IJssellijn: ‘het licht staat nog steeds op oranje’

REGIO – “Het licht staat nog steeds op oranje”, vertelt oud-voorzitter van RONA Arnoud Scheltema. Of het licht rood of groen gaat worden, hangt onder andere af van de vele onderzoeken / studies die in mei dit jaar worden afgerond. RONA, de samenwerkende belangenorganisaties in het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, behartigt sinds 1994 de belangen van de 67.000 mensen langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn, maar is anno 2012 nog steeds actueel.

Scheltema stopte 15 maart met het voorzitterschap voor RONA. “RONA heeft na de oprichting tussendoor liggen slapen en is in 2009 weer actief bezig gegaan nadat in 2008 de plannen bekend werden gemaakt om meer goederentreinen over onder andere de IJssellijn te laten rijden”, legt hij uit. De IJssellijn loopt van Elst tot Deventer en komt in deze regio door Velp, Rheden, Dieren en Brummen. “Het moment waarop ik stop als voorzitter heb ik zorgvuldig uitgekozen”, vertelt Scheltema. “Alle zienswijzen zijn ingediend. Het is nu even rustig en daardoor heeft RONA nu tijd om de boel te hergroeperen. Ik ben de pionier geweest en het is nu tijd voor een nieuw iemand, een frisse blik. Daarbij komt dat RONA nu zo groot is geworden, dat ik die kar niet meer alleen kan trekken”. Natuurlijk blijft Scheltema bij dit complexe onderwerp betrokken, onder andere omdat hij zelf één van de bewoners is die naast het spoor van de IJssellijn woont. “Ik denk dat ik lokaal nog dingen ga doen. Een belangenverenging is in Rheden bijvoorbeeld nog niet georganiseerd”, vertelt hij.

Sinds de plannen die in 2008 bekend werden gemaakt, is er veel gebeurd. RONA werd actief, belangenverenigingen langs de sporen stonden op, gemeenten en provincie gingen zich ermee bemoeien en dat leidde tot bezoeken van Kamerleden aan het gebied. De politiek was wakker geschud. Het Programma Hoofdfrequent Spoor (PHS), dat in beginsel inhield dat er 40 tot 62 goederentreinen per dag over de IJssellijn mochten rijden, had in 2010 het hamerstuk moeten zijn. “Het tegenovergestelde gebeurde”, vertelt Scheltema. “Een record aantal moties werd ingediend, 24 uit mijn hoofd”. Sindsdien staat het licht dus op oranje. Scheltema: “In die zin is er enige vooruitgang geboekt. Het onderwerp staat op de kaart en de politiek is betrokken”.
De studies die vervolgens uitgevoerd zijn en in mei worden gepresenteerd zijn complex. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe Noordtak, meer binnenvaart, wetgevingen voor trillingen en wat het intensiveren van goederentreinen voor gevolgen heeft voor de omgeving. Ook komt er een milieu-effectenrapport.

Op dit moment is het nog zo dat er maximaal 24 goederentreinen per dag tussen 07.00 en 19.00 uur mogen rijden. Als dat zou veranderen naar 40 tot 62 per dag heeft dat grote gevolgen op de omgeving en de bewoners langs de sporen van de IJssellijn. “Denk daarbij vooral aan de leefbaarheid zoals geluid, trillingen, bereikbaarheid en veiligheid”, zegt Scheltema. “Die vervoersbedrijven hebben nooit geïnnoveerd. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk en dat zorgt voor veel lawaai van die treinen. Om dat lawaai enigszins te dempen zijn er veel voorzieningen nodig. Dat betalen wij, de belastingbetaler. Dat zou al een reden moeten zijn om in opstand te komen”, zegt Scheltema met een iets verheven stem. “Het is gangbaar dat de vervuiler betaalt. Waarom hier dan niet?”. Ook de hoogte en sterkte van de trillingen is een heikel punt. “In het verleden zijn al zware trillingen gemeten alleen al door sprinters. Hoe hoog zullen die trillingen dan wel niet zijn wanneer er 60 goederentreinen langs denderen?, vraagt de oud-voorzitter zich hardop af. “Die wet voor trillingen moet er wel komen”. Een ander argument tegen de vermeerdering van het aantal goederentreinen is dat de bereikbaarheid zeer zal verslechteren. “Spoorlijnen zitten langer dicht, ook ’s nachts”.
Een ander punt is de veiligheid langs het spoor, onderdeel van de Wet basisnet. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft het risico berekend en adviseert de Kamer om tegen de Wet basisnet te stemmen. “Gevaarlijke stoffen zoals LPG moeten niet over het spoor vervoerd worden, zeker niet waar veel mensen langs het spoor wonen. Dat is gevaarlijk. Los het eerst op met de binnenvaart of de Betuwelijn. Op papier is het misschien te regelen om de echt gevaarlijke stoffen te scheiden, maar in de praktijk werkt het wel anders. Het is logistiek niet te regelen om naast een wagon met gevaarlijke stoffen een wagon te plaatsen met bijvoorbeeld alleen maar knuffelberen”, aldus Scheltema.
Ook Arie Slob, ChristenUnie fractievoorzitter, maakt zich zorgen over de Wet basisnet. In een brief op 21 maart aan de Kamer uit hij zijn zorgen: ‘De IJssellijn doorkruist belangrijke grondwater- en drinkwaterbeschermingsgebieden, gaat door meerdere dorpen en steden, de hulpverlening en inrichting van het gebied is niet uitgerust op het voorgestelde vervoer van gevaarlijke stoffen en de ontwikkelingsmogelijkheden langs het spoor worden hierdoor beperkt’. Ook vraagt Groen Links een reactie op de constatering van RONA dat de risicokaarten niet volledig zijn omdat een aantal kwetsbare objecten daar niet op zijn aangegeven zoals de Fredericusschool in Velp en de basisschool in De Steeg, gelegen aan de spoorwegovergang. “Wij moeten de kamer erop blijven wijzen”, zegt Scheltema.

“Het probleem van het goederenvervoer is niet oplosbaar”, is Scheltema van mening. “Alleen substantieel en met verzachtende maatregelen. Wijk uit naar de Betuwelijn of het water. En als het dan toch nog over het spoor moet, moet het materieel verbeterd worden, er een fundatie staan zodat we de treinen niet zien en horen. Pas dan mag het wel”, legt hij met een iets cynische ondertoon uit. “Maar bij treinen is duurzaamheid niet aan de orde. Het is een ouderwetse industrie. De politiek moet maatregelen nemen door bijvoorbeeld die capaciteit niet toe te kennen. Er moet een nieuwe geluidswet komen, een trillingenwet. Het kan wel stiller”, somt hij allemaal op. “Denk aan de leefbaarheid en het milieu en maak het kenbaar in de politiek”. Met het doel dat het licht op rood zal springen.

www.ijssellijn.info.nl
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.