Schotpoort Milieu Service Eerbeek actief zonder milieuvergunning

EERBEEK – “Ik ben aan het einde van mijn latijn”, vertelt Hans Teunissen, gevraagd naar zijn persoonlijk welzijn. “Ik slaap amper, voel me bedrogen en bedreigd en mijn vertrouwen in instanties is behoorlijk op de proef gesteld, laat ik maar zo uitdrukken.” Teunissen is de eigenaar van het terrein en de woning naast Schotpoort Milieu Service en Schotpoort Traffic Center aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek.

Het is het verhaal van een strijd van omwonenden tegen de gemeente Brummen en een bedrijf dat zonder milieuvergunning afval verwerkt.

Hans Teunissen strijdt tegen de vestiging en de activiteiten van het bedrijf dat sinds vorig jaar actief is op het terrein naast zijn woning. Als het aan hem ligt gaat Schotpoort onmiddellijk op slot, want ze zijn volgens hem illegaal bezig met gevaarlijke stoffen. En de gemeente Brummen laat het volgens hem allemaal gebeuren.
Teunissen wil evenwel om te beginnen duidelijk stellen dat al zijn acties – en dat zijn er nogal wat, zo zal blijken – niet tegen de mensen van Schotpoort zijn gericht. En ook spreekt hij namens zichzelf, al blijkt uit alle stukken dat ook andere omwonenden behoren tot de bezwaarmakers tegen de activiteiten van Schotpoort. Want zo zullen we de bedrijven maar noemen, al zijn het verschillende BV’s op één adres en ontplooien ze officieel verschillende activiteiten.

Bouwvergunning

In juni 2010 werd door Schotpoort (Schotpoort Traffic Center en Schotpoort Milieu Service) een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een gebouw voor een kantoor, warehouse en expeditie. Tegen die aanvraag kwamen geen bezwaren binnen bij de gemeente Brummen. Bij het aanvragen van de bouwvergunning in de tweede fase werd een melding gedaan, die verscheen in een publicatie in GemeenteThuis, het orgaan waarin bekendmakingen van Brummen worden gedaan.
“En die melding was voor mij aanleiding om de aanvraag in te gaan zien op het gemeentehuis”, vertelt Hans Teunissen. Hij woont op slechts enkele meters van het terrein van Schotpoort en heeft daar ook zijn eigen autobedrijf, dat is gevestigd in voormalig café ’t Haantje, op de hoek Coldenhovenseweg en Weth. Sandersstraat. Wantrouwig door een lange reeks eerdere aanvaringen met de gemeente Brummen over vergunningen, nam hij een vriendin mee naar het gesprek op de afdeling Milieu op het gemeentehuis. “Want ik had het gevoel dat er meer aan de hand was. Ik wilde er een getuige bij. Ik kreeg op het gemeentehuis echter te horen dat mondeling bezwaar maken niet meer mogelijk was. Dat kon alleen bij de aanvraag in eerste fase, als een bouwaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Bovendien stelde de ambtenaar van Milieu mij gerust. Het zou volgens hem een soort TNT-achtig bedrijf worden en volgens de vergunning zou er nooit meer dan 35 kuub afval op het terrein aanwezig mogen zijn. Dat is één zeecontainer vol. Daarmee was ik gerustgesteld. Schotpoort liet intussen bouwen en daar kon ik niet tegen zijn, want het paste binnen het bestemmingsplan.”

Angst voor het opgeslagen afval

Toen het bedrijf in juni 2011 van start ging, werd het Teunissen echter al snel duidelijk dat er activiteiten werden ontplooid die daar volgens hem niet mochten worden uitgevoerd. Zijn mening is dat het bestemmingsplan ruimte laat voor een dienstverlenend bedrijf, maar activiteiten van een dergelijke omvang zijn volgens hem uit den boze. “Wat mijn probleem is? Ik heb angst voor het afval dat daar ligt. Wat is dat voor afval? Als ze een container leeg storten stijgt er een grote wolk stof op. Een buurvrouw met een moestuin durft haar eigen groente niet meer te eten. Bovendien hebben we last van lawaai, stank en de vrachtwagens die daar af en aan rijden. Bovendien rijden er auto’s – op twee meter van mijn slaapkamer – tussen zeven uur ’s avonds en zeven uur in de ochtend. En ze zouden volgens de vergunning afval inzamelen voor de plaatselijke bevolking, maar ze halen in het hele land troep op. En daartegen heb ik bezwaar gemaakt.” De website van Schotpoort Milieu leert dat het bedrijf vele categorieën afval ophaalt en overslaat en dat routes door het hele land worden gereden.

Jarenlange strijd tegen gemeente

Teunissen begon dus weer eens aan een moeizame procedure tegen de gemeente Brummen. Ook in het verleden stonden beiden al verschillende keren lijnrecht tegenover elkaar in verschillende zaken. In de jaren ’86 en ’87 deed de rekenkamercommissie zelfs onderzoek naar aanleiding van klachten over wat je volgens Hans Teunissen best corruptie mag noemen. Hem werden bouwvergunningen geweigerd die anderen wel kregen. De gemeente Brummen, daarnaar gevraagd, zegt dat het verleden geen enkele invloed heeft om de zaken rond Schotpoort. “Er is inderdaad sprake van een lange en complexe voorgeschiedenis”, laat de gemeente weten. “Diverse malen zijn er besluiten voorgelegd aan gemeenteraad, bezwarencommissie en rechters, waarbij als rode lijn is geconstateerd dat de gemeente juist heeft gehandeld. In het beeld dat de heer Teunissen schets herkennen wij ons dus niet.”

Nog steeds geen vergunning

Naar aanleiding van klachten van Teunissen en andere omwonenden over de activiteiten op het terrein van Schotpoort, kwams in de zomer van 2011 zowel de gemeente Brummen als de provincie Gelderland in actie. Er werd regelmatig gecontroleerd en inderdaad bleek dat – in tegenstelling tot wat was toegestaan in de verleende vergunning – het gaat om de op- en overslag van wat onder gevaarlijke afvalstoffen wordt verstaan. Daarmee volstond een ‘melding’ van activiteiten bij de gemeente dan ook niet meer en het werd van een gemeentelijke een provinciale zaak. In Arnhem gaan ze over de milieuvergunningen. Schotpoort diende dus een milieuvergunning aan te vragen, die nu nog steeds niet is verleend, terwijl het bedrijf intussen wel gewoon doorgaat met haar activiteiten.

Dwangsommen

Inmiddels is het zover, dat de provincie Gelderland Schotpoort met dwangsommen dwingt zich aan de regels te houden op het gebied van afval en transportbewegingen. Een procedure waarin, zo blijkt uit de stukken, ook de nodige ambtelijke fouten werden gemaakt. Zo werd enkele keren verzuimd in brieven en ‘aanzeggingen’ te wijzen op de mogelijkheid beroep en bezwaar aan te tekenen, waardoor weer extra tijd werd vergund, waardoor Schotpoort nog steeds zonder vergunning actief is. “En dat is toch vreemd?”, zegt Hans Teunissen. “Ze blijven gewoon hun gang gaan. Maar dat bedrijf mag daar helemaal niet zitten.”

Milieu-onderzoek

Volgens de gemeente Brummen echter “…is het bedrijf er gevestigd op basis van een (inmiddels) onherroepelijk bouwvergunning”, zo laat de gemeente weten. “Op basis van de ingediende meldingen van Schotpoort (uitgaande van een bedrijfsproces zonder gevaarlijke afvalstoffen) was de gemeente Brummen het bevoegd gezag in deze zaak. Echter, op basis van de feitelijke situatie (wél gevaarlijke stoffen) is vanaf februari van dit jaar de provincie bevoegd gezag geworden. Daarom kan nu ook niet meer worden volstaan met een melding, maar heeft Schotpoort inmiddels een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend bij de provincie (met een uitgebreid milieuonderzoek). Bij de beoordeling van deze aanvraag is de toekomstige planologische situatie ook van belang, evenals het milieuonderzoek.”
Het bedrijf zit er op zich dus legaal, maar ontplooit wél activiteiten die in ieder geval tot op heden illegaal zijn.
Helaas was bij Schotpoort vrijdag en in het weekend niemand beschikbaar voor commentaar, maar beloofde het bedrijf deze week met een reactie te komen.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.