Beekhuizen in de startblokken

VELP – Het voormalige zwembadterrein van Zwembad Beekhuizen in Velp heeft na jaren van discussie weer een herbestemming. Het college van de gemeente Rheden geeft in het ontwerpbestemmingsplan aan dat er vijf sociale huurwoningen komen in de voormalige zwembadbebouwing en een enkele of dubbele woning op de plek van de voormalige dienstwoningen.

Eind jaren 80 is besloten het zwembad, gebouwd in de 50-er jaren, te sluiten wegens financiële redenen. In 2000 is de boel gekraakt. “Dat gaf de discussie een nieuwe dimensie”, aldus wethouder Ron König. “In 2006 / 2007 is er een prijsvraag geweest met de vraag ‘wat moeten we ermee?” Toentertijd is er geen winnaar uit de bus gekomen, maar de ideeën van de krakers die er toen woonden, spraken de gemeenteraad wel aan. 18 december 2007 heeft de gemeenteraad de kaders voor de herontwikkeling van het terrein vastgesteld. Als nieuwe bestemming koos de gemeenteraad voor wonen en natuur.
Het plan Beekhuizen in de startblokken, ingediend door de Woonvereniging zwembad Beekhuizen, inmiddels Stichting Broedplaats Beekhuizen, en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) heeft als inspiratiebron gediend voor het nieuwe kader van het zwembadterrein.

Initiatiefnemer Bernard Smits van WBVG is enthousiast. “Het is een exclusief plan waarbij de natuur voorop staat. Het wonen op deze plek betekent dienstbaar zijn aan de natuur. Bewoners dienen te helpen bij het realiseren van de natuurdoelstellingen. Het zwembadterrein is ingericht tot een natuurterrein met een eigen identiteit. Het terrein kent een bijzondere ringslangpopulatie en dat dienen de bewoners te handhaven”.
De huidige bewoners van het zwembadterrein beheren het natuurterrein inmiddels zeven jaar en hebben bewezen te kunnen omgaan met kwetsbare natuurwaarden. In 2007 richtten zij Stichting Broedplaats Beekhuizen op, een ecoloog maakt sinds 2009 ook onderdeel uit van het bestuur.
Vijf krakers, in totaal drie huishoudens, hebben aangegeven mee te werken met de plannen en zich vrijwillige in te zetten voor het natuurbehoud. De overige krakers doen niet mee en vertrekken voor de realisatie van de woningen.

In het conceptbestemmingsplan staat daarnaast dat het natuurlijk karakter behouden dient te worden, dat extensief recreatief medegebruik mogelijk gemaakt moet worden, zoals wandelingen, en dat de cultuurhistorische waarde van het voormalige zwembadcomplex behouden moet worden.
Smits benadrukt dat er duurzaam gebouwd gaat worden. “Bij de renovatie van de bestaande gebouwen gaan we werken met strobalenbouw. Dat werkt isolerend, kost bijna niets en heeft een goede uitwerking op het binnenklimaat. Het is beter dan welke bouwmethode dan ook. Daarnaast gaan de voormalige kunststoffen relingen weg en op die plek komen zonnepanelen”.
Aan het einde van het voormalige zwembad komt een uitkijktoren dat vanuit het achtergelegen bos te benaderen is. “De belevingswaarde van het gebied wordt hiermee vergroot”, aldus de wethouder.
Ter plaatse van de voormalige dienstwoningen wordt één of een dubbele woning gerealiseerd. Het bebouwingsoppervlak en de bouwhoogte zijn afgestemd op de huidige bouwmassa van de dienstwoningen.
Het voormalige ketelhuis krijgt een bestemming met maatschappelijke doeleinden zoals het houden van activiteiten in het kader van de natuur- en landschapsbeleving. Het terrein wordt daarnaast opengesteld voor publiek onder dezelfde regels als het omliggende bos.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 14 april zes weken ter inzage gelegd, net als het beeldkwaliteitsplan waarin locatiespecifieke welstandscriteria worden genoemd die als toetsingscriterium kunnen dienen voor het bouwplan van het voormalige zwembadgebouw, de uitkijktoren en de nieuwbouw op de plek van de dienstwoningen.
Ook houdt de gemeente op 18 april een inloopavond. Op deze avond kan informatie over deze plannen en de bijbehorende procedures worden verkregen. Woningbouwvereniging Gelderland zal op deze avond aanwezig zijn om de herontwikkeling van het voormalige zwembadgebouw tot 5 sociale huurwoningen toe te lichten. Ook Stichting Broedplaats Beekhuizen zal aanwezig zijn om een toelichting te geven op het huidige en toekomstige beheer van het natuurterrein.
De inloopavond wordt gehouden bij Tennisvereniging Beekhuizen aan de Beekhuizenseweg 99 te Velp. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur is een ieder welkom. Voor de liefhebbers is er vanaf 19.00 uur een rondleiding over het voormalige zwembadterrein.  

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.