Home / Zevenaar / Zevenaar ziet verlies 23,7 miljoen en stelt bouwprojecten uit

Zevenaar ziet verlies 23,7 miljoen en stelt bouwprojecten uit

ZEVENAAR – In een raadsvoorstel heeft het college van gemeente Zevenaar voorgesteld het nieuwbouwprogramma aan te passen. Zowel het aanbod als het tempo waarin de diverse locaties ontwikkeld worden zijn bijgesteld. In sommige gevallen resulteert dit in het verminderen van het aantal woningen. Het tekort op het grondbedrijf is liefst 23,7 miljoen.

Zevenaar, net zoals veel andere Nederlandse gemeenten, verkeert in zwaar weer met haar grondexploitaties. Nog steeds is duidelijk dat er behoefte is aan woningen en bedrijventerreinen, echter de financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat ook hier de uitgifte van gronden stagneert. In de grondexploitaties van de grootste projecten Zevenaar Oost en Babberich (Middag Oost en Zwanenwaay) is tot op heden rekening gehouden met een kortstondige dip in de economie. Voor een goed financieel beleid is de gemeente nu genoodzaakt rekening te houden met een aanhoudende recessie. Het duurt langer voordat de woningen en bedrijven gebouwd worden en dit brengt hoge rentelasten met zich mee. Uitgangspunt bij de keuzes die gemaakt zijn is behoud van de ambitie en kwaliteit, maar reëel plannen. Het voorzichtigheidsbeginsel wordt daarmee aangehouden.

Aanpassing programma
Voor Groot Holthuizen in Zevenaar Oost betekent de aanpassing dat de appartementen die voorzien waren voor buurtschappen Studentenplaats en De Holtkamp uit het programma geschrapt worden. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat er beperkte vraag is naar appartementen in Groot Holthuizen. Vandaar dat besloten is het aantal appartementen terug te brengen van 450 naar 200. Zevenaar zal voornamelijk inzetten op de realisatie van bestaande plannen voor appartementen in en rondom het centrum. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de vragen uit de markt. Daarnaast worden in de buurtschappen de Tol en de Bem, die al in ontwikkeling zijn, mogelijkheden geboden om plannen aan te passen. Verder heeft voor buurtschap De Bem een herprogrammering plaatsgevonden. Ook voor buurtschap De Tol is een deelproject herontwikkeld. De gemeente verwacht binnen enkele maanden met dit programma naar buiten te komen.

Fasering
Naast de veranderingen in het programma, wordt ook gekeken naar het tempo waarin de locaties gerealiseerd worden. Er wordt rekening gehouden met een langere looptijd voor de projecten. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de komende twee jaar de begrote uitgifte op bedrijventerrein 7Poort enigszins naar beneden bijgesteld is. Na deze periode verwacht de gemeente weer terugkeer naar het eerder gerealiseerde tempo van uitgifte. Ook voor de woningen in Groot Holthuizen in Zevenaar Oost wordt ervan uitgegaan dat het langer gaat duren om alle plannen te realiseren.

Ditzelfde geldt voor het project Middag Oost in Babberich. Naast fasering van gedeelten die in uitvoering zijn, wordt ook onderzocht of het denkbaar is delen van het project voorlopig stil te leggen.
Een en ander heeft geresulteerd in een vermindering van het te verwachten resultaat van de projecten van 23,7 miljoen. Aan de raad wordt voorgelegd dit bedrag op te nemen in de bestaande verliesvoorziening.

Verantwoorde visie
Op deze manier wil de Gemeente Zevenaar op een verantwoorde manier omgaan met de onzekere economische situatie. Er valt echter geen garantie te geven dat de gepresenteerde resultaten behaald worden. Mocht de markt aantrekken, dan kunnen de resultaten meevallen en kan de gemeente ook daar weer op inspelen.
 

Lees ook

Feestelijke inzegening van de nieuwe parochie Sint Willibrordus

REGIO – Op zondag 7 januari vindt er om 10.30 uur in de Heilige Andreaskerk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.