Home / Hoenderloo / De Hoge Veluwe steunt grofwildbeleid Gelderland

De Hoge Veluwe steunt grofwildbeleid Gelderland

HOENDERLOO – Naar aanleiding van het afschot van roodwild in de omgeving van het ecoduct bij Hulshorst, is een discussie ontstaan over het provinciale grofwildbeleid. Het provinciale grofwildbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten: handhaving voorjaarsstanden, schadebestrijding en verkeersveiligheid. De Hoge Veluwe onderschrijft dat.

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft altijd op het standpunt gestaan dat het nut en de noodzaak alsmede de gevolgen van ecoducten eerst wetenschappelijk moeten zijn aangetoond voordat miljoenen Euro worden geïnvesteerd in de aanleg van ecoducten.

Tevens heeft Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voortdurend aandacht gevraagd voor het draagvlak onder de bevolking van de Veluwe. Daar is helaas niet naar geluisterd. De provincie heeft ten aanzien van de werking van de ecoducten vooraf echter wel duidelijke afspraken gemaakt met de omgeving van de ecoducten. Het lijkt er nu op dat door enkele partijen op deze afspraken wordt teruggekomen. Ook Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zal naar alle waarschijnlijkheid in februari 2013 aan twee zijden worden ontsloten voor het grofwild. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe werkt daaraan mee in het vertrouwen dat gemaakte afspraken door alle partijen zullen worden nagekomen. Dat betekent dat bij een toename van grofwild van buitenaf er adequate maatregelen moeten worden genomen die dat tegengaan. De redenen hiervoor zijn dat de voorjaarsstanden van het grofwild (na afschot en voor geboorte) zijn afgestemd op de draagkracht van het terrein. Dit betekent dat kwetsbare flora- en faunasoorten en houtopstanden worden beschermd tegen te grote aantallen grofwild. Alles overziende steunt Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe de stellingname van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en roept zij alle partijen op om de in het verleden gemaakte afspraken na te komen.
 

Lees ook

Nieuw IKC heet Hei & Bos

HOENDERLOO – Tijdens een heel drukke eerste open dag zaterdagmiddag van het nieuwe integrale kindcentrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.