Home / Apeldoorn / Apeldoorn staat onder financieel toezicht van de provincie

Apeldoorn staat onder financieel toezicht van de provincie

APELDOORN – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten de gemeenten Apeldoorn, Beuningen en Millingen aan de Rijn voor 2012 om financiële redenen onder preventief financieel toezicht te plaatsen. De overige 53 Gelderse gemeenten vallen van onder het gebruikelijke repressieve toezicht. De provincies hebben de wettelijke taak toezicht uit te oefenen op het huishoudboekje van de gemeenten.

Jaarlijks wordt in december vastgesteld welke toezichtsvorm dit is. Preventief toezicht is een zwaardere toezichtsvorm waarbij de gemeenten actief bij de provincie toestemming moet vragen voor begrotingswijzigingen.

De gemeente Millingen aan de Rijn slaagt er net als in 2011 niet in een structureel sluitende begroting vast te stellen, noch in 2012 noch voor de jaren erna. De gemeente heeft intussen ook voor 2012 een aanvullende uitkering ex. artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet bij de Minister van Binnenlandse Zaken aangevraagd.
Apeldoorn en Beuningen hebben beiden bij het Ministerie van BZK een begrotingsscan aangevraagd. Deze scan zal in de eerste helft van 2012 worden uitgevoerd. De scan moet duidelijk moeten maken in hoeverre de gemeenten nog de mogelijkheden hebben om meer geld vrij te maken in hun begroting voor het oplossen van hun financiële problemen.
De provincie volgt de ontwikkelingen van de gemeenten op de voet en ondersteunt de gemeenten ook met adviezen om hun financiële huishouding zo gezond mogelijk te houden. Dat is in het belang van alle Gelderse inwoners.

Als een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten op de begroting heeft, kan die gemeente om extra geld uit het gemeentefonds vragen. De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in, en krijgt een zogenoemde Artikel 12-status. Artikel 12 is het 12e artikel uit de Financiële-verhoudingswet. Een artikel 12-gemeente krijgt het geld bovenop de gewone uitkering uit het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor een gemeente. Alle gemeenten betalen mee aan deze aanvullende uitkering. Daarom wordt een artikel 12 status slechts bij uitzondering gegeven en de gemeenten moet dan aan strenge voorwaarden voldoen.

De overheid bestaat uit een aantal bestuurslagen. Rijk, provincies en gemeenten. Iedere overheidslaag heeft haar eigen takenpakket en eigen begroting en bron van inkomsten. Het Rijk die de meeste belastinginkomsten van burgers en bedrijven ontvangt, verdeelt dit weer over de twee andere bestuurslagen en bekostigt hiermee de collectieve uitgaven van de samenleving. De provincies en de gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen financieel huishoudboekje. Wel is geregeld dat het de overheden toezicht houden op elkaars financiën. In deze tijd van financiële druk is dat extra belangrijk geworden.
 

Lees ook

Actiegroep geeft Kamer-leden kaart voor natuurfilm

APELDOORN – Stichting Red de Veluwe biedt alle woordvoerders Luchtvaart uit de Tweede Kamer een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.