Noordelijk Molenveld gate

DOESBURG – Na een zinderende raadsvergadering is door de raad van Doesburg wethouder Frans Hofman weggestuurd. Er is de laatste tijd al veel geschreven hierover en de bewoners van het Noordelijk Molenveld zijn het zo langzamerhand ook spuugzat dat door de geschillen tussen gemeente en bouwbedrijf het werk maar blijft stagneren. Door allerlei onduidelijke toestanden werd er iedere keer van de originele planning afgeweken. Ook de raad van Doesburg was op de hoogte van deze problematiek en eiste van de verantwoordelijk wethouder nu eens openheid van zaken.

In december werden in de raad al indringende vragen gesteld over de verwachte overschrijding van het budget, aangezien er aan de raad maar liefst 600.000 euro extra werd gevraagd om door te kunnen gaan. Hierover moest staande de vergadering beslist worden. De meeste partijen gaven toen al aan zich met de rug tegen de muur gezet te voelen. Als ze nee zouden zeggen, zouden de bewoners van het Molenveld de dupe worden. Dat kon hun inziens eigenlijk ook niet zomaar. Er werd dus ja gezegd, met de eis dat er een rapportage zou worden gemaakt over de fouten die deze overschrijding veroorzaakte. Wethouder Hofman zegde dit toe en zou in februari met een rapport komen. Echter dit liep uit naar april en hierover was de raad ook al niet te spreken.

Dan eindelijk half april is het rapport er en hoewel het een duidelijk stuk is, was er ook nog een second opinion rapport, dat niet openbaar werd gemaakt, aangezien hier zaken in staan die gebruikt zouden kunnen worden om eventuele schadevergoedingen te kunnen eisen van ingenieursbureau DHV en aannemer Jaartsveld.
Uit het rapport bleek dat er door DHV, die vaker voor de gemeente gewerkt heeft tot volle tevredenheid, grove fouten zijn gemaakt. Ook Jaartsveld heeft steken laten vallen, want als een bouwbedrijf bij de aanbesteding fouten vindt, is zij verplicht dit te melden aan de opdrachtgever.
Onder andere het feit dat de grond uit klei bleek te bestaan, zou gezorgd hebben voor een behoorlijk overschrijding. Dit terwijl er vooraf grondboringen zijn verricht en men dit dus duidelijk had kunnen weten. Trouwens, vrijwel iedereen in Doesburg weet dat de grond in de gemeente uit kleigrond bestaat.

Daarna bleek dat de overschrijding 1,2 miljoen werd en tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 april was het bedrag 2,1 miljoen geworden. Het totale aanbestedingsbedrag van 2,8 miljoen wordt nu derhalve 4,9 miljoen. Een overschrijding van meer dan 75% bleek voor de raad niet te verteren. Het moest beschikbaar gesteld worden om de bewoners niet met de ellende te laten zitten, maar het resulteerde er wel in dat dit niet meer door de beugel kon.

De VVD: “We zijn gegijzeld hiermee, we moeten wel instemmen, maar hadden het eerder moeten weten”. Ook het CDA meldde dat ze met de grootst mogelijk moeite akkoord gaan om de bewoners niet met probleem op te zadelen. De Stadspartij had hier ook een dilemma, want de onderbouwing van de aanvulling was zwak.
De SP wilde weten hoe zeker het was dat er boven op dit extra krediet niet meer kosten te voorschijn zouden komen. Hier werd door de wethouder niet echt een antwoord gegeven. Groen Links meldde dat het bedrag “naar verwachting was” en als er naderhand om meer gevraagd zou worden, zou het antwoord van Groen Links een duidelijk nee zijn. D66, de partij van wethouder Hofman, ging zonder morren akkoord.
Hofman antwoordde: “Ik verwacht niet dat er meer geld nodig is om het project goed af te ronden en dat het in september gereed is. Als er een tegemoetkoming van DHV en Jaartsveld komt, kan dit in mindering worden gebracht op het bedrag dat nu gevraagd wordt. We zijn er zeker van dat we alle technische overschrijdingen getackeld hebben en het bedrag niet hoger uitvalt”.
Het college gaf aan dat het rioolrecht hierdoor niet verhoogd zal worden en dat dit bedrag niet op de inwoners van Doesburg verhaald zou gaan worden, maar uit de algemene reserve zou worden betaald.

Het probleem werd mede veroorzaakt doordat de gemeente de aanbestedingsregels niet helemaal goed heeft toegepast en hier gebruik heeft gemaakt op de uitzonderingsregels die er zijn, waardoor er niet meer projectbureaus gevraagd hoefden te worden een offerte te maken. Was dit wel gedaan, had het DHV waarschijnlijk scherper gehouden. Jaartsveld heeft op basis van de gegevens van DHV een aanbesteding gedaan die het laagste was en kreeg het werk gegund. Echter zij hadden, en misschien hebben ze dat wel, de hiaten kunnen zien en hebben nagelaten dit te melden. Hierdoor was het voordeel voor Jaartsveld dat er veel meerwerk in rekening kon worden gebracht.
De ambtenaar van de gemeente Doesburg die verantwoordelijk was voor dit project bleek ziek te zijn en daarna op therapeutische basis op halve kracht te werken. Hierdoor is er bijna geen controle geweest en de rapportages over het werk en meerwerk zijn vrijwel niet en slecht gedaan. De raad verwijt de wethouder dan ook dat hij dit had moeten zien en iemand anders had moeten inschakelen. Voor alles boven water kwam, waren er al 14 maanden van ellende voor de bewoners verstreken.
De partijen vinden het onbestaanbaar dat dit heeft kunnen gebeuren; geen enkele controle op het werk. De VVD vond dat het al geen binnenbrandje meer was, maar een felle uitslaande brand. De enige partij die geen kritiek had op het functioneren van wethouder Hofman in dit project, is D66. Hoogstraten hield een lofzang over zijn wethouder.

Hierop werd er een korte schorsing gehouden om de partijen de kans te geven te overleggen. Na terugkomst werd door de VVD, CDA, Groen Links en PvdA een motie van wantrouwen voorgelezen. Deze motie werd in stemming gebracht en de hoofdelijke stemming werd ook gesteund door de coalitiepartij de Stadspartij.
Na overleg van de wethouders en de burgemeester, in een onderbreking van de vergadering, wenste Frans Hofman de motie niet te aanvaarden.
Dit gegeven stelde de raad weer voor een probleem, want hierop kon maar één ding het antwoord zijn, en dat is een motie van ontslag. Na overleg van de instemmende partijen werd er uiteindelijk een motie van ontslag ingediend en na weer een hoofdelijk stemming, 10 voor de motie en 5 tegen, werd wethouder Frans Hofman door de raad ontslagen.
De wethouder vertrok terstond en was verder niet voor een nader commentaar bereikbaar.

Voorlopig nemen de wethouders Jansen en Bouman en burgemeester Luesink de portefeuilles van Hofman over. Voorts heeft het college een radiostilte tot 12 mei ingesteld.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.