Doesburg geeft de inzameling van afval opnieuw vorm

DOESBURG – Momenteel is in Doesburg een discussie gaande over de wijze van inzameling van afval. Een aantal inwoners van de binnenstad trekt publicitair flink aan de bel om aandacht te vragen voor hun standpunt. Ze willen onder meer de speciale centrale containers voor plastic-afval behouden, terwijl de gemeente juist van plan is daarvoor containers aan huis beschikbaar te stellen. Maar het plan om de afvalinzameling opnieuw vorm te geven omvat veel meer, zo legt verantwoordelijk wethouder Fred Jansen uit.

Uitgangspunt voor de gemeente Doesburg is dat afval zo veel mogelijk gescheiden ingezameld moet worden. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. Wettelijk is bepaald dat de gemeente niet mag verdienen op de inzameling, het geheel moet kosten-dekkend zijn. Dat zijn landelijke regels en de problematiek die in Doesburg speelt, speelt in grote lijnen dan ook in andere gemeenten, al maken die binnen de wettelijke kaders soms andere keuzes. De gemeente Rheden distribueert momenteel bijvoorbeeld ook nieuwe containers, maar dan naast de grijze voor restafval, de groene voor gft (groente/fruit/tuinafval) ook nog een blauwe, voor oud papier. Doesburg heeft er voor gekozen van de huidige duobakken af te stappen en er drie containers voor in de plaats te brengen: grijs, groen en één voor plastic. De uitvoering is in het geval van Doesburg in handen van Berkel Milieu. Een bedrijf dat onder haar naam en logo het zinnetje ‘afval bestaat niet meer’ heeft staan. Want daar gaat het uiteindelijk om; geen bruikbare grondstoffen vernietigen, maar opnieuw gebruiken.

Wethouder Fred Jansen vat het graag nog even samen: “Laat ik om te beginnen stellen dat de gemeente Doesburg en dus feitelijk de gemeenteraad de keuzes maakt waar het gaat om de wijze van afvalinzameling. Maar we werken daarin wel nauw samen met Berkel Milieu. Zij zijn specialisten en wij zijn als Doesburg, samen met een aantal andere gemeenten, de aandeelhouders. Het is dan ook niet Berkel Milieu dat de beslissingen neemt, maar de Doesburgse raad. En die gemeenteraad heeft in januari besloten op welke wijze we de inzameling vanaf 2013 gaan uitvoeren.”
Alle adressen in Doesburg – “5180 om precies te zijn”, aldus Jansen – krijgen na de zomer een container voor kunststof verpakkingen aangeboden. Ze zijn overigens vrij om die te accepteren. “Mensen die liever het plastic zelf wegbrengen kunnen dat gewoon blijven doen. Bij de stadswerf blijft die mogelijkheid bestaan”, aldus Jansen.

Niet alleen de plasticcontainer doet z’n intrede. Van de in Doesburg bekende duo-bak wordt ook afscheid genomen. Dat systeem blijkt in de praktijk teveel nadelen te hebben. In de zomer komt het deel van de gft vaak wel redelijk vol, maar vaker nog blijft die leeg of gedeeltelijk gevuld. Daar rijdt echter wel een vuilniswagen voor rond. Enorm kostbaar.
Na onderzoek door Berkel Milieu wordt nu een systeem met drie containers ingevoerd, die om en om geleegd worden. “Gebleken is dat een frequentie van drie weken ruim voldoende is voor een dergelijke inzameling”, legt Michiel Westerhoff van Berkel Milieu uit. “Wij hebben de landelijke cijfers over het aanbieden van afval goed in beeld en kennen ook de Doesburgse situatie. Vandaar dat wij Doesburg hebben geadviseerd het op deze wijze in te richten.”
De gemeenteraad is daar vervolgens mee akkoord gegaan, aldus Jansen, die benadrukt dat er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. “Naast de containers, die de meeste mensen bij hun huis kwijt kunnen, worden voor de binnenstadbewoners ondergronds inzamelplekken ingericht. Het aantal legingen bepalen de mensen ook zelf. Als de bak niet vol is, zet je hem niet aan de straat. En wil je geen bak, dan is dat ook goed. Je kunt ook al je afval zelf wegbrengen. Maar deze hele opzet heeft twee hoofddoelen”, aldus Jansen. “We willen de afvalinzameling betaalbaar houden en we willen zorg dragen voor het milieu. Het is zonde om zaken als plastic, papier en gft niet te recyclen.”
Overigens zijn er uitzonderingen wat betreft de inzameling van het plastic met containers. Mensen die nu namelijk voor restafval en gft al gebruik van de citybins, omdat ze geen plek hebben voor containers (flats, bovenhuizen e.d.) kunnen het plastic ook in zakken aanbieden.

Het inzamelen aan huis van kunststof levert een enorme winst op dat gebied op. Toen in 2010 werd begonnen met het apart inzamelen van plastic, leverde dat 10 kilo per huishouden op. In 2012 was dat gestegen tot 12 kilo. “Maar door in een aparte container aan huis in te zamelen, zal dat in 2013 oplopen tot 25 kilo”, aldus de wethouder. “Dat is pure winst voor het milieu en weer een stap op weg naar de uiteindelijke situatie waar we over enkele decennia uit willen komen; namelijk dat er helemaal geen restafval meer is, alleen nog herbruikbare grondstoffen. De grijze bak zal uiteindelijk helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.”
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.