Gunstige belastingtarieven waterschap in 2013

REGIO – Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem en van Waterschap Veluwe bespreekt op 28 november gezamenlijk de begroting 2013 voor het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe. De begroting laat zien dat het waterschap de bescherming en veiligheid kan garanderen, terwijl besparingen gerealiseerd worden.

Ondanks forse investeringen in onder meer dijkverbetering, verdere verbetering van de rioolwaterzuiveringen en de bijdrage aan het landelijke Hoogwater-beschermingsprogramma is er een beperkte stijging van de belastingtarieven.

Met de nieuwe belastingtarieven behoort het nieuwe Waterschap Vallei en Eem tot de vijf goedkoopste waterschappen van Nederland. Zo gaan gezinnen met een eigen woning in het werkgebied van waterschap Veluwe gemiddeld drie euro per jaar meer betalen. Gezinnen met een eigen woning uit het gebied van Vallei & Eem gaan gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen. Dit heeft te maken met het gelijktrekken van de belastingtarieven van beide waterschappen voor het nieuwe waterschap dat op 1 januari ontstaat door fusie van beide waterschappen.

Het waterschap staat voor schoon oppervlaktewater, een goed waterpeil en veilige dijken tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Om ook in de toekomst de taken adequaat uit te voeren op een duurzame, veilige en efficiënte wijze is het noodzakelijk om te blijven vernieuwen en te investeren. In 2013 zet het waterschap belangrijke stappen om de rioolwaterzuiveringen in Apeldoorn en Amersfoort duurzaam uit te breiden tot ‘energie- en grondstoffenfabriek’. Met deze uitbreiding worden grondstoffen teruggewonnen uit afvalwater van onder meer huishoudens. Beide rioolwaterzuiveringen worden energieneutraal en zelfs energieproducerend. Deze innovatieve investering geeft een besparing op de kosten.

Naast het reguliere onderhoudswerk aan alle wateren in ons gebied en aan de gemalen en stuwen om het waterpeil op orde te houden, wordt in 2013 het noordelijk deel van het Apeldoorns Kanaal gesaneerd.
Veilig wonen in Nederland lijkt zo gewoon, maar is vooral mogelijk door onze goede dijken. Het jaarlijkse onderhoud is hierbij van groot belang. In 2013 wordt, na vaststelling van het dijkverbeterplan, gestart met de werkzaamheden om de dijken aan de Zuidelijke Randmeren en Eem zodanig te verbeteren dat ze bestand zijn tegen de veranderende klimaatomstandigheden.
De jaren 2014 – 2017 geven een beperkte stijging van de kosten en de belastingdruk. De verwachting is dat de kosten, inclusief de inflatie, jaarlijks stijgen met gemiddeld 2,5 %.

Het Algemeen Bestuur van beide waterschappen bespreekt op 28 november de begroting en dus de belastingtarieven, inclusief de meerjarenverwachting. Omdat beide waterschappen per 31 december ophouden te bestaan, geven beide Algemeen Besturen een advies op 28 november aan het nieuwe Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Op 2 januari 2013 is de eerste vergadering. In deze vergadering wordt de begroting vastgesteld.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.