Goede kansen voor bevaarbaar Apeldoorns Kanaal

DIEREN – Vorige week werd in Groningen de World Canals Conference (WCC) gehouden. De bijeenkomst is het jaarlijkse internationale podium voor overheden, bedrijven en toeristische organisaties, die elkaar vertellen over ontwikkelingen en die informatie en ervaringen delen. Kenners en bestuurders uit negentien landen, waaronder de VS, China, Rusland, Zuid-Afrika en Frankrijk spraken een week lang met elkaar. Vrijdag brachten ze een kort bezoek aan het sluizencomplex in Dieren.

Daar werden ze ontvangen door Jan Jansen en Rick Scholten, bestuurders van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Die organisatie ijvert voor het weer bevaarbaar maken van de waterweg tussen Hattem, Apeldoorn en Dieren. In 1972 voer het laatste schip door het kanaal en sinds die tijd werden veel van de 42 beweegbare bruggen vervangen door vaste oeververbindingen en kwamen er nog meer bruggen bij. In totaal wordt het kanaal nu 63 keer onderbroken of overbrugd. Bovendien blijkt het kanaal flink vervuild, maar daarin schuilt vreemd genoeg een kans.

“Het kanaal is verdeeld in vijf verschillende ‘panden’, delen, met elk hun eigen waterhoogte. Het traject Dieren-Apeldoorn is één pand. De andere panden bevinden zich tussen Hattem en Apeldoorn”, aldus Jan Jansen, de voormalige Rhedense wethouder. Hij vertelt: “De eerste twee panden vanaf Hattem zijn ernstig vervuild en moeten uitgebaggerd worden. Daar mag je zelfs niet meer zwemmen. Dat slib kan worden overgebracht naar de monding van de IJssel nabij Kampen. Daar is ook geld voor beschikbaar. Voor het baggeren moeten eerst enkele bruggen weer beweegbaar gemaakt worden, dus de eerste twee sluizen en de bruggen in dat traject worden in de nabije toekomst weer in gebruik genomen of zijn dat deels al weer.”
Omdat ook de andere panden (minder) vervuild zijn, wordt om milieutechnische redenen hoop gevestigd dat ook daarvoor geld beschikbaar komt. Enkele zeer grote problemen zijn de A50, die op slechts een meter hoogte over het kanaal gaat en waar nimmer een beweegbare brug in zal komen en de spoorbrug in Dieren. Jan Jansen: “Ik denk niet dat in die spoorlijn ooit nog een beweegbare brug komt, maar wellicht zijn er andere oplossingen. Ik ken die nog niet, maar je moet een ambitie hebben om een doel te kunnen bereiken.”
Jansen ziet wel meer reële kansen voor de sluis en de sluiskolk in Dieren. Daar ziet hij een prima plek voor een jachthaven of passantenhaven. Hij weet al dat de grote sluis ook in delen kan werken, waardoor veel minder water nodig is om te kunnen schutten. De installaties daarvoor zijn er nog.

De buitenlandse bezoekers toonden zich in ieder geval enthousiast over het Apeldoorns Kanaal. Het deel in Apeldoorn, waar de oude waterweg is geïntegreerd in de nieuwbouw aan de beide kanaaloevers, oogstte veel lof, maar ook de verdere ligging werd geroemd. De sluis bij Dieren vinden ze ook fraai, zeker omdat er een zeer groot hoogteverschil overbrugd wordt.

Rick Scholten, secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal, benadrukt dat er in Nederland wat hem betreft veel te weinig aandacht is voor maritieme historie. “Voor gebouwen als kerken en kloosters is veel meer aandacht. Wij ijveren als stichting voor aandacht voor en behoud van dat erfgoed. Schepen, maar ook waterwegen en waterwerken als sluizen en bruggen.”
Zijn medebestuurder Jansen: “Tijdens de conferentie hebben we onder meer geleerd dat lokale support van groot belang is. De bevolking moet de plannen dragen. Ik denk dat dat wel goed zit in geval van dit kanaal. Bovendien moet je alert zijn op politieke ontwikkelingen. In de jaren tachtig wilde men het kanaal nog dempen, tegenwoordig roemt men de cultuurhistorische en natuurwaarde van de in opdracht van Koning Willem-I gegraven waterweg. De vorige gedeputeerde wilde helemaal niets weten van het weer bevaarbaar maken, de huidige vindt het feitelijk een goed plan. Ik denk dus dat er ook in economisch minder gunstige tijden kansen zijn voor een dergelijk project.”
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.