Zevenaar vindt dekking voor jaarlijks tekort van 2,6 miljoen

ZEVENAAR – De begroting van Zevenaar wordt negatief beïnvloed door rijksbezuinigingen en de stagnerende woningmarkt. De verwachting is dat de financiële situatie de komende jaren niet zal herstellen en de broekriem verder aangehaald moet worden. De begroting vertoont in de periode 2013-2016 een jaarlijks tekort van gemiddeld 2,6 miljoen.

Aan de hand van het visiedocument Het Zevenaar van Morgen en het afwegen van projecten, bedrijfsvoering en inkomstenverhoging is het college tot haar keuzes gekomen. Het college heeft ervoor gekozen om deels besparingen te realiseren door haar uitgaven te verminderen en deels door een stijging van de opbrengsten.

De gemeente Zevenaar richt zich meer op haar kerntaken en de rol van de gemeente verandert. Zo wordt het budget voor een nieuw gemeentehuis verlaagd.
Het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap door verlaging van subsidies aan verenigingen en instellingen. Dit leidt tot een bezuiniging van 150.000 euro in 2013 oplopend naar 800.000 euro in 2016;
Vanaf 2014 wordt voor het onderhoud van het openbaar groen meer gebruik gemaakt van medewerkers van de Sociale Werkvoorziening. Hiermee wordt een besparing van 50.000 euro gerealiseerd;
Naast de bezuinigingen, stelt het college ook nieuw beleid voor. Grotendeels betreft dit wettelijke onderwerpen, maar in een enkel geval ook een nadrukkelijke wens van het college.
Daarnaast is het voorstel om een plan van aanpak te maken voor het armoedebeleid om te komen tot een samenhangend beleid van bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen om zo een sociaal vangnet te krijgen.
Begin oktober organiseert het college een interactieve informatiebijeenkomst met het maatschappelijk middenveld, waarbij de visie en de bezuinigingsvoorstellen die hebben geleid tot de meerjarenbegroting 2013-2016 onderwerp van gesprek zijn. Een verslag van deze avond wordt als aanvullende informatie aan de gemeenteraad aangeboden.
De raad behandelt de meerjarenbegroting in de vergadering op 31 oktober. Begin oktober komt dit onderwerp aan de orde in de drie raadscommissies. Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het inspreekrecht in een raadscommissie.
Uitgebreide informatie over de meerjarenbegroting en over het inspreekrecht is te vinden op de website van de gemeente Zevenaar. Alle relevante documenten over de meerjarenbegroting wordt uiterlijk maandag 24 september op www.zevenaar.nl gepubliceerd.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.