Noord- en Oost-Gelderland blijft relatief veilige regio

REGIO – Inwoners van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn minder vaak het slachtoffer van misdrijven, voelen zich redelijk veilig en zijn ook positief over het laatste contact met de politie. Dit zijn enkele uitkomsten van de Landelijke Rapportage van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 (IVM) van het centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op het gebied van vandalisme, gewelds- en vermogensdelicten scoort de politie Noord- en Oost Gelderland beter dan het landelijk gemiddelde. Het aantal slachtoffers van allerlei vormen van criminaliteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de regio Noord- en Oost-Gelderland behoorlijk gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011.

Werkwijze
Landelijk worden steekproefsgewijs 200.000 mensen geïnterviewd over allerhande onderwerpen met betrekking tot criminaliteit en sociale veiligheid. Een prettige woonbuurt kan de leefbaarheid vergroten. Samenwerking met gemeenten, scholen, ondernemers, maatschappelijke instellingen en buurtbewoners kan de criminaliteit terug dringen.
Ook in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn inwoners geïnterviewd. “Bij het bekijken van de resultaten moet altijd met een bepaalde marge rekening gehouden worden, maar de betrouwbaarheidsmarge is toch wel 95%”, meldt Gerard ten Have, plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

Criminaliteit en leefbaarheid
Het totale slachtofferschap van criminaliteit in deze regio is ten opzichte van 2010 gedaald.
Natuurlijk blijven de woninginbraken zorgelijk, zeker voor de slachtoffers, maar de politie doet er alles aan om de pakkans te vergroten. In de hele regio zijn woninginbrakenteams van de politie actief. De witte voetjesacties (preventieactie) beginnen hun vruchten af te werpen en samen met gemeenten worden er allerlei preventieprojecten opgezet.

Het aantal ondervonden vermogensdelicten, zoals fietsdiefstal, autodiefstal is het afgelopen jaar ook gedaald ten opzichte van de landelijke cijfers. Ook op het gebied van de vandalismedelicten geven inwoners aan hier steeds minder het slachtoffer van te zijn geworden.

Aangiftebereidheid
Ook is de aangiftebereidheid in deze regio licht gestegen. Ten Have nogmaals:”De politie vindt dit erg belangrijk en geeft in haar contacten met het publiek (persoonlijke contacten, persberichten en tweets) aan om bij strafbare feiten altijd aangifte te doen. Bij voldoende opsporingsindicatie kan zij een onderzoek starten en wordt de kans groter dat de dader wordt gepakt. Bovendien kan de politie met behulp van de informatie uit de aangiften gericht toezicht houden, om strafbare gedragingen te voorkomen of daders op te pakken.”

Politie in de buurt
Blauw op straat is een veel gehoorde kreet en wens bij het publiek. De politie in de regio Noord- en Oost-Gelderland doet er alles aan om zichtbaar en beschikbaar in de wijken te zijn. De wijkagent is hierin de spil en dit jaar zijn er ruim 100 wijkagenten in de regio werkzaam. De wijkagent betrekt zijn/haar teamleden bij de aanpak van (verkeers)criminaliteit en overlast in de wijk.

De geënquêteerde inwoners van de regio geven aan dat hun tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt iets is gestegen.

Aandachtspunten?
Volgens de geïnterviewden heeft de politie Noord- en Oost-Gelderland aardige resultaten geboekt. “Voor ons korps, zeker in de aanloop naar de nationale politie, blijft het een uitdaging om nog meer daders aan te houden en een bijdrage te blijven leveren aan de leefbaarheid in de wijken, dorpen en steden. Vooral geweldsdelicten, overvallen en woninginbraken hebben daarbij onze speciale aandacht, aldus Ten Have, “dat we het samen met externe partners en onze inwoners moeten doen, is een must!”
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.