Home / Bronkhorst / Gesprek Brummen met ministerie over dijkverlegging bij Cortenoever

Gesprek Brummen met ministerie over dijkverlegging bij Cortenoever

BRUMMEN – Het gemeentebestuur van Brummen heeft de afgelopen twee weken geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke alternatieven voor de dijkverlegging bij Cortenoever. Zo stuurde de gemeenteraad een brief aan de Tweede Kamer en vond er op 7 december een gesprek plaats tussen burgemeester Joosten en wethouder Elbers met topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verantwoordelijk staatssecretaris Atsma doet in zijn brief van 9 december 2011 aan de Tweede Kamer verslag van dit gesprek.
Op 24 november besloot de Brummense raad nog geen besluit te nemen over de plannen voor rivierverruiming bij Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei. De raad stuurde een brief aan de Tweede Kamer en hield daarin een pleidooi voor zorgvuldige besluitvorming. Alternatieve oplossingen met minder ingrijpende gevolgen moeten volgens de Brummense raad eerst uitgesloten worden, voordat tot een principewijziging van het bestemmingsplan kan worden besloten. Ook wordt de integraliteit van de gebiedsontwikkeling van de IJsselsprong onder de aandacht gebracht. De brief was aanleiding voor de staatssecretaris om in gesprek te gaan met de burgemeester en verantwoordelijke wethouder van Brummen. In dit overleg heeft het ministerie benadrukt dat voor hen alternatieven zoals vergravingen in de uitwaarden of dijkversterkingen geen oplossingen zijn. “De dijkverlegging is door zijn ligging in een scherpe bocht in de IJssel namelijk een zeer effectieve maatregel”, aldus Atsma in zijn brief aan de Tweede Kamer. Uiterwaardvergravingen hebben veel effect op de aanwezige natuur- en landschapswaarden en zijn volgens inschatting van het rijk drie tot vier keer zo kostbaar. Een dijkversterking is geen alternatief volgens de staatssecretaris omdat deze maatregel niet leidt tot de noodzakelijke verlaging van de waterstand.

Ook andere onderwerpen zijn besproken tussen het ministerie en de Brummense delegatie. Het gaat dan om onderwerpen die voor Brummen van belang zijn met het oog op de gewenste integrale ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de IJsselsprong. Denk hierbij aan de groene buffer langs de Oekensebeek, recreatiemogelijkheden langs de IJssel en rondwegen bij Leuvenheim en De Hoven. Afgesproken is dat het rijk een positieve houding inneemt over deze ontwikkelingen. Overleg hierover moet met de provincie worden gevoerd omdat deze overheidslaag op deze gebieden grotendeels bevoegd is.

Na behandeling in de Tweede Kamer komt het onderwerp weer terug op de agenda van de gemeenteraad. Overigens niet voordat er voldoende duidelijkheid is over de door de raad genoemde onderdelen van de integrale gebiedsontwikkeling van Brummen. Daarna stuurt het waterschap, als uitvoerder, de definitieve ontwerpen voor de rivierverruimende maatregelen op naar de staatssecretaris. Wanneer deze instemt met de ontwerpen is er meer duidelijkheid over de toekomst voor de bewoners en bedrijven in Cortenoever en Voorsterklei.
 

Lees ook

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.