Home / Rheden / ‘Gebruik uw gezond verstand en zorg voor een rechtvaardig bezuinigingsbeleid’

‘Gebruik uw gezond verstand en zorg voor een rechtvaardig bezuinigingsbeleid’

DIEREN/ VELP/ RHEDEN – Zo kabbelend als de inspraakavonden over de bezuinigingsplannen in Dieren en Velp verliepen, zo tumultueus ging het er in Rheden aan toe. Als er gekeken zou worden naar de opkomst van verontruste burgers, dan zou je haast gaan denken dat er in het dorp Rheden inderdaad onevenredig veel bezuinigd gaat worden ten opzichte van de andere dorpen.

Zelfs na behandeling van het agendapunt ‘zwembad’ waren er in Rheden nog altijd tientallen bezoekers in de sporthal die bleven om hun vertegenwoordigers te ondersteunen bij het uiten van hun verontrusting. Terwijl dat er in Dieren nog geen tien personen waren en in Velp hooguit twintig.
Ook viel op dat de co-voorzitters van Rhedens Dorpsbelang bij drie onderwerpen van zich liet horen (naast hun pleidooi voor het zwembad): over dreigende sluiting van de bibliotheek, over bezuinigingen in het welzijnswerk (huisvesting van verenigingen, beëindiging van de lesbands in The Spot) en over veiligheid en welstand van het dorp (armoedige uitstraling van de bestrating, verkeersvoorlichting en beknibbelen op speelplaatsen). De gemeente Rheden telt meer dan tien andere belangen- en bewonersverenigingen die zich inzetten voor hun dorp of wijk; zij hebben zich echter niet geroerd op een van de drie bewonersavonden over de bezuinigingen.

Bij de bewonersavond in Velp op 9 mei pakten zes personen de microfoon om hun bezorgdheid over bezuinigingen op de WMO uit te spreken. Indrukwekkend was het betoog van Nelly Edam (88). “Hoe komt de gemeente aan de veronderstelling dat ouderen een korting van zestig procent aan uren hulp per maand zelf zouden kunnen invullen? En waar moeten wij dat van betalen, aangezien de eigen bijdrage voor hulp hetzelfde blijft? Mijn inkomen laat niet toe dat ik particuliere hulp ga inhuren. Ik vrees voor onhygiënische toestanden. Schone schijn en vuile hoeken.” De burgemeester had groot respect voor het optreden van de broze dame; de gemeenteraadsleden prezen haar, omdat zij ‘de stem van de zwijgende meerderheid vertolkt’ en ‘zichtbaar maakt wat de consequenties van de bezuinigingsplannen zijn’. Rolstoeler Simon de Waal pleitte ervoor om de individuele vervoersvoorziening (vervoer per taxi voor gehandicapten en ouderen) in stand te houden, omdat die de mogelijkheid biedt om zelf de regie te blijven voeren over het leven. “Ik sta volop in het leven, dankzij de vervoersvoorziening. Houd dat alstublieft zo.” Hij voerde aan dat hij voor incidentele klusjes best om hulp aan buren kan en durft te vragen, maar niet voor structurele knelpunten. Wajonger Heidi Hoppenbrouwer vreesde dat zij schulden moet maken om zelfstandig te kunnen blijven wonen als er bezuinigd wordt op hulpverlening. Thuiszorgster Dot van der Meer vroeg zich af hoe de gemeente het kan bedenken om te snoeien in thuishulp. “Wij moeten al zo hard werken. Ook als wij minder uren krijgen, willen we onze cliënten niet laten stikken.” R. Kamphuizen voerde, als vertegenwoordiger van de ouderenbonden, aan dat de oorzaak van de financiële problemen (de kredietcrisis) niet ligt bij degenen die de rekening moeten betalen: de burgers. “Raadsleden, gebruik uw gezond verstand en zorg voor een rechtvaardig bezuinigingsbeleid,” zei zij.

Iemand van de Velpsche Woudlopers vroeg om een andere subsidiesystematiek. “Nu krijgen wij betaald per lid dat in de gemeente Rheden woont, maar wij hebben ook leden uit andere woonplaatsen. Moet ik echt voor ieder lid afzonderlijk subsidie in zijn woonplaats halen?!” Een ander punt van zijn kritiek was dat de subsidie net zo hard terugvloeit aan OZB-aanslagen, waterschapsheffing en de leges voor het aanvragen van VOG’s (Verklaring omtrent Gedrag) voor alle leidinggevende vrijwilligers.

In Rheden spraken drie personen naar aanleiding van de WMO. Een gehandicapte jongeman deed een ontroerende poging om uit te leggen welke nadelen er voor hem dreigden als hij in de toekomst minder thuiszorg zou krijgen. Marian Winters legde uit dat haar oude moeder niet langer zelfstandig kan blijven wonen als er drastisch bezuinigd wordt op de thuiszorg. “Dan moet zij naar een verzorgingshuis. Kost dat de gemeente minder dan thuiszorg?!” vroeg zij zich verbijsterd af. Lenie Quint, vrijwilligster bij het Rode kruis, stelde; “De sociaal zwakkeren worden gepakt. Alle voorstellen hebben ingrijpende gevolgen voor hun portemonnee. Denk eens even sociaal en verplaats je in hun positie. Het zwembad weg, minder thuiszorg, een E-reader in plaats van naar een bibliotheek kunnen gaan, dat kunnen de minima helemaal niet betalen.”

Het behoud van de bibliotheek in Rheden werd bepleit door vijf sprekers: een boekenmoeder van basisschool de Holtbanck, een docent Nederlands aan het Rhedens in Rozendaal, een juf van groep 4, de voorzitter van Rhedens Dorpsbelang en een oudere vrouw. Huilend vertelde zij dat haar man op Rhederhof woont. “Twee keer per week ga ik met hem naar de bibliotheek, dat is het enige uitje dat hij nog heeft.” De schooljuf: “Ook het onderwijs moet woekeren met zeer krappe budgetten. De bieb is mijn redding om nog iets van het onderwijs te kunnen maken.” Raadsleden vroegen of de bibliotheek vervangen zou kunnen worden door ‘een virtuele voorziening’, maar door docenten en ouders werd dat stellig afgewezen.

Het stoppen van de subsidie aan de begeleider van de lesbands in The Spot ontlokte woedende reacties. Tiener Mandy Verheijen verklaarde: “The Spot is een uitlaatklep voor ons.” De voorzitter van Rhedens Dorpsbelang speelde op het gevoel voor verhoudingen. “Slechts tien uur per week, kom op zeg! Waar zijn jullie mee bezig. Dit is pure afbraak. Je gooit vijftien jaar werk te grabbel. Corrigeer die beslissing onmiddellijk. Dit is geen vraag- en klantgericht werken, zoals dat tegenwoordig zo hoog in het vaandel staat.”

In Rheden is onderdak voor verenigingen een knelpunt geworden. De Willem de Zwijgerzaal in Rhederhof is niet langer beschikbaar, nadat Klokhuis en de Willem de Zwijgerschool al eerder verkocht waren. Het Senioren Orkest moet nu volgens Carion gaan oefenen in jongerenbunker The Spot. De dirigent Joep van Kempen: “Ik ben er geweest: een donker hok. Als wij daar met onze 25 leden gaan repeteren, dan vrees ik voor serieuze gehoorschade. Maar andere locaties zijn voor ons financieel niet haalbaar.” Yke Schotanus haalde de uitkomsten van een Frans onderzoek aan: “Daar hebben ze heel veel zeer kleine dorpjes. De uitkomst was heel verrassend. Desnoods mocht het café nog verdwijnen – als er maar een Dorpshuis overbleef, dat is de minimale voorziening die nodig is voor een dorp.”

Diverse Rhedense inwoners stelden dat zij zich niet kunnen onttrekken aan indruk dat er veel geld ‘weggegooid’ wordt aan het uitbesteden van taken en dat er best grote projecten die nog in de planningsfase zitten, uitgesteld zouden kunnen worden. Zoals de Brede School ter vervanging van de Rheder Enk en de Mauritiusschool. “Er is momenteel voldoende ruimte, alleen de verdeling over de drie scholen is scheef. Bovendien neemt het aantal kinderen in de toekomst af,” voerde Aart Jurriens aan.

Tijdens de Rhedense bijeenkomst werd veel opgekropte woede en oud zeer gelucht. Kees Staats, voormalig welzijnswerker, vatte samen: “Niks internet of virtuele wereld, gewoon met elkaar dingen meemaken – dat is een elementaire bouwsteen voor leefbaarheid.”
 

Lees ook

Automobiliste botst tegen boom

RHEDEN – Op de Groensestraat in Rheden is een automobiliste vorige week woensdag tegen een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.