Inwoners Ellecom verenigen zich wegens zorg om vernattingsproject

ELLECOM – Er wordt ingrijpend gesleuteld aan de waterhuishouding in en rond Ellecom, onder de naam ‘Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Havikerwaard’. Dat heeft gevolgen voor de huizen en het leefklimaat in en om Ellecom. Naar verwachting zal een fors aantal huishoudens te maken krijgen met vocht- en/of wateroverlast als gevolg van de verschillende maatregelen. De onlangs opgerichte Stichting Droge Voeten komt voor de belangen van de bewoners op.

In het lage deel van Ellecom zijn de gevolgen naar verwachting het grootst. Door de gecompliceerde bodemopbouw kunnen echter ook hoger gelegen huizen en bomen te maken krijgen met wateroverlast of vochtproblemen.
Bij de realisatie van het plan wordt door meerdere partijen samengewerkt: Waterschap Rijn IJssel, Provincie Gelderland, Gemeente Rheden, vertegenwoordiging van landgoed Middachten en een waterbouwkundig onderzoek bureau. Ook zitten bij de besprekingen vertegenwoordigers van Ellecoms Belang en een Klankbordgroep, bestaande uit een aantal bewoners van Ellecom. Deze laatste twee gesprekspartners hebben echter geen formele stem in het overleg. Deze mensen zijn echter wel ongerust over het effect van de uiteindelijke uitvoering van deze plannen. Het is naar hun oordeel zeer de vraag of alle mogelijke nadelen voor huizen, gezondheid, wooncomfort en bomen opwegen tegen het in ere herstellen van een bijzonder stukje natte natuur. Die zorg wordt erkend door het Waterschap Rijn IJssel. ‘De maatregelen in dit plan kunnen mogelijk (grond)- wateroverlast in kelders en tuinen en schade aan waardevolle bomen veroorzaken’, is op hun website te lezen.

Het initiatief tot de stichting ‘Droge Voeten Ellecom’ vloeide voort uit de vergadering van 12 juni van dit jaar, gehouden in de kantine van de voetbalvereniging EDS. De vergadering was georganiseerd door een aantal mensen die verontrust waren geraakt door de spaarzame informatie die werd vrijgegeven over de ‘vernattingsplannen’ voor het bronbosje op het landgoed Middachten.
De Stichting wil de bewoners van Ellecom informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vernattingsplannen van het bronbosje bij kasteel Middachten. Het is ook van belang dat de bewoners van Ellecom een stem hebben om, waar nodig, te kunnen reageren als de eindrapportages en de besluiten worden gepubliceerd.

Doelstelling van de stichting zijn het beschermen en bevorderen van de leefkwaliteit in, en het beschermen van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners en gebruikers in het gebied Ellecom, Middachterbroek en Ellecomsepolder en omgeving. De stichting strijdt tegen de gevolgen van onder andere vocht en ongedierte en beschermt de financiële en economische belangen in dat gebied.

‘Wat betreft de waterhuishouding in Ellecom gaat het om drie projecten’, zo zet woordvoerder Koop Reynders uiteen: het afkoppelen hemelwaterafvoer in Ellecom (project gemeente Rheden – afgerond), het verhogen grondwaterstand in de Ellecomse polder door sloten te dempen en te ‘ver-on-diepen’ (project Waterschap Rijn en IJssel) en het compenseren van drinkwaterwinning boven Ellecom door infiltratie van oppervlaktewater, waardoor het grondwaterpeil zal stijgen (project drinkwaterbedrijf Vitens). ‘Het ligt voor de hand dat de voorgenomen maatregelen van deze drie projecten lokaal leiden tot stapeling van effecten’, aldus Reynders.

Hij doet een oproep aan bewoners om de nieuwe stichting te steunen en zich aan te sluiten:
Diegenen die zich vertegenwoordigd willen zien door de stichting Droge Voeten wordt daarom verzocht een eenmalige bijdrage van 35.- over te maken aan de penningmeester, Ernst Bos, rekeningnummer 6109851 t.n.v. Stichting Droge Voeten, Ellecom. Via de website worden betrokkenen uitgebreid op de hoogte gehouden van het financiële beleid van de stichting.
Informatie over de stichting en de plannen voorzover bekend vindt u op de website: www.drogevoeten.net. Informatie kunt u inwinnen bij de secretaris van de stichting, via email: StichtingDVE@gmail.com.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.