Waterschap kijkt naar taken om lasten te beperken

REGIO – Waterschap Rijn en IJssel gaat het komend jaar opnieuw naar haar uitvoeringstaken kijken. Dat gaat onvermijdelijk leiden tot scherpe keuzes ten aanzien van het ambitieniveau en takenpakket. Op die manier wil het dagelijks bestuur van het waterschap anders onvermijdelijke forse belastingverhoging beperken. Voor 2013 blijft daarmee de voorgestelde tariefsverhoging beperkt tot ruim 4 procent.

Deze geleidelijke en gematigde stijging van de waterschapsbelastingen is twee jaar geleden ingezet door de bankencrisis en de overname van Rijkstaken door de waterschappen. Door strengere eisen aan de banken (waaronder ook de waterschapsbank), ontving het waterschap Rijn en IJssel miljoenen minder dividend. Ook kregen alle waterschappen vanaf 2011 minder geld voor de muskusrattenbestrijding en gingen ze meer bijdragen aan de beschermingsmaatregelen tegen hoogwater.
Om extreme stijging van de tarieven te voorkomen, is toen gekozen voor een meerjarige aanpak waarbij forse bezuinigingen, inzet van de daarmee afnemende reserves en een geleidelijke stijging van de tarieven, tot een kostendekkend tarief in 2016 zou leiden.

De economische crisis blijft echter tegenvallers produceren: de verhoging van de BTW, dalende WOZ-waarden en daarmee belastingopbrengsten, bedrijfssluitingen, een daling van het aantal vervuilingseenheden – doordat huishoudens kleiner worden – en meer mensen die een beroep doen op kwijtschelding van belasting, omdat ze van een minimum inkomen moeten rondkomen. De totale tegenvaller bedraagt ruim 2,5 miljoen euro.
Het grootste deel van de nieuwe tegenvallers wordt nu opgevangen door verder oplopende bezuinigingen binnen het waterschap. Er wordt nog meer bezuinigd op de bedrijfsvoering, aanpassingen aan zuiveringsinstallaties en inhuur van externen. Daarbij zal niet meer op elk terrein elke ambitie overeind gehouden kunnen worden. Er zullen scherpere keuzen moeten worden gemaakt.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.