Home / Bronckhorst / Jaarrekening 2011 gemeente Bronckhorst geeft positief resultaat

Jaarrekening 2011 gemeente Bronckhorst geeft positief resultaat

BRONCKHORST – In de Jaarrekening 2011 staat welke inkomsten de gemeente Bronckhorst in 2011 had en welke uitgaven en investeringen zij heeft gedaan. Ook geeft de Jaarrekening een overzicht van de vermogenspositie van de gemeente. De jaarrekening 2011 sluit met een voordelig resultaat van afgerond 4 miljoen euro. Toch blijft zuinigheid geboden.

In de begroting was al een overschot geraamd van 900.000 euro. Ten opzichte van de begroting is het resultaat nog ruim 3 miljoen euro voordeliger. “Dat is een groot verschil”, aldus wethouder Spekschoor van financiën, “maar het gaat wel om éénmalige meevallers. Zo kregen we van het rijk een aanvulling op de algemene uitkering (van 741.000 euro), omdat de geactualiseerde maatstaven waarop de rijksuitkering is gebaseerd, zoals aantal inwoners, jongeren, ouderen etc., voor Bronckhorst voordelig uitpakte. Ook hebben we vacatures binnen de gemeentelijke organisatie niet ingevuld en investeringen uitgesteld, wat een eenmalige besparing van 794.000 euro opleverde.”

Het positieve resultaat van de jaarrekening kent twee oorzaken: Afhankelijkheid van rijk en provincie (2,3 miljoen euro) en een rem op de uitgaven door traject TBB (850.000 euro).
Spekschoor: “In de begroting rekenen wij nooit met inkomsten die misschien komen. Veel van de inkomsten vanuit het rijk en de provincie worden pas definitief na besluiten van die overheden. Zo was onze aanvraag om de kosten van bijstand over 2010 alsnog vergoed te krijgen succesvol (740.000 euro). Daarnaast hebben wij de gevraagde provinciale bijdragen voor herstructurering al ontvangen, maar nog geen uitgaven gedaan gelet op het Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB)-traject (850.000 euro). Het gaat hierbij altijd om incidentele inkomsten.”
In de begroting is ook geraamd dat de WMO en WWB binnen de budgetten uitgevoerd werd. De wethouder: “Wij spraken de verwachting uit dat de uitvoering voor de helft niet binnen de ramingen zou blijven. De nieuwe beleidslijnen van medio 2011 worden positief zichtbaar in de cijfers. Zo zijn de verwachte overschrijdingen bij de WMO en WWB minder dan verwacht (435.000 euro). Daarnaast is nieuw beleid voor bijvoorbeeld de jeugd, natuurbescherming etc. in de vorm van subsidies of kosten nog niet gestart (566.000 euro) en hebben wij zelfs al voor dit jaar de verliezen op grondexploitaties kunnen nemen (940.000 euro). Het gaat hier in alle gevallen om incidentele voordelen aan de lastenkant.”

Met dit resultaat creëert Bronckhorst een goede startpositie om de effecten van besluiten in het Toekomstbestendig Bronckhorst-traject adequaat in te vullen. De gemeente is blij met dit jaarresultaat.
B en W stelt de raad voor om een aantal van de genoemde bedragen over te hevelen van 2011 naar 2012. Het gaat hier om budgetten voor activiteiten die om uiteenlopende redenen niet in 2011 zijn uitgevoerd. Deze activiteiten komen dit jaar aan de orde. De raad beslist hierover in mei.
 

Lees ook

Bronckhorst is Wandelgemeente van het Jaar

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst is door wandelkrant Te Voet uitgeroepen tot Wandelgemeente van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.