Waterschapsbestuur beëindigt samenwerking met Vitens

REGIO / Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe besloot in de vergadering van 27 april om de waterschapsbelasting voortaan rechtstreeks te innen en niet meer via de waternota van Vitens. Het gaat hierbij om de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Voor deze waterschapsheffing ontvangen de inwoners doorgaans in januari een aanslag, waarna het bedrag in twaalf termijnen wordt afgeschreven via de waterrekening. Voor deze dienstverlening betaalt het waterschap kosten aan Vitens. De verwachting is dat het belastingkantoor van de waterschappen – Tricijn – deze belastingen goedkoper zelf kan innen.

Financieel jaar 2010 goed afgesloten

In dezelfde vergadering ging het bestuur van het waterschap akkoord met het financieel jaarverslag over 2010. Het waterschap sloot het jaar 2010 af met een positief resultaat van € 6,2 miljoen ten opzichte van de begroting. In de begroting voor 2010 ging men nog uit van een negatief resultaat van € 2,9 miljoen, het jaarverslag toont een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van diverse meevallers in het financiële jaar 2010. De kosten voor de verwerking van rioolslibverwerking vielen lager uit, lagere investeringen leidden tot lagere afschrijvingen en de kosten voor de belastingheffing door Tricijn waren eveneens lager dan begroot. Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserves voor de komende jaren.

Renovatie gemaal Cortenoever

Het waterschapsbestuur stelde € 1.300.000 beschikbaar voor de renovatie van gemaal Cortenoever in Brummen. Dit gemaal stamt uit 1963 en moet op diverse punten worden gerenoveerd. Daarnaast wordt de klep die voorkomt dat IJsselwater bij hoogwater via het gemaal landinwaarts stroomt, verstevigd en aangepast aan de huidige eisen.
 

Verbeteren waterafvoer oost-Veluwe

Tenslotte besprak het bestuur een voorstel voor verdere verbetering van de waterafvoer aan de oostkant van de Veluwe. Dit naar aanleiding van de wateroverlast in augustus 2010. Er kwam € 100.000 beschikbaar voor het aanpassen van een duiker en twee bruggen in Epe. Voor € 30.000 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de Kleine Wetering versneld te laten afvoeren via de Stroombreed.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.