Tussenstand begroting Zevenaar: resultaat blijft positief

ZEVENAAR – Ondanks enkele tegenvallers boekt de gemeente Zevenaar toch een verwacht resultaat over 2011 van ruim € 200.000 positief. Dat laat de tussenbalans zien van de lopende begroting in Zevenaar, die deze week werd gepresenteerd.

De tussenbalans staat in de zogeheten ‘Programma uitvoeringsrapportage’. Deze rapportage beschrijft de voortgang en bijsturing van de activiteiten en projecten die in de begroting van 2011 zijn opgenomen. Ook de financiële stand van zaken komt hierin aan de orde, net als de voortgang van de bezuinigingen waartoe de gemeenteraad vorig jaar heeft besloten. Deze tussenrapportage biedt gemeenten een betere kijk op de financiële ontwikkeling.

Uit de rapportage blijkt dat de meeste activiteiten en projecten in overeenstemming met de voornemens worden uitgevoerd. Wel laten de financiën een afwijking zien ten opzichte van de begroting.
In de begroting van 2011, die eind vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad, werd een inschatting gemaakt van het resultaat over 2011. Toen werd een voordeel verwacht van € 713.000. Nu blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een bijstelling naar beneden van € 475.000. Dit betekent dat het bijgestelde verwachte resultaat over 2011 uitkomt op een voordelig saldo van € 238.000,-.

De grootste tegenvaller (ruim € 400.000) ontstaat op de personeelslasten. Dat komt ondermeer door (wettelijke) kosten van voormalig personeel en noodzakelijke vervanging en inhuur.
Een andere tegenvaller is dat de legesopbrengst van omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) € 200.000 lager uitkomt. Dit heeft een directe relatie met de economische recessie. Er worden ook Zevenaar minder woningen gebouwd en dat levert dus minder leges op.
Naast tegenvallers, zijn er ook meevallers te lezen in de tussenrapportage. Zo vallen de elektriciteitskosten van de openbare verlichting € 142.000 lager uit en dalen de kosten voor leerlingenvervoer met € 120.000 door onder andere een gunstige aanbesteding.

In de begroting van 2011 zijn bezuinigingsmaatregelen opgenomen waartoe de Zevenaarse raad eind 2010 heeft besloten. Het totaalbedrag van deze maatregelen is ruim € 2,4 miljoen. Uit de rapportage blijkt dat ruim 90% van de bezuinigingen volgens planning wordt uitgevoerd.

Ondanks het voordelige resultaat dat over 2011 wordt verwacht, zijn toch nieuwe bezuinigingen aangekondigd voor de jaren 2012 t/m 2015. Deze nieuwe bezuinigingen hangen nauw samen met de huidige economische situatie, maar ook met het nieuwe beleid dat het college wil ontplooien.
De gemeenteraad behandelt de ‘Programma uitvoeringsrapportage in de openbare vergadering van 19 oktober.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.