Aanmelden voor Eredag

Oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden kunnen op donderdag 9 juni mee op het jaarlijkse uitstapje. Tijdens deze ‘eredag’ worden deze mensen geëerd voor wat ze voor de jongere generatie hebben gedaan. Hiermee worden alle mensen bedoeld die hun steentje hebben bijgedragen, dus niemand hoeft te aarzelen om zich aan te melden. Mensen die in 2011 de leeftijd van minimaal 65 bereiken, kunnen mee. Ook jongere partners zijn welkom. Aanmelden kan schriftelijk tot uiterlijk 17 april bij J. de Groot – Davelaar, Kalverwei 6, 7364 BW in Lieren. Doe dit onder vermelding van naam, adres en postcode, geboortedatum en naam van de huisarts. Vermeld daarbij ook of de deelnemers opgehaald wensen te worden, of zij graag bij bepaalde personen in de bus zitten en of zij geen suiker of zout mogen gebruiken. Telefonisch kan dit tussen 18.30 en 19.30 uur van 18 tot en met 22 april bij J. de Groot – Davelaar, tel. 055-5062406. Persoonlijk aanmelden kan ook, op woensdag 13 of 20 april, tussen 14.00 en 15.00 uur bij het Groene Kruisgebouw aan de Libellestraat in Beekbergen.