Gelders college van vier partijen: VVD, PvdA, CDA en D66

ARNHEM – Een stabiele, robuuste meerderheid die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Zo typeerde informateur Fred de Graaf zijn advies om een provinciale centrumcoalitie te gaan vormen van vier partijen.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Gelderland kan volgens hem bestaan uit VVD, PvdA en CDA aangevuld met D66. Om recht te doen aan de uitgesproken wens om het aantal collegeleden te verminderen van zes naar vijf, wordt de zetelverdeling dan: 2 voor VVD, 1 voor PvdA, 1 voor CDA en 1 voor D66. Conny Bieze, fractievoorzitter van de VVD – de grootste partij na de verkiezingen – gebruikt het advies voor de verdere onderhandelingen.

Volgens De Graaf lijken de programmatische verschillen tussen de drie grootste partijen overkomelijk. Wel zullen er op het gebied van EHS/Natura 2000 en het stedenbeleid goede afspraken gemaakt moeten worden. D66 is op zich niet nodig voor een meerderheid, maar past volgens de informateur programmatisch in het geheel en heeft verkiezingswinst geboekt. Hij beveelt ook aan om een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen dat naderhand ingevuld kan worden door een werkprogramma van het college. In zo’n hoofdlijnenakkoord kunnen wellicht ook andere niet-coalitiepartijen zich vinden. Daarmee kan een centrumcoalitie zowel naar links als naar rechts ruimte aan Provinciale Staten bieden.

Reacties van fracties
Uiteraard waren de door De Graaf genoemde fracties tevreden met het advies en spraken het vertrouwen in elkaar uit. Andere fracties reageerden teleurgesteld. Ofwel omdat het advies in hun ogen niet ‘rechts’ of niet ‘paars’ genoeg was. De verkiezingsuitslagen werden door hen anders geïnterpreteerd. De SP noemde het een gemiste kans. Sommige kleinere partijen benadrukten in het verleden bijgedragen te hebben aan een stabiele coalitie en gaven aan graag te willen meedenken bij het opstellen van een coalitieakkoord.
De PVV, de vierde partij in grootte in Gelderland, maakt geen deel uit van de aanbevolen coalitie.

Commissaris der Koningin Clemens Cornielje stak die partijen nog een hart onder de riem. Er wordt een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld dat waarschijnlijk, dat is het streven, op 13 april in Provinciale Staten wordt besproken. ‘Daarin is niets dichtgetimmerd en er kan nog van alles aan worden toegevoegd’.

Conny Bieze (VVD) is van plan om zeer binnenkort met de belangrijkste spelers rond de tafel te gaan zitten om een hoofdlijnenakkoord op te stellen. Met alle fractievoorzitters heeft zij verder reeds gesproken over procedurele zaken rondom Provinciale Staten.