Lintjesregen

  Het heeft Hare Majesteit behaagd….

  REGIO – Ieder jaar op 29 april reikt Hare Majesteit Koningin Beatrix de zogenaamde lintjes uit. Mensen die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, worden onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook in onze regio zijn de nodige onderscheidingen namens de Majesteit uitgereikt door de verschillende burgemeesters.

  Çoiriet van König-van Overbeek

  VELP – Mevrouw Van König-van Overbeek (68) werd door burgemeester Petra van Wingerden- Boers bij haar thuis aan de Boulevard 27 in Velp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
  Mevrouw Van König-van Overbeek is 28 jaar bestuurlijk actief voor het welzijn van gehandicapten. Als voorzitter van het bestuur van het Johanna Kinder Fonds leidde zij het fonds door een moeilijke bestuurlijke periode. Eerder was zij ook secretaris van de toenmalige Nederlandse Sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG) en had ze een coördinerende rol in de voorbereiding voor het lidmaatschap Special Olympics International, de Olympische Spelen voor Verstandelijk Gehandicapten. Daarnaast was zij bestuurslid van de toenmalige Landelijke Federatie Sport Instuiven Gehandicapten en heeft zij als voorzitter van de commissie zitvolleybal van de toenmalige Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten en het district Gelderland van de NEBAS een belangrijke bijdrage geleverd aan de sport voor mensen met een handicap. Mede door haar inzet is in 1974 de Vereniging Welzijn voor Verstandelijk Gehandicapten te Dieren opgericht.

  Joop Haarlemmer – Velp

  VELP – De heer (J.W.C.) Joop Haarlemmer (82) werd in de Oude Jan in Velp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; burgemeester Petra van Wingerden – Boers reikte de versierselen uit.
  De heer Haarlemmer is ruim 26 jaar bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Oude Jan in Velp in de functie van vice-voorzitter. Voor de Oude Jan organiseert hij de jaarlijkse open monumentendag, verschillende concerten en lezingen samen met culturele werkgroepen. Van 1995 tot 2004 was hij voorzitter van Katholieke Bond voor Ouderen. Nu nog is hij voorzitter van de redactieraad die de nieuwsbrief ‘de Nestor’ van de KBO uitgeeft.
  Voor de R.K. Parochie ‘de Wijngaard’ in Velp is hij al 30 jaar actief als lid van het ontmoetingskoor en herenkoor van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp. Hij is lid van de commissie die liederen en muziek uitzoekt en is belast met de archivering. Ook is hij al vele jaren verantwoordelijk voor de inkoop van artikelen voor de liturgie en het wekelijkse rozenkransgebed in mei en oktober. Hij gaat zelf ook in deze diensten voor. Daarnaast bezorgt hij meer dan twintig jaar maaltijden bij ouderen, zieken en gehandicapten.

  Franciscus Talsma – Rheden

  RHEDEN – De heer Franciscus Talsma (78) werd bij hem thuis aan de Arnhemsestraatweg 109 in Rheden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester Petra van Wingerden – Boers.
  De heer Talsma is dirigent van het St. Mauritius Herenkoor en van het St. Mauritius Gemengdkoor in Rheden en doet dat al 45 jaar. Ook is hij 35 jaar dirigent van het St. Mauritius Dameskoor en 18 jaar van het St. Willibrorduskoor in Drempt. Daarnaast bezoekt hij ouderen en zieken en is vanaf 1992 vrijwilliger voor De Zonnebloem en collectant voor het Prinses Beatrixfonds.

  H.P. Fennema – Rozendaal

  RZEONAAL – Door burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp is een onderscheiding uitgereikt aan Rozendaler H.P. Fennema. De heer Fennema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving zijn onderscheiding in revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem, waar hij tijdelijk verblijft.De heer Fennema ontvangt de onderscheiding omdat hij in 2011 precies 50 jaar organist is.
  Op 13-jarige leeftijd begon hij als organist van de Eben Haëzerkerk in Oosterbeek. Vervolgens is hij organist geweest in verschillende kerken in Oosterbeek en Arnhem. Sinds 2005 is hij dat in de Opstandingskerk te Arnhem. Tevens was hij in de periode van 1981 tot 2008 pianist/begeleider van de Spiritual Singers te Renkum.

  Ton Fleur – Eerbeek

  EERBEEK – De heer A.W.J. Fleur (64) uit Eerbeek is door burgemeester Niels Joosten benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was elf jaar voorzitter van de Stichting Scouting Eerbeek. Dankzij deze voorzitter heeft de groep een goede ontwikkeling doorgemaakt, die tot op heden merkbaar is. Ieder jaar werkt de scouting mee aan onder andere de 4 mei-herdenking in Eerbeek en Brummen. Deze wordt vanaf 2000 mede georganiseerd en gecoördineerd door de heer Fleur, waardoor de herdenking een begrip is geworden in Eerbeek. Verder is Fleur al vanaf 2002 voorzitter van de Imkervereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken. Deze vereniging neemt een belangrijke plaats in binnen het dorp. De jaarlijkse bijenmarkt met zijn vele evenementen is uitgegroeid tot een bijzonder evenement en is in de hele omgeving bekend. Ook is de heer Fleur al tien jaar actief als buurtbuschauffeur. Dankzij Fleur en de andere vrijwilligers kan de bus blijven rijden. Veel mensen maken hier gebruik van. Tot slot bezorgde de heer Fleur jaarlijks maaltijden voor de Stichting Welzijn in Eerbeek en omgeving.

  Henk Schouwstra – Brummen

  BRUMMEN – Burgemeester Niels Joosten heeft de heer H.G. Schouwstra (70) uit Brummen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gedurende zijn hele werkzame leven en daarna heeft Schouwstra zich ingezet voor de maatschappij. Eerst als sergeant eerste klas van de Verbindingen in legerplaats Garderen, vervolgens als adjudant Personeelszaken van het Legerkorps Logistiek Commando te Apeldoorn. Daar is hij bevorderd tot officier van vakdiensten en later tot Kapitein. De niet-beroepsmatige inzet van Schouwstra is in hoofdzaak in drie activiteiten te onderscheiden. Ten eerste zette hij zich tussen 1978 en 1996 meer dan achttien jaar in als trainer, begeleider en bestuurslid in voor de badmintonsport. Hij motiveerde de jeugd en bracht de creatieve prestaties tot grote hoogte. Ook bestuurlijk sprong hij bij waar nodig. In twee jaar wist hij een vereniging die met opheffen werd bedreigd te laten bloeien tot een vereniging met meer dan honderd leden. Daarnaast was Schouwstra meer dan achttien jaar actief als raads- en bestuurslid van de VVD. Van 1986 tot 1994 was hij actief in het bestuur, van 1994 tot 2002 in de gemeenteraad. De heer Schouwstra werd het sociale gezicht van de VVD genoemd. Na zijn actieve tijd in de politiek is Schouwstra niet stil gaan zitten. Tot op heden zet hij zich in voor het algemeen belang in de gemeente Brummen en in het bijzonder van de Eerbeekse middenstand. Dit doet hij sinds 2004, waarvan drie jaar als voorzitter van de ondernemersvereniging OVE. Sinds 2005 is Schouwstra bovendien actief in de totstandkoming van een nieuw plan voor het centrum van Eerbeek. 

  Harry Winckels – Brummen

  BRUMMEN – De heer H.J.M. Winckels (64) uit Brummen is vanaf 1985 tot op heden werkzaam als koster, lector en collectant in de plaatselijke Andreaskerk. Mede daarom is hij door burgemeester Niels Joosten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 2008 is Winckels bovendien voorzitter van de locatieraad van Brummen binnen de parochie Levend Water. Hij heeft zich 24 jaar ingezet voor de voorbereidingen voor de eerste communie, is heel betrokken bij de jeugd en was acht jaar dirigent van het jongerenkoor. Vanaf 1981 zit Winckels in het activiteitenbestuur van de Andreaskerk en stond aan de start van de rommelmarkt, die hij jaarlijks organiseerde. Dit heeft hij tien jaar gedaan. In 2007 werd de commissie omgezet in een stichting met een bredere doelstelling, waarvan de heer Winckels nu secretaris is.
  De heer Winckels heeft daarnaast acht jaar wekelijks twee programma’s gepresenteerd voor de ziekenomroep de Opkikker van het Spittaal in Zutphen. Vanaf 1995 is hij secretaris van de Verenigde Gelderse Huisomroepen (VGH), dat een belangrijke functie heeft bij het onderling contact van medewerkers van de tien ziekenomroepen in Gelderland. De inzet en betrokkenheid van de heer Winckels is groot.
  Winckels zet zich al vanaf 1995 in om hulpgoederen naar Halmeu in Roemenië te brengen. Samen met enkele collega’s heeft hij in de loop der jaren veel acties op touw gezet. Dit heeft geleid tot vergaande verbeteringen aan schoolgebouwen voor de Scoala Generale in Roemenië. Winckels heeft veel tijd en werk besteed om aan hulpgoederen te komen. 

  J.M.H. Eilers – Doesburg

  DOESBURG – Hij dacht vrijdag dat zijn dochter in ondertrouw ging, maar werd verrast met de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Luesink. Het woonadres van de heer Eilers is in de gemeente Bronckhorst, maar als eigenaar van een sport- en recreatie-instituut in Doesburg, kreeg hij een lintje tijdens de uitreiking in Doesburg. Bijzondere verdiensten zijn ondermeer: al 25 jaar jonge kinderen door middel van judo-lessen helpen wanneer zij motoriek-problemen of gedrags-problemen hebben. Ook autistische kinderen en kinderen met ADHD vinden baat bij deze judo-lessen en profiteren van zijn groot pedagogisch inzicht.

  Henri de Knijff – Rheden

  RHEDEN – De heer (H.W.) Henri De Knijff (79)werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in de vergaderruimte van het bezoekerscentrum Veluwezoom door burgemeester Petra van Wingerden – Boers.
  De heer De Knijff is ruim 45 jaar voorzitter van Atomium, een werkgezelschap van 35 theologen, natuurwetenschappers, technologen, filosofen en sociale wetenschappers.
  Zij leggen zich toe op studie van de vragen van de samenhang tussen de wereld van geloven en de wereld van menselijk kennen en menselijk kunnen. Vanaf 1966 heeft prof. dr. De Knijff vrijwel alle 90 zittingen hiervoor voorbereid en ook voorgezeten. Door een aankomende groep predikanten werd Atomium in 1959 opgericht. De werkgroep produceerde naast vele interne rapporten het toen bekende tweedelige boekwerk Geloof en Natuurwetenschap. De heer De Knijff, een bevlogen docent en een groot geleerde, heeft vele lezingen gehouden voor predikanten en studenten; hij verbond hierin zijn brede kennis van de theologietraditie met de grote culturele vragen van onze westerse samenleving. 

  A. Woudenberg-Booij – Doesburg

  DOESBURG – Zeer verrast was mevrouw Woudenberg dat zij een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen. Ze heeft zich meer dan 30 jaar onafgebroken ingezet in verschillende functies als vrijwilliger binnen de Hervormde gemeente Angerlo/Beinum, een gemeente die later is opgegaan in de Protestante gemeente Angerlo-Doesburg. “Ze is een goede ambassadrice van de kerkelijke gemeente in bovenplaatselijke kerkelijke en maatschappelijke verbanden en heeft oog voor de noden voor de mens ver weg, maar ook dichtbij”, zo sprak burgemeester Luesink op het stadhuis in Doesburg.

  Thea Blok-van Es – Beekbergen

  BEEKBERGEN – Mevrouw D.J. (Thea) Blok- van Es (64) uit Beekbergen ontving op Het Loo in Apeldoorn uit handen van burgemeester Fred de Graaf de versierselen als lid van Oranje Nassau. Mevrouw Blok was al actief in het vrijwilligerswerk voordat ze in 1990 van Den Haag naar Apeldoorn verhuisde. Ze werd gelijk vrijwilliger in de bibliotheek van verpleeghuis het Zonnehuis en een paar jaar later bij de Zonnebloem; vanaf 1995 is zij voorzitter van de afdeling Dorpenstreek. Al 20 jaar is mevrouw Blok secretaris van de EHBO Beekbergen en ook is ze lid van de Hulpcolonne. Vanaf 1999 is ze actief voor de Hervormde Gemeente Beekbergen. Ze geeft rondleidingen in de kerk aan de Dorpstraat en verzorgt de kopij voor het kerkblad. Sinds 2007 is ze bestuurslid van Gemengde Zangvereniging ‘Toonkunst’ Beekbergen. In 2006 ontving mevrouw Blok de ‘Helpende Handjes’ Trofee van damesblad MIDI.

  H.W. van den Berg – Doesburg

  DOESBURG – De heer Van den Berg is een heel actief lid van de dansgroep De Meulenvelders. Binnen deze groep is hij al elf jaar commissielid van de Stichting Vrienden van de Meulenvelders en zes jaar lid van de commissie die ervoor zorgt dat alles in en om het Meulenhuus goed verloopt. Daarnaast is en was hij actief bij activiteiten binnen de Muziekvereniging Juliana te Giesbeek, het voorzitterschap van de Muziekvereniging der voormalige Schutterij, lidmaatschap van het Regio Mannenkoor Doesburg, medeoprichter in 1998 van de Stichting Wijkraad De Ooi in Doesburg en zeer gewaardeerd medewerker van de lokale partijafdeling van de SP.

  Margaretha Rado

  DIEREN – Mevrouw (M.A.) Margaretha Rado (80) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Petra van Wingerden – Boers ten huize van mevrouw Rado aan de Pasteurstraat 21 in Dieren.
  Mevrouw Rado is 25 jaar vrijwillig actief bij het Gelders Opera- en Operette Gezelschap. Zij is veelzijdig op diverse fronten inzetbaar is. Zo zet zij zich al ruim 20 jaar in voor de kostuum-commissie en zorgt zij er voor dat de leden er keurig verzorgd uitzien op het podium. Vanaf 1969 is zij een zeer gewaardeerd koorlid van het Operettegezelschap ‘Die Veluwe Sanghers’. Als gastvrouw verricht zij vanaf 1985 vrijwilligerswerk in de Oase en in het zorgcentrum Beverode in Dieren.

  Maria Hulsman-Van Dolder

  DE STEEG – Mevrouw Maria Hulsman (57) werd door burgemeester Petra van Wingerden – Boers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in Elthetokapel in De Steeg.
  Mevrouw Hulsman is ruim 27 jaar als vrijwilliger actief voor de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg. Zij is leidster van de zondagsschool en kindernevendienst en lid van de Jeugdraad. Tevens verzorgt zij het catechetisch onderricht aan jongeren en is de oprichtster van de jeugdsoos 12+. Bij de organisatie van de jeugddiensten vervult zij een voortrekkersrol. Vanaf 2001 is zij ook lid van de kostersgroep en staat zij borg voor een goed verloop van de kerkdiensten en de zorg van het kerkgebouw. Mede op haar initiatief werd in 2010 een jongerenreis naar de Oekraïne georganiseerd om hier een kindertehuis te gaan opknappen. Het animo onder de jongeren was groot en mevrouw Hulsman heeft zich met hart en ziel in de organisatie van deze jongerenreis gestort. Deze reis zal aanleiding blijven geven tot nieuwe maatschappelijke relevante initiatieven die mensen weten te binden en verbinden.

  Meer foto's

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Vul alstublieft uw commentaar in!
  Vul hier uw naam in

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.