Brummen : wijkraden eerder betrekken bij nieuw beleid

BRUMMEN – Met de Nota ‘Doel en functioneren van wijkraden’ wil het college van de gemeente Brummen wijkraden in een eerder stadium betrekken bij de beleidsvoorbereidingen – en uitvoering. “De kennis vanuit de samenleving willen we eerder meenemen bij de besluitvorming. De kennis voor bepaalde onderwerpen ligt vaak bij de wijkraden”, licht burgemeester Niels Joosten toe.

Uit onderzoek van de rekenkamercommissie uit 2009 bleek dat zowel door een aantal wijkraden als de gemeente het ambitieniveau zoals beschreven in de eerdere Nota ‘Doel, nut en noodzaak van wijk- en dorpsraden’ als te hoog werd ervaren. Advies van de commissie was om deze nota te herschrijven en gezamenlijk reële doelen en ambities te formuleren. “Wijkraden vonden het vaak een kwalijke zaak dat zij in een heel laat stadium, wanneer er al een (bijna) potdicht voorstel lag, benaderd werden door de gemeente. Dan was het voor hen lastig om nog wijzigingen aan te brengen”, aldus de burgemeester. Één van de kerntaken van een wijkraad is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur. Met de nieuwe Nota praten wijkbewoners in een vroeger stadium mee. De Nota is een onderdeel van de kadernotitie burgerparticipatie Samen Beter.
Eén van de verplichtingen van de gemeente die staat beschreven in de Nota is het tijdig informeren over belangrijke ontwikkelingen en besluiten aan de wijkraden zodat zij hun adviserende functie kunnen invullen. Deze informatievoorziening vindt plaats door toezending van de Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad, door invoering van de participatieladder en door toezending van de informatiepagina Gemeente Thuis. “Een agendapunt als Sociaal Economische Structuurvisie zegt niet zoveel voor een wijkraad. Als wij als gemeente daar een paar regels aan toevoegen, dat we het meer uitleggen en aangeven wat wij verwachten, dan kan een wijkraad van tevoren al bedenken of het voor hen interessant is en wordt hun rol ook gelijk duidelijk”, legt Joosten uit.
“Samen sterk is de slogan. We hebben deze mensen echt keihard nodig om als kleine gemeente toch sterk te staan. Omdat we een kleine gemeente zijn, hebben we relatief weinig ambtenaren. Met kennis vanuit de samenleving, de wijkraden, kunnen we meer”, aldus de burgemeester. In mei buigt de gemeenteraad zich over deze nota.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.