Bestemmingsplan Binnenstad nog niet in werking getreden

DOESBURG – Het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad Doesburg heeft vanaf 6 januari 2011 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door belanghebbenden een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Door één appellant is binnen de termijn zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Als gevolg hiervan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. Op 18 maart aanstaande wordt het verzoek om voorlopige voorziening tijdens een zitting bij de Raad van State behandeld. Een uitspraak wordt verwacht binnen 2 à 3 weken na de zitting.