Aanplant in Vaalwaard ter compensatie Posbankloop

VELP – De Stichting Posbankloop Velp heeft zich vorig jaar voorgenomen het evenement geheel CO2-neutraal te maken. Er is berekend dat duizend bomen een jaar lang moeten groeien om de uitstoot van de Posbankloop te compenseren. De eerste fase van aanplant gaat zaterdag van start. Er wordt dan een natuurwerkbijeenkomst gehouden in de Vaalwaard bij de IJssel in De Steeg.

De stichting heeft gekozen voor de Vaalwaard omdat er al ontwikkelingsplannen voor dit gebied lagen in het kader van de ecologische hoofdstructuur en het hieraan gekoppelde project Natura 2000. Er wordt hardhoutrooibos aangepland, met boomsoorten als de zomereik, de gewone es, de gladde iep en ruwe iep.
Vanaf nu wordt er jaarlijks op de laatste zaterdag van maart een terugkomdag gehouden. Alle deelnemers aan de Posbankloop die een donatie hebben gedaan, worden hiervoor uitgenodigd. Omdat de belangstelling erg groot was, moest er dit jaar echter worden geloot. Er is dit jaar ruim 15.000 euro bijeengebracht door het inschrijfgeld, subsidie van de gemeente Rheden, een bijdrage van hoofdsponsor ATAG en vrijwillige bijdragen van deelnemers.