College Apeldoorn neemt maatregelen om Wmo betaalbaar te houden

APELDOORN – Door een groter beroep op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een lagere rijksbijdrage voor de uitvoering van deze wet, is een aanzienlijk tekort ontstaan op de Wmo-begroting van Apeldoorn.

Het college van burgemeester en wethouders wil daarom een aantal besparingen doorvoeren op de individuele voorzieningen van de Wmo, die uiteindelijk in 2014 circa € 3,1 miljoen moeten opleveren. Uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het concept-besluit over de besparingen ligt vanaf donderdag 21 april tot en met 19 mei ter inzage voor inspraak in het stadhuis en in het Portaal.

“Als we nu geen maatregelen nemen, lopen de structurele tekorten op de Wmo al snel op tot € 3,1 miljoen. We willen de Wmo betaalbaar houden, zodat we de individuele voorzieningen kunnen blijven verstrekken”, aldus wethouder Paul Blokhuis. “Deze tijd vraagt om een verantwoord financieel beleid, waarbij we samen met de gemeenteraad keuzes moeten maken. Daarom zijn we genoodzaakt besparingen te realiseren op de Wmo. Gevolg is dat enkele Wmo-voorzieningen vanaf 1 juni aanstaande versoberd worden en dat inwoners afhankelijk van hun inkomen meer eigen bijdrage gaan betalen. Mensen met een hoger inkomen gaan vaker de kostprijs van een voorziening betalen”, aldus de wethouder.

Uitgangspunt bij de voorgestelde bezuinigingen is dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de Apeldoornse samenleving. Paul Blokhuis: “We willen daarbij ook een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van onze inwoners en hun omgeving. Zo kunnen mensen zelf vroegtijdig maatregelen nemen om de ongemakken van het ouder worden op te vangen. Toekenning van individuele voorzieningen vanuit de Wmo blijft maatwerk. Elke situatie vraagt om een individuele beoordeling.”

Huishoudelijke verzorging
Het college heeft berekend dat de helft van de besparingen gerealiseerd kan worden op de kosten voor huishoudelijke verzorging (hv). Ongeveer 3.900 inwoners van Apeldoorn hebben huishoudelijke verzorging via de gemeente. Het college stelt voor om een versoberd hv-pakket aan te bieden aan nieuwe klanten die huishoudelijke verzorging aanvragen en aan klanten die geherindiceerd worden. “De gevolgen van deze maatregel kunnen sterk variëren. Er zullen inwoners zijn die minder uren huishoudelijke hulp per week vergoed krijgen, terwijl er ook mensen zijn waarbij de toekenning van de uren ongewijzigd blijft”, licht Blokhuis toe.

Woonvoorzieningen
Daarnaast stelt het college voor om te besparen op de uitgaven van de woonvoorzieningen. Het college verwacht van inwoners dat zij anticiperen op het ouder worden en daarvoor zelf tijdig oplossingen bedenken. De aanschaf van diverse woonvoorzieningen, zoals eenvoudige douchestoelen, handgrepen en wandbeugels, zullen niet meer vanuit de Wmo vergoed worden. Deze voorzieningen kunnen mensen zelf bij een bouwmarkt kopen. Het college staat op het standpunt dat inwoners in principe verantwoordelijk zijn voor de eigen woonsituatie.

Eigen bijdrage
Het college wil verder besparingen realiseren door voor meer voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vragen, zoals al gebeurt voor huishoudelijke verzorging en een deel van de woonvoorzieningen. De eigen bijdrage voor mensen met een inkomen tot 120 procent van sociaal minimum bedraagt daarbij nooit meer dan €17,40 of € 25,50 per vier weken, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Een deel van deze eigen bijdrage krijgen mensen terug via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Daarnaast kunnen mensen met laag inkomen het resterende deel van de eigen bijdrage terug vragen via de eigen aanvullende verzekering of via de bijzondere bijstand.
Mensen met een inkomen boven de 120 procent van het sociaal minimum betalen een hogere eigen bijdrage, die gerelateerd is aan hun inkomen. Inwoners met hogere inkomens betalen de kostprijs van een voorziening. Via de Wtcg krijgen mensen met een hoger inkomen 33 procent van de eigen bijdrage voor voorzieningen vergoed.

Kilometerbudget
Zo’n 300 inwoners, waarvoor de taxiBUS geen adequate voorziening is, ontvangen een individuele financiële tegemoetkoming in hun vervoerskosten. Met deze vergoeding kunnen zij zelf een (rolstoel)taxi inhuren.
Voor deze groep mensen wil het college dit najaar een kilometerbudget introduceren van maximaal 2000 kilometer in plaats van de individuele tegemoetkoming. De gemeente betaalt dan voor daadwerkelijk afgelegde kilometers per (rolstoel)taxi. Daarbij is het mogelijk om aan de gebruikers van het kilometerbudget een vergelijkbare ritbijdrage te vragen als bij de gebruikers van de taxiBUS.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.