenvoudig te bedienen thermosstatische mengkraan?

Tuin
Heeft u een buitenruimte (tuin/balkon)?
Kunt u gemakkelijk de buitenruimte betreden?
Is de buitenruimte eenvoudig te onderhouden?

Raamwerk
Zijn uw ramen eenvoudig schoon te maken?
Zijn uw ramen en deuren volgens u voldoende beveiligd?

Overig
Onderhoudt u regelmatig sociale contacten?
Staat u staat ingeschreven voor een ander huis/0-tredenwoning?
Denkt u na over het onderhoud van de woonomgeving/ tuin?

 

Lees ook

Gezellige Montmartre Markt

DOESBURG – Onlangs werd tweede Montmartre Markt van dit seizoen gehouden in het historische centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.