Begroting Brummen met veel tegenstand aangenomen

BRUMMEN – Ondanks forse tegenstand van de oppositiepartijen, is de gemeenteraad van Brummen donderdag toch akkoord gegaan met de begrotingsplannen van het college. Wel is een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld door de raadsleden.

Tijdens de vergadering zijn twee wijzigingsvoorstellen aangenomen. Zo wordt er later nog gekeken naar de bezuiniging van 80.000 euro op de bibliotheek. Het bedrag blijft een richtlijn, maar wordt later pas ingevuld als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de bibliotheken in Brummen. Daarnaast is de raad unaniem akkoord gegaan met een verlaging van de kosten voor de raad zelf met 10.000 euro, 20 procent van het raadsbudget.
Daarnaast zijn er tien moties ingediend, waarvan er zeven zijn aangenomen. Zo was de raad unaniem over het besluit om onderzoek te doen naar samenwerking of uitbesteding bij de uitvoering van de gemeentelijke belastingen. Ook het voorstel om in overleg met de Culturele Stichting te kijken naar het verlagen van de subsidie, zonder dat het ten koste gaat van het culturele aanbod, is met algemene stemmen aangenomen.
Vijf voorstellen zijn aangenomen met een meerderheid van de stemmen. Zo wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de verzelfstandiging van de sportaccommodaties. Inrichting en onderhoud van de gemeentelijke rotonde wordt als pr-object uitbesteed aan een lokale hovenier. Er komt een extra korting van minimaal 5 procent voor gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Er moet een discussiestuk komen over het subsidiebeleid om te komen tot een herijking van het bestaande beleid. Tot slot wordt de komende jaren de OZB in de gaten gehouden, er wordt jaarlijks gekeken of de trendmatige verhoging achterwege kan blijven, zodat de huidige verhoging wordt gecompenseerd.
Het verzoek van de PvdA om het gemeenteloket in Eerbeek open te houden, werd slechts gesteund door het CDA en is dus niet aangenomen. Het loket gaat per 1 januari dicht. Ook het terugdraaien van de bezuiniging van 25 procent op de bibliotheek ging niet door, eveneens een voorstel van de PvdA. De IPV-motie om het fractiebudget te korten, is ingetrokken nadat het vergelijkbaar amendement werd aangenomen.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.