Beduidend minder hoge bezuinigingen in Rheden

DE STEEG – Een jaar geleden ging de gemeente Rheden nog van 5 miljoen bezuinigingen per jaar uit, maar het valt mee. Na Prinsjesdag bleek dat de Rhedense gemeente 2,3 miljoen per jaar moet bezuinigen, tot 2015. Aan de hand van deze nieuwe cijfers heeft het college een programmabegroting voor 2012 opgesteld en legt deze in november voor aan de raad.

Voor de aanvankelijke bezuinigingen diende de raad in juli een kadernotie in. Mocht de hoogte van de bezuiniging minder worden, dan zouden zij willen zien dat er geschrapt werd bij onder andere wmo, zwembad Rheden en de lokale lasten. “Wij, als college, hebben die wensen van de raad bekeken en daar is een algemene hoofdlijn uitgekomen”, aldus wethouder Ronals Haverkamp. “De voorzieningen voor de bewoners willen we zoveel mogelijk behouden en we snijden vooral veel in eigen huis. Dat betekent een kleinere, compactere gemeentelijke organisatie”.
Door de meevaller mag het zwembad in Rheden van het college openblijven. “De motie hebben we opgepakt. Daartegenover staat dat het zwembad wel een besparing van 50.000 euro per jaar door moet voeren. Die bezuiniging geldt al voor 2012. Dat is vrij eenvoudig te bereiken door minder personeel, meer vrijwilligers, in te zetten en een verhoging van prijs van een dagkaart”, aldus de wethouder.
Ook de Wmo-bezuiniging wordt beperkt. De oorspronkelijke bezuiniging van 1,5 miljoen wordt verlaagd naar vijf ton. “Met name bij de huishoudelijke hulp wordt de bezuiniging teruggedraaid. De uren komen weer terug, maar we willen wel meer maatwerk”, zegt Haverkamp. De oorspronkelijk beoogde halvering van het aantal uren is teruggedraaid, maar door meer maatwerk en een scherpere beoordeling per aanvraag verwacht B en W toch te kunnen besparen.
Nog een meevaller is dat de lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten) in de hand worden gehouden. De verhoging naar het Gelderse gemiddelde die eerst gepland stond, was bijna tien procent. In de nieuwe programmabegroting is een stijging van twee procent opgenomen. “Dat komt neer op een verhoging van een half procent per jaar”, aldus de wethouder.
Daarnaast wordt de bibliotheek gespaard. In plaats van de 210.000 euro bezuiniging, wordt nu een bezuiniging van 50.000 euro doorgevoerd. Over de precieze invulling hiervan is nog steeds discussie. Het traject om te komen tot een andere invulling van de bibliotheekfunctie loopt al enige tijd en kan de kosten drukken.
Het bedrag van 1,5 miljoen euro dat was gereserveerd voor traverse Dieren zou met het vorige voorstel komen te vervallen, maar doordat de bezuiniging lager is uitgevallen dan verwacht, kan het bedrag wel weer gebruikt worden voor de aanleg van een noordelijke parallelroute. Het bedrag houdt het college beschikbaar voor de komende onderhandelingen met de provincie om eventueel toch een lange tunnelbak te realiseren. Tot nu toe gaat de provincie (Gedeputeerde Staten) voor de korte tunnel variant.
Natuurlijk zijn er ook een aantal kleinere wijzigingen. Zo wordt het aantal uren van de leerplichtambtenaar weer teruggedraaid. De logopedie zou helemaal verdwijnen, maar nu niet meer. “Dat was geen gewenste bezuiniging meer”, vertelt Haverkamp. Ook de ambtenaar spelvoorzieningen komt weer terug.
De grootste klap valt nog steeds binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Tot en met 2015 wordt er 1,3 miljoen euro bespaard op personeelslasten. Dat komt neer op 20 FTE’s per vier jaar. In 2015 moeten er 20FTE’s verdwenen zijn. Aanvankelijk waren dat er 25. “Uitgangspunt is nog steeds dat er geen gedwongen ontslagen vallen, maar dat kunnen we niet garanderen”, zegt de wethouder.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.