Home / Doesburg / Burgemeester Luesink: ‘Geniet toch eens wat meer’

Burgemeester Luesink: ‘Geniet toch eens wat meer’

DOESBURG – De voornaamste boodschap in de nieuwjaarstoespraak van de Doesburgse burgemeester Kees Luesink zat aan het slot. Hij citeerde uit Dagblad De Pers waarin hij had gelezen dat stond dat uit alle onderzoeken blijkt dat Nederlanders tolerant zijn, sociaal zijn én gelukkig zijn. De titel van het artikel was: Geniet toch eens wat meer! “Ik ben het er volledig mee eens!”, besloot hij.

Ondanks die positieve uitsmijter, sloot natuurlijk ook Luesink zijn ogen niet voor de problemen die ook Doesburg ziet opdoemen. “We staan voor een forse bezuinigingsoperatie. Dat zullen we samen moeten oplossen. We zullen ons als college en met de gemeenteraad inzetten voor een degelijke financiële toekomst voor Doesburg”, aldus de burgemeester. Hij noemde 2011 een jaar waarin veel is gebeurd. “Het was een bestuurlijk en politiek onrustig jaar en we leren van de lessen die we daaruit leren.” Hij doelde op de financiële problemen veroorzaakt door de waterhuishouding in het Molenveld en de financiële tegenvallers die na miscalculatie aan het licht kwamen. Het kostte wethouder Frans Hofman de kop.
“Er staan ons grote zaken te wachten“, aldus Luesink. “Het Rijk schuift een steeds grotere verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Wij staan als lokaal bestuur het dichtst bij de Doesburgers, dus die taken zijn bij ons in goede handen. We zullen ons maximaal inzetten om de WMO, de WSW en de Wet Werken naar Vermogen zo goed als maar kan uit te voeren en ten dienste laten komen van alle Doesburgers.`

Luesink opperde tijdens de bijeenkomst maandag in het stadhuis ook het idee om in 2014 het feit dat Doesburg dan 777 jaar stadsrechten heeft, uitbundig te vieren.

Hieronder volgt de integrale tekst van de toespraak door burgemeester Kees Luesink:

“Ik draag een bijzondere keten. De keten die vorige week gedragen is door de “Burgemeester uit het Doesburgs Cabaret”. Ik doe dat omdat ik eer wil bewijzen aan dat prachtige initiatief van Doesburgers om het doen en laten in onze stad op zo”n humorvolle wijze te beschouwen én als stimulans om daar vooral dit nieuwe jaar mee door te gaan.

Ik ben blij dat ik u allemaal hier weer mag ontmoeten. Ben nu precies een vol jaar weer aan het werk. Met overtuiging en met de kracht die nodig is én in een goede gezondheid!

Doesburg staat in 2012 voor een belangrijk jaar. Behalve een forse bezuinigingsopgave zullen we kansen voor de stad en voor de Doesburgers moeten creëeren en benutten. Dat zal samen moeten gebeuren. Samen met u in onze stad, met de organisaties en met de vele vrijwilligers.
Wij zullen met ons college van B&W en onze gemeenteraad zorgdragen voor een degelijke financiële toekomst voor Doesburg. De kleine maar krachtige gemeente waarmee we een mooie toekomst aanwillen en aankunnen.

In 2011 is er veel gebeurd. Bestuurlijk en politiek hebben we een onrustig jaar achter de rug. We werken hard aan de lessen die we leren.
We investeerden in de stad, op vele plekken. Het beroemde lijstje is er nu ook weer. Ik doe een greep:
– De geluidswal langs de N 317
– Kunstgras en een geheel gereviseerde accommodatie bij de Rivalen
– Afronding Noordelijk Molenveld, met een enorme opgave om het alsnog in goede banen te leiden
– Het gedwongen vertrek van wethouder Hofman en de komst van Marleen Huizingh
– Het grote en later het kleine VNG-congres dat wij mochten organiseren samen met de Achterhoek
– Start van de buurtacademie op de Linie en het skateplein bij 0313verder uitgebouwd
– Een binnenstad van Doesburg met minder leegstand en een actief DOV
– Het Hanzehuys als nieuw perspectief voor de vele ZZP’ers in Doesburg
– Veel gedoe rond de collectieve wens om de Action naar Doesburg te krijgen
– Een passende milieuvergunning voor Vermapack met later helaas (en dat staat los van die vergunning) de sluiting van het bedrijf
– De Derde prijs bij de nationale evenementenprijs voor plaatsen onder de 50.000 inwoners
– Het vreselijke TBS-incident begin december tastte ons gevoel van veiligheid aan. We hebben er goed met de buurt over kunnen spreken
– Beinum West kreeg dit jaar zijn eerste bewoners, een prachtig beeld van de voortgaande vooruitgang in onze stad
– En last but not least ook dit jaar was het de derde achtereenvolgende jaarwisseling die rustiger is verlopen dan het voorgaande jaar

En wat er nog aan staat te komen en in 2011 is voorbereid:
– Een nieuw kegelhuis voor alle kegelaars in Doesburg, Een plan voor de toekomst en de accommodatie van SC Doesburg, De voorbereiding van de herstructurering Zuidelijk Molvenveld samen met Woonservice IJsseland en de realisatie van de verkeersluwe singels,

Er gebeurt veel en er moet veel gebeuren in 2012. Veel gebeurt er in onze stad. Veel heb ik niet genoemd. Toch staan we voor enkele grote opgaven dit komende jaar.

Bezuinigen moeten wij in Doesburg ook. We willen dat met goed beleid doen waarbij de waarden van deze stad en deze gemeenschap overeind blijven. Kiezen voor verbeteringen met minder middelen is een uitdagende opgave. De sociale opdracht om iedereen in Doesburg de kansen te geven die mensen vandaag de dag nodig hebben. We worden als mensen steeds meer op ons zelf teruggeworpen waardoor we het vooral samen zullen moeten doen. Er staan ons grote zaken te wachten. Het Rijk schuift een steeds grotere verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Wij staan als lokaal bestuur het dichtst bij de Doesburgers, dus die taken zijn bij ons in goede handen. We zullen ons maximaal inzetten om de WMO, de WSW en de Wet Werken naar Vermogen zo goed als maar kan uit te voeren en ten dienste laten komen van alle Doesburgers. Wij gaan ons daar samen sterk voor inzetten.

Kansen zijn er ondanks de sombere tijden ook. Het stadscontract en het Regiocontract met de provincie zijn ingediend. Beide bieden mooie kansen voor Doesburg. Wij werken er hard aan om daar voor Doesburg zo goed als mogelijk uit te komen. Zoals we de afgelopen jaren met het Kleine Stedenbeleid hebben mogen profiteren van Gelderse middelen ziet het er naar uit dat het nu ook weer gaat lukken. Het Gelders beleid biedt kansen die we nodig zullen hebben om de ontwikkeling van Doesburg in toeristisch, cultuurhistorisch en in economisch opzicht te versterken. Op korte termijn hopen we uitsluitsel te krijgen en wij zullen de resultaten uitbundig uitdragen alvorens samen met u, de stad en alle Doesburgers te werken aan de realisatie van prachtige plannen.

De Singels gaan op de kop. Als we ons maar blijven realiseren dat er straks echte verkeersluwe Singels zijn in een mooie groene structuur, mogen we de overlast die er mee gepaard zal gaan er voor over hebben.
De wijkagenda’s hebben in het afgelopen jaar veel betekent voor de leefbaarheid in de wijken en hebben in dat kader ook veel tot stand gebracht. Het komt er nu op aan die kracht via de buurtacademie in stand te houden en verder te versterken samen met de inzet van de wijkraden.

Wij zullen doorbouwen aan de modernisering van onze gemeentelijke organisatie. Wij werken aan het verder ontwikkelen van ons bijzondere model van zelfsturing. Dat maakt ons geschikt voor de zwaardere taken die op de gemeenten afkomen en stelt ons in staat om die taken in samenwerking met andere gemeenten vorm te geven.

Ik bezocht afgelopen vrijdag mevrouw Middeldorp die 100 jaar oud werd en nu onze oudste inwoners is. Ze woont al meer dan 80 jaar in /doesburg en geniet er nog elek dag van.

Ik constateer dat:
• Doesburg in 2012 veertig jaar een vriendschapsband heeft met Friedrichstadt in Noord Duitsland
• Dat het in 2012 honderd jaar geleden is bij de restauratie van de toren van de Martinikerk het carillon voor het eerst binnen in de toren geplaatst werd.
• Dat een 300 jaar oude merklap uit 1712 nu nog tot 12 februari te zien is in de Rode Toren op de tentoonstelling "Merklappen Vroeger en Nu".
• Dat Doesburg dit jaar 775 jaar over stadsrechten beschikt.

Allemaal mooie onderwerpen om bij stil te staan omdat het Doesburgs is.
Misschien is het een mooi idee om 777 jaar Stadsrechten in Doesburg in 2014 uitbundig te vieren?
Net zoals de Werkgroep Onafhankelijkheid (onlangs opgericht en bestaande uit Henk Beijen, Rinus Rabelink, Gerrit Bouwhuis en mijn persoon) onderzoek doet of er rond het bijzondere onafhankelijkheidsmonument dat nu aan de Zandbergstraat staat in 2013 200 jaar Nederlandse Onafhankelijkheid te vieren is.

Doesburg staat er al heel lang goed voor. We hebben grote mensen voortgebracht, zoals dit jaar bleek rond de in Doesburg geboren Gordon de ontdekkingsreiziger van Zuidelijk Afrika.
We hebben in onze geschiedenis samen grote daden verricht en grote projecten tot stand gebracht. En dat blijven we doen.

In het Dagblad De Pers van 16 december stond dat uit alle onderzoeken blijkt dat Nederlanders tolerant zijn, sociaal zijn én gelukkig zijn. De titel van het artikel was: GENIET TOCH EENS WAT MEER! Ik ben het er volledig mee eens!

Ik wens u allemaal een gelukkig nieuw jaar voor uzelf, uw naasten, uw buren en uw stad.`

Lees ook

Gezellige Montmartre Markt

DOESBURG – Onlangs werd tweede Montmartre Markt van dit seizoen gehouden in het historische centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.