Burgemeester Aalderink wil niet hoeven te handhaven

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst wil toezicht houden op de meest risicovolle onderwerpen om te voorkomen dat inwoners slachtoffer worden. De hoogste prioriteit ligt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hij wil feitelijk met dat beleid handhaven overbodig maken.

B en W van Bronckhorst hebben vorige week ook voor 2012 weer een handhavings-programma vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente er de komende periode op toeziet dat bedrijven en inwoners zich aan de regels houden, de zogenoemde handhaving. In het handhavingsbeleid geven ze ook aan welke onderwerpen voor hen voorrang hebben.
“Het gekke is: ons handhaafbeleid is er eigenlijk op gericht om zo min mogelijk toezicht te hoeven houden”, zegt burgemeester Henk Aalderink, die handhaving in zijn portefeuille heeft. “Bij handhaven denk je al gauw aan sancties, het opleggen van dwangsommen en zo. Dat willen we liever niet. Geen misverstand, regels zijn er niet voor niets. Maar we willen liever in goed overleg met betrokkenen uitleggen wat de regels zijn en samen bekijken hoe iemand zich er het beste aan kan houden. Om het vervolgens aan de betrokkene over te laten welke passende maatregelen hij of zij treft. ‘Handhaven door niet te handhaven’ dus. Het past ook een beetje bij dit college. We leggen de verantwoordelijkheid liefst zo veel mogelijk neer bij de mensen zelf. Dan heb je vaak het beste resultaat.”

In het gemeentelijke handhaafbeleid staan regels voor bouwen, slopen, ruimtelijke ordening, gebruiken, brandveiligheid en milieu waar mensen en bedrijven zich aan moeten houden en hoe de gemeente daar toezicht op houdt. Het beleid biedt inzicht in de wijze waarop de gemeente probeert spontane naleving van regels te bevorderen. Hoe toezicht daar aan bij kan dragen. Wat de gemeente het meest belangrijk vindt. Hoe dreigende overtredingen bijgestuurd worden en hoe de gemeente omgaat met bestaande overtredingen. Ook de rechten die overtreders hebben, zijn uitdrukkelijk benoemd.

De gemeente neemt door te handhaven niet de verantwoordelijkheid over voor de risico’s die allerlei activiteiten met zich mee brengen. “Toch willen we door toezicht op de meest risicovolle onderwerpen voorkomen dat burgers slachtoffer worden doordat een ander zijn of haar verantwoordelijkheid niet neemt. Met als hoogste prioriteit veiligheid en gezondheid”, aldus de gemeente Bronckhorst.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.