Raad van State vernietigd bestemmingsplan faunapassage Middachten

DE STEEG – De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat een aantal agrariërs heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Faunapoort Middachten-A348’. De gemeente heeft verzuimd een goede regeling voor schade te maken, maar hoeft de aanleg niet te stoppen.

De uitspraak van de Raad van State (RvS) komt erop neer dat de gemeente Rheden in een afdoende schaderegeling voor agrariërs had moeten voorzien voor de mogelijke economische schade door de komst van edelherten in de uiterwaarden. Dat heeft de gemeente nagelaten en daarom is het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd.

De uitspraak heeft overigens geen praktische gevolgen: het oude bestemmingsplan landelijk gebied (2009) is nu voor het betreffende perceel van kracht. Daarin stond al de standaardregel dat in gebieden met een verkeersbestemming altijd een faunapassage gerealiseerd mag worden.
Om praktische redenen werd het vervaardigen van de bestemmingsplannen voor (1) de faunapassage en (2) voor het hele landelijk gebied van elkaar losgekoppeld, zodat beide trajecten qua besluitvorming en mogelijke beroepschriften geen ‘last’ van elkaar zouden hebben.

Daarnaast is op 25 april 2012 een omgevingsvergunning voor de faunapassage verleend op basis van het in december 2011 vastgestelde nieuwe bestemmingsplan faunapassage. Dit bestemmingsplan was al in werking getreden. Juridisch zijn het beroepschrift tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning twee gescheiden trajecten. Tegen de verleende omgevingsvergunning is geen bezwaar of beroep ingesteld en is hierdoor op 7 juni 2012 onherroepelijk geworden. De uitspraak van de Raad van State heeft dan ook geen gevolgen voor de verleende omgevingsvergunning.

De gemeente Rheden gaat er vanuit dat het stimuleren van de komst van edelherten in de uiterwaarden niet meer aan de orde is. De provincie heeft aangegeven deze ambitie te hebben losgelaten en het ecoduct is niet ontworpen voor een doorgang voor edelherten. Provincie en Landgoed Middachten hebben daarnaast duidelijk afspraken gemaakt over het handhaven van de bestaande grofwildrasters die de edelherten op de Veluwe houden, tenzij er vooraf een schaderegeling komt voor agrariërs. Vooralsnog ziet de gemeente geen aanleiding voor nadere actie. Wel overleggen gemeente en provincie na de vakantieperiode nog met elkaar over eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de uitspraak.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.