Zorg voor thuiswonende dementerenden door Buurtzorg

DIEREN – Sinds een paar maanden heeft Buurtzorg Dieren een zelfstandig, gespecialiseerd team voor psychogeriatrische cliënten. Het is een afsplitsing van de al langer bestaande Buurtzorg Dieren. Dit team werd te groot (een team mag maximaal uit twaalf zorgverleners bestaan) om nog ‘Buurtzorg’ te mogen heten, vandaar de afsplitsing op specialisme.

Een toelichting bij de term psychogeriatrie is wellicht op zijn plaats. “Psychogeriatrie gaat altijd over mensen met geheugenstoornissen en andere vormen van geestelijke achteruitgang die meestal samenhangen met dementie. Dat treft voornamelijk ouderen. Een heel duidelijk kenmerk is verwardheid, daardoor heeft deze categorie cliënten minder grip op hun dagelijkse structuur. Hun zelfcorrigerende vermogen neemt af. Wij proberen hun thuis veilig te houden en rust en ritme te creëren,” legt Wieke Kluft uit. Collega José Brueker vult in alledaagse woorden aan: “Deze mensen hebben last van stoornissen in willen, kunnen en doen. Het benul van de dagindeling raakt zoek, plannen maken wordt problematisch. In hun hoofd wordt het een chaos. Hun zelfredzaamheid gaat daardoor achteruit.” Brueker en Kluft geven voorbeelden: “Ze vergeten de verwarming aan te zetten en zitten in de kou. Of ze vergeten dat ze net gegeten hebben en eten de hele dag door. Of ze eten juist veel te weinig. Dat merk je aan de kleding. Past die, gaat het knellen of slobbert het juist om het lijf?” De dames hebben zich verdiept in de specifieke problematiek en geleerd heel goed te kijken. Kluft: “We moeten allerlei subtiele signalen oppikken en daar iets mee doen. We moeten flexibel en creatief zijn; je moet bereid zijn soms de dingen anders te doen dan je zelf zou willen.”

Het Dierense PG-team bestaat uit vijf hoog opgeleide, zeer ervaren en persoonlijk gemotiveerde dames. De meesten hebben in hun eigen familie te maken met een demente ouder die woont in een instelling. Kluft: “Daar komen veel te veel verschillende hulpverleners over de vloer. Mijn moeder raakt daarvan in de war en dat doet mij verdriet.” Buurtzorg garandeert juist een vaste persoonlijke begeleider en zo min mogelijk verschillende verpleegkundigen bij een cliënt.

De hulp aan PG-cliënten verschilt in een aantal opzichten van algemene wijkzorg. Kluft en Brueker: “Natuurlijk helpen wij bij wassen en aankleden, we verstrekken medicatie en verlenen andere verpleegkundige zorg. Maar wij kijken verder dan dat. We observeren de cliënt zorgvuldig. Waar vallen gaten in hun systeem? Welke behoeften heeft deze cliënt nog meer? Hoe groot is de draagkracht van de mantelzorgers nog? Moeten die misschien af en toe ontlast worden? Wij zoeken naar een oplossing die bij de cliënt past, in de naaste omgeving van de cliënt of bij andere professionals. We kunnen bijvoorbeeld dagopvang inschakelen. Of iemand in aanraking brengen met een club voor koersbal, Meer Bewegen voor Ouderen of een zwemclubje, als de cliënt lichamelijk gezond, maar onrustig is. Op die manier heeft de cliënt afleiding, komt hij of zij in contact met anderen, beweging is aantoonbaar goed voor lichaam èn geest en de mantelzorger heeft even ‘vrij’ – vijf vliegen in één klap.” Via de primaire zorg bouwen de verpleegkundigen de vertrouwensband op die nodig is om deze stappen te zetten. Want het is voor de cliënt natuurlijk niet leuk om te moeten toegeven dat het eigenlijk niét goed gaat in hun hoofd. Kluft: “Vaak denken de cliënten dat de wéreld verandert, terwijl zijzelf veranderen. Dementie is een heel gemeen, sluipend proces. Er is geen genezing mogelijk, maar PG-Buurtzorg draagt eraan bij dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en daarbij de kwaliteit van leven zo goed mogelijk vast te houden, uitgaande van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt.” Het PG-team bereidt een symposium voor over Dementie en Mantelzorg, dat op 7 november (woensdagavond) gehouden zal worden.

Het PG-team is 24 uur per dag bereikbaar via 06-51437928. Het werkgebied is Dieren, Spankeren, Laag-Soeren en Ellecom. Zorgverlening door het PG-team van Buurtzorg aan cliënten met een indicatie wordt gefinancierd uit de AWBZ.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.