Provinciale Staten trekken veel tijd uit voor Begroting 2013

ARNHEM – De Beleidsbegroting voor 2013 drukt een belangrijk stempel op het werk van de provincie Gelderland. Hierin wordt immers bepaald waaraan het provinciale geld wordt uitgegeven, op welke terreinen wordt bezuinigd en hoe wordt omgegaan met Haagse ontwikkelingen als schatkistbankieren en de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof). Van de geplande uitgaven in 2013, zo’n 880 miljoen euro, kan de provincie ongeveer voor de helft bepalen waar het geld naar toe gaat. De rest van het geld bestaat vooral uit rijksgeld dat is bedoeld voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg.

De vergadering van Provinciale Staten van woensdag 7 november zal voor een groot deel in beslag worden genomen door de behandeling van de begroting 2013. Tijdens voorbesprekingen in de Statencommissies zijn al diverse moties en amendementen aangekondigd. De openbare vergadering begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem en loopt door tot in de avond. Ze is ook te volgen via de website van de provincie Gelderland.

De Gelderse Staten behandelen na de begroting 2013 het programma Cultuur en Erfgoed 2013-2016. Onder de titel ‘Gelderland cultuurprovincie!’ presenteert het college aan de Staten haar visie op de samenwerking met de culturele sector. Deze is in korte tijd onder grote financiële druk komen te staan. Samenwerking schept kansen en mogelijkheden.

Vervolgens wordt gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten om het gereserveerde geld voor het doortrekken van de A15 (405 miljoen euro) in de komende jaren beschikbaar te stellen als subsidie aan het rijk. Daarmee wordt de planstudie betaald, de voorbereiding en de aanleg van het voorkeursalternatief.

Spoor en weg
Ook komt de interregionale spoorverbinding Arnhem-Duitsland aan bod. Aaan de Staten wordt door het college gevraagd akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van bijna 5,7 miljoen euro voor de periode 2012-2028 (onder voorbeheoud van financiële participatie van het ministerie van I&M van 6 miljoen euro) als subsidie voor het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr voor de exploitatie van de spoorverbinding Arnhem-Emmerich-Düsseldorf (met een stop in Zevenaar).

Een van de laatste punten op de Statenagenda is de Noordelijke rondweg Lochem. GS stelt voor om een nieuwe MER-procedure te starten. De aanwezige roekenkolonie bij een van de tracé’s (Spoorlaantracé) mag niet worden verstoord. Met een nieuwe MER-procedure kan GS de doel- en probleemstelling grondiger onderbouwen en kunnen nieuwe alternatieven worden meegenomen. Het college vraagt aan de Staten om een bedrag van ruim 12 miljoen euro om de nieuwe MER te starten en ook samen met de gemeente al knelpunten aan te pakken. Het geld komt uit het uitvoeringskrediet.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.