Home / Dieren / Gedeputeerde Staten kiezen definitief lange variant Traverse Dieren

Gedeputeerde Staten kiezen definitief lange variant Traverse Dieren

DIEREN – Gedeputeerde Staten (GS) laten in een notitie aan Provinciale Staten (PS) weten dat zij definitief kiezen voor het alternatief voor Traverse Dieren met een lange tunnelbak. Die langere tunnelbak was ook de wens van de gemeente Rheden en de Dierense bevolking. Het levert wel een tekort van 3,4 miljoen op.

Met dit nieuws zetten GS een volgende stap in de procedure die leidt tot een inpassingsplan Traverse Dieren. Naar verwachting stellen GS het ontwerp-Inpassingsplan, waarin het voorkeurstracé staat beschreven, op 11 december vast. Kort daarna volgt een inspraakperiode van 6 weken.

Met de notitie aan de Staten spreken GS zich definitief uit over het tracé met een lange tunnelbak, dat de voorkeur van velen geniet. In 2011 vroegen PS aan GS de mogelijkheden te onderzoeken om het alternatief met de lange tunnelbak door Dieren te realiseren. In de zomer van 2012 is intensief gewerkt om een antwoord op deze vraag te geven. Na het optimaliseren van het ontwerp, het uitwerken van de bouwmethodiek en het maken van afspraken met de gemeente Rheden, laten kostenramingen een stabiel beeld zien. GS vinden het dan ook een verantwoorde keuze om het alternatief met de lange tunnelbak definitief in procedure te brengen.

De kosten voor het alternatief met de lange tunnelbak bedragen 96,7 miljoen euro. Het tekort op het beschikbare budget is daarmee teruggebracht tot 3,4 miljoen euro. Provinciale Staten ontvangen bij de definitieve vaststelling van het inpassingsplan een onderbouwd voorstel voor de financiering. Mogelijk leidt dit tot een herschikking binnen het wegenfonds van de provincie.

In een eerdere notitie dit jaar verzocht GS Provinciale Staten om pas definitief te besluiten over het voorkeurstracé na het maken van bindende afspraken met de gemeente Rheden. Dat laatste is nu het geval. Beide partijen tekenen nog voor de kerst een overeenkomst. Hierin staan afspraken over beider verantwoordelijkheden, het ontwerp, grondgebruik en –eigendom, financiering en (tijdelijke) maatregelen voor en tijdens de uitvoering. Door deze afspraken zijn veel onzekerheden weggenomen.
Er blijft nog een aantal wensen over die meerkosten betekenen. Zo krijgt de optie om bovenwettelijke geluidsmaatregelen (gevelisolatie) te treffen veel draagvlak. Hierover besluit Provinciale Staten in de jaar zomer van 2013, bij het vaststellen van het inpassingsplan.

Tegelijk met Traverse Dieren pakt de gemeente Rheden ook de noordelijke stationsomgeving aan. De plannen hiervoor legt de gemeente vast in een bestemmingsplan Dieren-Midden, locatie Stationsgebied, dat gelijktijdig met het ontwerp-inpassingsplan Traverse Dieren ter visie ligt.
In de zomer van 2013 stelt Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vast. Daarna wordt de realisatie van Traverse Dieren aanbesteed aan een aannemer. De uitvoering start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015.
 

Lees ook

Grootse theaterdienst

DIEREN – Wat gebeurt er als je één genereuze generaal, twee stoere soldaten, twee invloedrijke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.