Boek over Afdeling Gelderland Maatschappij voor Diergeneeskunde

DOESBURG – Oud-dierenarts Carl König uit Doesburg schreef een titel over de geschiedenis van de Afdeling Gelderland van de Maatschappij voor Diergeneeskunde. De periode van 1870 tot 2003 wordt besproken.

König begint zijn boek met het ontstaan van de Afdeling Gelderland in 1870 en de moeizame eerste jaren. Later komen de groei en bloei aan bod, tot aan de vrij abrupte opheffing in 2003. Dit lijkt droge geschiedenis, maar König heef zijn best gedaan een boeiend boek te schrijven. Hij baseerde zich op talloze bronnen en plaatse de ontwikkeling van de afdeling in een historisch, cultureel perspectief. Zo bevat het boek de geschiedenis van het beroep en de opleiding en onderwerpen als vleeskeuring, voedselveiligheid, chirurgie, dierenwelzijn en oorlogsgeschiedenis. Ook staan er leuke anekdotes en andere relevantie informatie in het boek. De dierenartsenpraktijk in Doesburg, van 1810 tot 2005, komt aan bod, evenals Königs eigen herinneringen en ervaringen.
Het boek is getiteld Opgaan, Blinken en Verzinken kost 20 euro, bevat 378 pagina’s en is te koop bij Boek en Buro en Museumwinkel de Roode Tooren.