Verkeersborden verrommelen buitengebied

REGIO – Jan Hoevers, Wendy Koster en Peter Meuris hebben donderdag, namens de Kleine Kernen Kommissie Empe – Tonden, de Notitie Verkeersaanwijzingen Empe Tonden aan wethouder Bart Elbers van de gemeente Brummen aangeboden. In deze notitie geeft de KKK Empe Tonden aan hoe de bermen in het buitengebied ‘verromeld’ worden door verkeersborden en lantaarnpalen.

De KKK Empe Tonden wil er samen met de gemeente voor zorgen dat deze verrommeling ophoudt. Dit kan volgens hen door vereenvoudiging van de verkeersborden en eenduidigheid aanbrengen. De KKK Empe Tonden hoopt dat hiermee de discussie wordt geopend wanneer en hoe er bepaalde middelen worden ingezet en dat dit uiteindelijk wordt verwerkt in het beleid van de hele gemeente Brummen. Om het standpunt duidelijk te maken, gaven ze de wethouder een kunststof verkeerspaal met daarop een gedicht: een kunststof paal vervuilt landschappelijk schoon; gebruik liever struik of plant. En al die borden zijn te veel gewoon, laat ’t zien; ons mooie land!
In de Notitie staat een aantal voorbeelden. Zo staan er aan de Hoevesteeg twee waarschuwingsborden voor spelende kinderen. De KKK vindt de borden overbodig omdat er geen kinderen meer zijn en omdat het selectief geplaatst is. Vier lantaarnpalen op één kruising vinden ze overbodig; één is genoeg. Aan de Haarweg staan in bochten veel kunststofpaaltjes. ‘Overbodig en vervuilt het landschap’, stelt KKK. Als alternatief bieden zij bijvoorbeeld bruine paaltjes met reflector, alleen daar waar het echt nodig is. de KKK schets in de Notitie nog vele andere situaties waar het volgens hen anders kan.
Wethouders Elbers deelt dezelfde mening en is het op de hoofdlijnen eens. “2013/2014 komt er een vervangingsplan voor de verkeersborden en in 2012 vindt er een inventarisatie plaats. Het document van de KKK Empe Tonden is een fantastisch en kan zeker een ondersteuning zijn voor de ambtenaren. Bij de inventarisatie maken we zeker gebruik van de kennis van mensen in het buitengebied”. Ook de gemeente wil de verrommeling van het buitengebied terugdringen. Op veel plaatsen worden waarschuwingsborden voor verkeersdrempels al weggehaald. – Foto’s Lotte Bienias en KKK Empe Tonden.